ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links

Het Kerkbestuur en de Parochiële Bestuursraad van onze parochie

In december 2005 zijn de Kerkbesturen van De Heeg en Heer samengevoegd. In juli 2015 is er een federatie opgericht van de parochies van De Heeg, Heugem, Heer en Amby.
Sindsdien is er één overkoepelend Kerkbestuur (Federatiebestuur), waarin afgevaardigden van de parochies zitting hebben.

Elke parochie van de federatie heeft een eigen Parochiële Bestuursraad. Deze raad voert de besluiten van het Federatiebestuur uit, staat haar met raad en daad terzijde en coördineert onder eindverantwoordelijkheid van dit bestuur de werkzaamheden van de vrijwillige medewerkers van de parochie.
Omdat de parochies van De Heeg en Heer reeds eerder samen één Kerkbestuur vormden, hebben deze parochies nu samen één Parochiële Bestuursraad:

Pastoor P.Horsch Voorzitter
Kapelaan A. AntonyAuditor
Mevr. H. Schrieder-Heijnen   Pastorale Zaken
Dhr. P. Gortmans Personeel en Organisatie 
Dhr. C. Kerckhoffs Penningmeester en Vice-voorzitter
Dhr. F. Kok Secretaris
Dhr. M. DuboisAangelegenheden De Heeg
Dhr. M. Bongers Beheer gebouwen

Een auditor is een toehoorder met adviserende bevoegdheid.

Hoewel de afzonderlijke leden van de Parochiële Bestuursraad elk hun specifieke taak hebben,
behartigen zijn in gemeenschappelijkheid de belangen van zowel De Heeg als Heer.

Pastoor P. Horsch, dhr. F. Kok en mevr. H. Schrieder-Heijnen maken tevens deel uit van het Federatiebestuur.

De Parochiële Bestuursraad bereiken
Indien u contact wilt opnemen met de Parochiële Bestuursraad, kunt u terecht bij het Parochiebureau
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T. 043-3610028
Open op maandag- en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.
Ook kunt u een e-mail sturen naar .

Het Federatiebestuur bereiken
Als u vragen heeft met betrekking tot het Federatiebestuur, kunt u op maandagmorgen op het Parochiebureau terecht, of bij pastoor Horsch.
© Copyright Parochie De Heeg 2007