Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 8   17 - 23 februari 2007
Vanwege carnaval vervalt de H.Mis op dinsdag. Op woensdag 21 februari (Aswoensdag) is er wel een H.Mis.

In de Veertigdagentijd wordt op de vrijdagavonden om 18.30 uur een Kruiswegoefening gehouden.
Het bidden van het rozenhoedje vervalt dan.
ZATERDAG 17 februari
17.45 uur H.Mis met Carnavalsvereniging “De Kribbebieters”
ZONDAG 18 februari - Zevende Zondag door het jaar
11.15 uur H.mis met samenzang
Intenties: voor Dhr. Dijkman
WOENSDAG 21 februari - Aswoensdag - Begin van de Veertigdagentijd - Dag van vasten en onthouding
19.00 uur H.Mis met zegen van de as en oplegging van het askruisje
DONDERDAG 22 februari - Feest van St.Petrus’ Stoel
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 23 februari
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 8   17 - 23 februari 2007
Attentie! Wijzigingen kerkdiensten
Zaterdag 17 februari wordt de avondmis met Carnavalsvereniging “de Sjraveleirs” gelezen om 18.30 uur. Om 19.15 uur is er dan geen H.Mis. Ook vervalt op deze avond de biechtgelegenheid.

Op Carnavalsmaandag en dinsdag 19 en 20 februari, vervallen het rozenhoedje van 18.40 uur en de HH.Missen van 19.00 uur. Op deze dagen wordt een H.Mis gelezen om 09.00 uur.

In de veertigdagentijd, wordt de wekelijkse aanbidding van het H.Sacrament verschoven van vrijdag naar donderdagavond. Op de vrijdagavonden is er om 18.30 uur een Kruiswegoefening.
ZATERDAG 17 februari
18.30 uur H.Mis met Carnavalsvereniging “de Sjraveleirs” en zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als vooravondviering van de Zevende Zondag door het jaar, voor Guus Dirix (offg)
ZONDAG 18 februari - Zevende Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor echtel. Dassen-Heuts, voor Lies Weerts-Aarts (offg) en voor Tine Aerts (offg)
MAANDAG 19 februari
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor Henk Dubois (offg) en uit dankbaarheid
DINSDAG 20 februari
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lieske v.d.Broeck-Mesters (offg)
WOENSDAG 21 februari - Aswoensdag - Begin van de Veertigdagentijd - Dag van vasten en onthouding
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: voor Truia Houben-Essers (offg), echtel. L.H.Lardenoye, B.H.Heuts en zoon Harrie en voor Jan Bannink
Tijdens deze viering wordt de as gezegend en het askruisje opgelegd
DONDERDAG 22 februari - Feest van St. Petrus’ Stoel
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg)
VRIJDAG 23 februari
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin, Lies Josquin en voor de overledenen van de fam. Stallenberg

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPZONDAGEN DE HEEG
8 April, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

OVERLEDEN
6 Februari, Liza Janssen-Ritchi, 69 jaar, Hovenstraat 11.
Moge zij voor haar dierbaren een voorspreekster zijn bij de Heer.

WEEKAGENDA
Vrijdag 23 februari, 14.00 uur, pastorie: bijeenkomst werkgroep Wereldkerk.

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUW HEER
De kerkcollecte voor dit doel, gehouden op zaterdag/zondag 3 en 4 februari jl. bracht
€ 426.22 op. Dank aan de gevers.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
De door pastoor P.Horsch in samenwerking met catechisten van het Neokatechumenaat verzorgde geloofsverdiepingsavonden, worden gehouden op de dinsdag- en donderdagavonden om 20.00 uur in de parochiekerk van De Heeg. Aanmelding hiervoor is niet nodig.
In verband met carnaval vervalt de verdiepingsavond op dinsdag 20 februari.

VASTENACTIE 2007
Dit jaar hebben wij voor de Vastenactie van onze twee parochies, gekozen voor twee projecten, één in Indonesië en één in Guatamala.
Met het bijeengebrachte geld zullen we verschillende doelen dienen, zoals de renovatie van een scholencomplex op het eiland Sulawesi (Indonesië), waarvan de werkzaamheden nog maar halverwege zijn terwijl het geld al op is.
Ook willen wij bijdragen aan de bouw van een nieuwe kerk, de reparatie van het dak van de kathedraal van San Marcos en aan de opvang van voormalige prostituees in Guatamala.
In de H.Mis op aswoensdagavond in de parochiekerk van Heer zal hiervoor worden gecollecteerd.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007