Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 8 & 9   18 februari - 2 maart 2012
ZONDAG 19 februari   -   Zevende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met CV de Kribbebieters en zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen van de familie
 
WOENSDAG 22 februari   -   Aswoensdag, dag van vasten en onthouding
19.00 uur H. Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor de zieken van de parochie.
Tijdens de viering vindt de zegening en oplegging van de as plaats en zal worden gecollecteerd voor de Vastenaktie
 
ZONDAG 26 februari   -   Eerste zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 8 & 9   18 februari - 2 maart 2012
ATTENTIE
- Zondag 26 februari, 1e zondag van de Veertigdagentijd, is er geen vesperdienst.
- Op de carnavalsdagen maandag 20 en dinsdag 21 februari wordt de H. Mis gelezen om 9.00u, de H. Mis van 19.00u en het Rozenhoedje vervallen.
- Tijdens de Veertigdagentijd wordt de aanbidding van het H. Sacrament verschoven van de vrijdag naar de donderdagavond, op vrijdag zal dan om 18.30u een kruiswegoefening worden gehouden.

ZATERDAG 18 februari
17.45 uur H.Mis met CV de Sjraveleirs
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 19 februari   -   Zevende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Wiel en Alie Dekkers-Rijpkema (offg)


MAANDAG 20 februari  
09.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. O.L.V. van Lourdes, voor Magda Roquet-Bouvrie en voor Sjef Retrae en de overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 21 februari   -   H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor de echtl. L.H. Lardenoye, B.H. Heuts en zoon Harrie
   
WOENSDAG 22 februari   -   Aswoensdag, dag van vasten en onthouding
10.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: als jaardienst voor Jan Bannink, als jaardienst voor ouders Loyson-Schurgers en voor John Essers (offg)
Tijdens de vieringen vindt de zegening en oplegging van de as plaats en wordt er gecollecteerd voor de Vastenaktie
   
DONDERDAG 23 februari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 24 februari  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Jef Nix (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 25 februari
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst Corry Theunissen-Felix
   
ZONDAG 26 februari   -  Eerste zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Dassen-Heuts en Mia van Hooren-Stassen (offg)
   
MAANDAG 27 februari 
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Bernadette en voor priesterroepingen
   
DINSDAG 28 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg) en voor Jean Heuts (offg)

 
WOENSDAG 29 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 1 maart 
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 2 maart 
18.30 uur
Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overl. van de familie Hanssen-Ernst, voor José Claessens-Stroom, voor de overl. van een familie, voor de zielen in het vagevuur, voor priesterroepingen  en uit dankbaarheid bij gelegenheid van een verjaardag
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op zondag 5 februari werd gedoopt in Heer, Francesco Wolters, Haspengouw 57C
Moge hij uitgroeien tot een trouw Christen.
Dopeling, ouders en familieleden proficiat

WEEKAGENDA

- Maandag 27 februari, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Dinsdag 28 februari, 20.00u Pastorie, Stichting Restauratie St. Petrus' Banden.

OPBRENGST KERKCOLLECTE

De in februari gehouden collecte voor het grootonderhoud van onze kerkgebouwen brachten op in Heer € 208,72 en in De Heeg € 82,29.

STILLE OMGANG AMSTERDAM

De stille omgang te Amsterdam zal dit jaar plaats vinden in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart. Parochianen die aan deze ommegang willen deelnemen kunnen gebruik maken van het vervoer per bus, vanaf diverse opstapplaatsen in Zuid-Limburg. Deelname is toegestaan voor dames en heren. Prijs € 20,- per persoon. Voor inlichtingen over opstapplaatsen, vetrektijden, kaartverkoop en aanmelding kan tot uiterlijk vrijdag 9 maart geschieden bij het parochiebureau Sint Servaas, Keizer Karelplein 3 Maastricht, op maandag t/m vrijdag tussen 10.00u en 12.30u. Tel. 043-3212082

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007