ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links

Groeperingen die actief zijn in onze parochie

In onze parochie is een aantal groepen actief. Tenzij anders vermeld, kunt u voor meer informatie daarover bij het Parochiebureau terecht:  .

Neokatechumenaat
Het Neokatechumenaat streeft naar vernieuwing van het geloofsleven in parochies. Overweging van de Bijbel, viering van de eucharistie en onderlinge gemeenschap staan centraal.
Iedere woensdagavond is er een woord- of biechtviering en iedere zaterdagavond een H.Mis in de dagkapel van Parochie De Heeg. Kijk voor de data en tijden in de ParochieAgenda.
Contactpersoon:   Pastoor P.Horsch
 

Werkgroep Communie & Vormsel (Heer & De Heeg)
De voorbereidingen en organisatie van Communie en het Vormsel van de parochies Heer en De Heeg ligt in handen van kapelaan A. Antony, die samen met afgevaardigden van ouders van communicanten en vormelingen jaarlijks een nieuwe werkgroep vormt.

Werkgroep Kerstmis De Heeg
Ieder jaar staat er weer een kerststal in onze parochie. Naast het bouwen en onderhouden van de kerststal, zal deze werkgroep ook ondersteuning bieden tijdens de Eucharistievieringen met Kerstmis.

Koffiegilde
Iedere zondag is er na de H.Mis een gezellig samenkomen in de parochiezaal van de kerk. Hier wordt door het koffiegilde de koffie en thee verzorgd. Ook bij ouderavonden verzorgt het koffiegilde de koffie en thee.
Contactpersoon:   Mevr. Ilze van Duurling

Bloemengilde
Het bloemengilde zorgt voor mooie bloemversieringen in de kerk bij alle vieringen.
Contactpersoon:   Mevr. Corry Dassen-Jorissen

Kosters
De kosters kosters zijn door het Kerkbestuur gedelegeerde beheerders van het kerkgebouw en verzorgen m.n. de benodigdheden voor de H.Mis.
Contactpersoon:   Dhr. Marcel Dubois

Misdienaars
De Misdienaars assisteren de priester elke zondag en op hoogfeesten bij de H.Mis.
Contactpersoon:   Mevr. Agnes Schols

Lectoren
De lectoren verkondigen Gods Woord in de Eerste Lezing van de H.Mis en spreken de voorbeden uit namens alle aanwezigen.
Contactpersoon:   Mevr. Carina Leenders

Kerkelijk zangkoor Monfulfus en Gondulfus
Het Kerkelijk zangkoor Monfulfus en Gondulfus zingt ongeveer tweemaal per maand en bij alle hoogfeesten in de H. Missen van onze parochie. Het repertoire is qua genres gevarieerd.
Contactpersoon:   Mevr. Philomène Simon

Vocalgroup Evolution
Vocalgroup Evolution luistert jaarlijks een aantal Eucharistie-vieringen op in parochie De Heeg met moderne muziek. Daarnaast kan Evolution huwelijksmissen en H.Missen voor andere speciale gelegenheden muzikaal omlijsten. Meer informatie vindt u op www.vocalgroup-evolution.nl.
Contactpersoon:   Mevr. Carin Janssen
 




© Copyright Parochie De Heeg 2007