Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6 t/m 10   2 februari - 1 maart 2020
ZONDAG 2 februari   -   Opdracht v.d. Heer (Maria Lichtmis)
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 9 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 16 februari   -   Zesde zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met zang van Evolution
   
ZONDAG 23 februari   -   Zevende zondag door het jaar
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfskoor en met CV de Kribbebieters
   
ZONDAG 1 maart   -   Eerste zondag van de Vastentijd
11.15 uur
H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6 t/m 10   2 februari - 1 maart 2020
ZONDAG 2 februari   -   Opdracht v.d. Heer  (Maria Lichtmis)
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Sophie en Sjeng Heuts-Budy, Jef Nix, voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 9 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Pierre Beckers en voor de overl. ouders Prevaes-Jacobs
   
ZONDAG 16 februari   -   Zesde zondag door het jaar
09.45 uur
Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Lenie Frijns-Rokx en voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 22 februari  
19.00 uur
H. Mis met CV de Sjraveleirs


ZONDAG 23 februari   -   Zevende zondag door het jaar
09.45 uur
Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Dassen-Heuts, dochter, zoon, schoondochter, schoonzonen en kleinzoon


WOENSDAG 26 februari   -   Aswoensdag
19.00 uur
H. Mis met zang van het Dameskoor en met oplegging van het askruisje
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie


ZONDAG 1 maart   -   Eerste zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Johan van Swaaij, voor de echtl. Piters-Habets, voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Contact
De priesters zijn (telefonisch) te bereiken via het parochiebureau of rechtstreeks op onderstaande e-mailadressen:
Pastoor E. de Jong: pastoordejong@gmail.com
Kapelaan S. Brajković: slavenbrajkovic@yahoo.com
Kapelaan P. Żelazny: paw.zelazny@gmail.com

Parochiebureau
Het parochiebureau is iedere maandag en donderdag geopend van 9.30u tot 12.00u en te bereiken via 043-3610028 of parochiebureau@heerdeheeg.nl.

Overleden
- 4 januari, Els Meijs-Beckers, 86 jaar.
Moge zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Gedoopt
Op zondag 5 januari werd Neal Rodolf in Heer gedoopt:
Moge hij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopeling, ouders en familie proficiat.

Attentie

- Op zaterdag 22 februari is er in Heer om 19.00u een H. Mis met CV de Sjraveleirs.
- Op maandag 24 en dinsdag 25 februari (carnaval) zijn de H. Missen in Heer niet om 19.00u, maar om 9.00u.
- Op Aswoensdag is er in Heer om 19.00u een H. Mis.
- Op Aswoensdag is er geen H. Mis in De Heeg.
- In de Vastentijd is in Heer op donderdag  om 18.00u aanbidding en op vrijdag om 18.30u het bidden van de kruisweg.

Koffiedrinken op zondag
Iedere zondag bent u van harte welkom om na de H. Mis koffie te komen drinken. In De Heeg staat de koffie voor u klaar in het parochiezaaltje en in Heer in de pastorie.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007