Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 9 & 10   23 februari - 8 maart 2013
ZONDAG 24 februari   -   Tweede zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen van de familie en uit dankbaarheid b.g.v. het 35-jarig jubileum van het Monulfus- en Gondulfuskoor
 
ZONDAG 3 maart   -   Derde zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 9 & 10   23 februari - 8 maart 2013
ZATERDAG 23 februari
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Mattie Scaf (offg) en voor overl. ouders Vranken-Wijnands
   
ZONDAG 24 februari   -   Tweede zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Marie Pakbiers-Retrot, als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Mieneke Jamin-Ter Linden (offg)


MAANDAG 25 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch
 
DINSDAG 26 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 27 februari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: tot intentie van de H. Antonius
   
DONDERDAG 28 februari  
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de fam. Douven-Wimmers en dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen

 
VRIJDAG 1 maart 
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendients voor Tiny Remmers-Vleugels, t.e.v. H. Hart, voor de overl. van de fam. Hanssen-Ernst, voor José Claessens-Stroom, voor de zielen in het vagevuur, voor priesterroepingen en uit dankbaarheid b.g.v. een verjaardag
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 2 maart
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: avoor echtl. Smeets-Mennens en voor Alphons en Alex Smeets
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 3 maart   -   Derde zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met Schola Cantorum
Intenties: voor Jean Heuts (offg), voor echtl. Welzen-Walraven, voor echtl. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
MAANDAG 4 maart 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
DINSDAG 5 maart
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur

 
WOENSDAG 6 maart 
14.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
DONDERDAG 7 maart
In de ochtenduren wordt de Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden 
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot Godsvertrouwen en voor het welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 8 maart
18.30 uur
Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

H. DOOPSEL
Op zondag 3 maart zal in Heer worden gedoopt:
Billy Hermans, Creusenhofstraat 1.
Moge hij opgroeien tot een blij christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN

- 11 februari, Nico Lambrix, 80 jaar, Ponjaardruwe 91.
Moge hij delen in het eeuwig geluk bij God.

WEEKAGENDA

- Maandag 25 februari, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.
- Donderdag 28 februari, 20.00u Aen de Wan, jaarvergadering Kon. St. Caeciliakoor.
- Maandag 4 maart, 20.00u Pastorie, vergadering Communie- en Vormselwerkgroep.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007