Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 5 januari - 2 februari 2020

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 2 t/m 6   5 januari - 2 februari 2020
ZONDAG 5 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor Piet en Miet Ummels-Nelissen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 12 januari   -   Doop van de Heer
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor diaken Bèr Goessen
   
ZONDAG 19 januari   -   Tweede zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 26 januari   -   Derde zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 2 februari   -   Opdracht v.d. Heer (Maria Lichtmis)
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 2 t/m 6   5 januari - 2 februari 2020
ZONDAG 5 januari   -   Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Alex Essers, dochter Astrid en overledenen van de familie en voor de overledenen van de parochie, voor de overleden ouders van een familie, uit dankbaarheid van een familie voor de weldaden in 2019 en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2020
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 12 januari   -   Doop van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Guill Roquet, voor de overleden ouders van een familie
   
ZONDAG 19 januari   -   Tweede zondag door het jaar
09.45 uur
Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Pieter Coninx
   
ZONDAG 26 januari   -   Derde zondag door het jaar
09.45 uur
Hoogmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie


ZONDAG 2 februari   -   Opdracht v.d. Heer  (Maria Lichtmis)
09.45 uur Hoogmis
Intenties: als jaardienst voor de ouders Prevaes-Jacobs, voor Sophie en Sjeng Heuts-Budy en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Overleden
- 8 december, Mia Merkelbagh, 83 jaar.
Moge zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
Op zondag 8 december zijn in Heer gedoopt:
Boaz Maessen en Lucas Michon
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familie proficiat.

Een Russisch kerstverhaal
Een bakker kreeg in de nacht van 23 op 24 december een droom, dat Jezus in zijn winkel op bezoek zou komen. Het was een heel reële droom geweest, waarin een engel hem dat was komen vertellen. Hij stond dus nog vroeger op dan normaal, bakte nog lekkerder dan gebruikelijk en voor de openingstijd rook de bakkerij naar het heerlijkste brood en de geurigste koeken. De winkel stroomde vol, maar… Jezus kwam maar niet. Hij werd wat geïrriteerd door een oud vrouwtje, dat met moeite de weg naar de bakkerswinkel had afgelegd, en door haar slechte blik moeilijk kon kiezen. Door haar treuzelen zou Jezus eens niet aan de beurt komen! Nog bozer werd hij op een vreemdeling, die hij niet zo goed kon verstaan, en die met handen en voeten probeerde uit te leggen wat hij wilde. En dan was er nog dat onhandige kind, dat goedbedoelend, maar zeer onhandig, een stapel gebak omver had gegooid. Woest had hij haar naar buiten gedreven: stel je eens voor dat Jezus in een rommelige winkel zou komen… Het werd later en later. De sluitingstijd naderde… geen Jezus… Hij durfde het aan om de winkel onder een voorwendsel toch nog even open te houden… Maar nee, de andere zaken gingen dicht, de straat was zo goed als leeg. Geen Jezus… Diep teleurgesteld at hij zijn maaltijd op, en ging nog even voor de tv. zitten…. Hij dommelde in. En daar verscheen hem de engel weer, met het Kindje Jezus aan zijn hand. “Maar… waar bleef Jezus nou?” “Weet je”, zei de engel, “Hij heeft zich voorgedaan als dat arme vrouwtje, die vreemdeling, dat onhandige kind. Hij had graag je aandacht en liefde gehad… Maar je hebt Hem niet herkend. ‘Alles wat ge aan de minste der mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Hem gedaan’ had Hij al laten schrijven door de evangelist Matteus (25e hoofdstuk). “ Maar het Jezuskindje keek hem liefdevol aan. Hij had veel begrip voor de stressvolle situaties. Hij legde zijn handje op zijn grote bakkershanden. “Volgend jaar kom Ik weer…op momenten dat je het niet verwacht…”

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007