Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

LinksNieuwsflitsen van parochiedeheeg.nl

Pausheuvel op Marienfeld gered
De zogenoemde Pausheuvel op het Marienfeld bij Keulen is gered voor het nageslacht. Op de kunstmatige hoogte vierde de Duitse paus Benedictus XVI vorig jaar augustus de eucharistie samen met een miljoen katholieke jongeren.
Nederlandstalige versie vastenboodschap paus op internet
Een Nederlandse vertaling van de vastenboodschap van paus Benedictus XVI is gepubliceerd op de internetsite van het Vaticaan. Dat is uitzonderlijk omdat de boodschap doorgaans alleen in de voornaamste wereldtalen wordt gepubliceerd. Pas na geruime tijd volgde dan een Nederlandse vertaling via de kerkprovincie.
Vertaling "Deus caritas est"
De eerste encycliek (document uit het Vaticaan) van paus Benedictus is vertaald naar het Nederlands. Download hier de tekst.
Deus Caritas Est: hoe de auteur de encycliek uitlegt
Op 25 januari 2006 heeft Benedictus XVI zijn eerste encycliek gepubliceerd en, zoals bij alle pauselijke encyclieken, is de naam ontleend aan de eerste woorden van de Latijnse versie: “Deus Caritas Est,” God is liefde. Waarom heeft hij deze encycliek geschreven? Waarom koos hij voor dit thema? Wat bedoelde hij?

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 8   18 - 24 februari 2006
ZATERDAG 18 februari
17.45 uur Jongerenmis.
Tijdens deze viering wordt het H.Vormsel toegediend aan twee volwassenen
ZONDAG 19 februari - Zevende Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
DINSDAG 21 februari - H.Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
DONDERDAG 23 februari - H. Polycarpus, bisschop en martelaar
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uur
VRIJDAG 24 februari
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 8   18 - 24 februari 2006
ZATERDAG 18 februari
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Jo Prevaas, als jaardienst voor Peter en echtgenote Leonie Creuels-Prikken, als jaardienst voor overl. ouders Essers-Haenen, als jaardienst voor Jean Lemeer, voor ouders de Rey-Janssen en Rika Janssen, voor Lena Severeijns-Jacobs, Fré Heuts (offg) en voor Bèr Cilissen (offg)
ZONDAG 19 februari - Zevende Zondag door het jaar
8.30 uur Leesmis
Intenties:
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Marie Dirix- van Loo, als zeswekendienst voor Pierre Konings, als jaardienst voor Lien en Gér Walraven-Schurgers en voor Lies Weerts-Aarts (offg)
MAANDAG 20 februari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl ouders Eggen-Heijnen
DINSDAG 21 februari - H.Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. L.H.Lardenoye, B.H.Heuts en zoon Harrie
WOENSDAG 22 februari - Feest van Sint Petrus’ Stoel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de fam. Koekkelkoren
DONDERDAG 23 februari - H. Polycarpus, bisschop en martelaar
18.40 uur r Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Corry Corstjens-Sistermans (offg)
VRIJDAG 24 februari
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, voor Netta Willems-Hendrikx, Hay Peters (offg), Guillaume Beckers en Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Vrijdag 17 februari, 19.45 uur, Oefenen Jongerenmis, parochiekerk De Heeg.
Zaterdag 18 februari, 10.00 uur, Gezinsmisclub, parochiezaal De Heeg.
Maandag 20 februari, 20.30 uur, bijeenkomst ’t Gilde, parochiezaal De Heeg.
Woensdag 22 februari, 20.00 uur, ouderavond Communicanten De Heeg, parochiezaal De Heeg.
Donderdag 23 februari, 20.00 uur, ouderavond Vormelingen Heer en De Heeg, parochiezaal De Heeg.

UITNODIGING
Een samenleving zonder God
Is dat geen dwaas bestaan.
Misschien is het nu de tijd
Daar eens echt bij stil te staan.

Parochianen, maar ook niet-parochianen zijn van harte welkom op de geloofsverdiepingsavonden voor zowel jongeren als volwassenen, op dinsdag en donderdag, van 20.15 tot 21.15 uur, in de zaal onder de parochiekerk De Heeg aan de Roserije, ingang naast het gemeenschapshuis De Boeckel. Info: pastoor P.Horsch, tel 361 00 28.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 16 februari, 20.15 uur, Woordviering.
Zaterdag 18 en 25 februari, 20.30 uur, Eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de dagkapel parochiekerk De Heeg.
Donderdag 23 februari is er geen woordviering.

OVERLEDEN
9 Februari, de heer Jef Westenberg, 83 jaar, Schout Stasstraat 1.
Moge hij rusten in Gods vrede als beloning voor zijn trouw aan Christus en Zijn Kerk.

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Op de zondagen 16 april, 7 mei, 18 juni en 2 juli.
Aanmelding gaarne minstens een maand van tevoren.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007