ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links

Korte geschiedenis van de parochie

Parochie De Heeg bestaat nu zo'n 35 jaar. In deze jaren heeft de parochie een centrale plek gekregen in onze wijk en is er veel veranderd. Zo is de pastoor die begonnen is met het opstarten van de parochie, Frans Wiertz, is nu bisschop van Roermond.

Opbouw van de parochie
Op 7 februari 1977 gaf de toenmalige bisschop van Roermond, J. Gijsen, het groene licht voor een stichting die aan de basis stond van onze parochie.
Vanaf mei datzelfde jaar, kon de parochie steunen op de schouders van de energieke pastoor Frans Wiertz. De liturgische vieringen werden destijds gehouden in de kapel van Klooster Opveld (in Heer). In mei 1979 kocht de parochie een stuk bouwgrond van de gemeente bij het winkelcentrum Roserije. Twee jaar later, op 3 mei 1981, werd de kerk door bisschop Gijsen ingezegend. Pastoor Wiertz wist destijds vele mensen te winnen om de parochie mee op te bouwen. Temidden van de woonwijk De Heeg kon ook de parochiegemeenschap haar plaats innemen. De kleine, maar zeker ook sfeervolle kerk biedt ruimte om God te danken, om Eucharistie te vieren, om bij verschillende gelegenheden met elkaar te bidden en samen te vieren.
Vermeldenswaard zijn zeker ook de Kruiswegstaties en de tabernakelbeschildering van Theo Kuypers. Deze zijn geschilderd vanuit het Limburgse landschapsperspectief. De Kruiswegstaties zijn te vinden op deze website onder het kopje Kruisweg.

Pastoors in De Heeg
In juni 1985 nam pastoor Wiertz afscheid van de parochie. Hij werd benoemd als deken in Hoensbroek en pastoor van de parochie H. Joannes Evangelist in Hoensbroek. In 1991 werd hij deken van Heerlen. Tevens werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Pancratius in Heerlen.  En sinds 25 september 1993 is hij bisschop van Roermond.
Pastoor Wiertz werd in 1985 opgevolgd door pastoor Spee. Deze werd in september 1992 opgevolgd door pastoor Alfons Baak. In maart 1994 werd de vierde pastoor van De Heeg geïnstalleerd: pastoor Bartholomé van Oudheusden. Deze priester is tevens rector van de gemeenschap 'De Gekruisigde en Verrezen Liefde - de Kommel' in Maastricht.
De huidige pastoor van De Heeg is tevens onze buurpastoor van de parochie Heer, Paul Horsch. Hij werd op 15 oktober 2001 geïnstalleerd. Inmiddels vormen we een samenwerkingsverband met de parochie St. Petrus’ Banden in Heer, H. Michaël in Heugem en H. Walburga in Amby.. Deze samenwerking zal in de komende jaren nog uitgediept worden, zodat we garant kunnen staan voor goede parochies, óók in De Heeg!
© Copyright Parochie De Heeg 2007