Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 8 & 9   19 februari - 4 maart 2011
ZATERDAG 19 februari  
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 20 februari   -   Zevende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Bèr Goessen en overledenen van de familie


ZATERDAG 26 februari  
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 27 februari   -   Achtste zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Harrie v.d. Bosch
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 8 & 9   19 februari - 4 maart 2011
ATTENTIE!
Vanwege het schilderwerk in de St.Petrus' Bandenkerk worden de kerkdiensten tijdelijk gehouden in de kapel van klooster Opveld, Veldstraat 20.De aanvangstijden van de vieringen van maandag t/m vrijdag blijven ongewijzigd. De hoogmis op zondag wordt echter tijdelijk verschoven van 09.45 naar 11.00 uur.

ZATERDAG 19 februari 
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Jan Bijkerk en voor Frans de Groen (offg)
   
ZONDAG 20 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.00 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor echtel. Dassen-Heuts, als 1e jaardienst voor Francien Meijers en voor Marieke van Es-Kerckhoffs


MAANDAG 21 februari   -   H.Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, John Essers (offg), Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 22 februari   -   H.Polycarpus, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
WOENSDAG 23 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 24 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Mieke Beckers-Meertens
   
VRIJDAG 25 februari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament;  stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Na de H.Mis: Biechtgelegeheid

   
ZATERDAG 26 februari 
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Ria Swakhoven-Kerkhofs en voor Mirèse Hermans-Schroders en kinderen Jeroen en Stacey (offg)
   
ZONDAG 27 februari   -  Achtste zondag door het jaar
11.00 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Anneke Beckers-Rompelberg (offg)
   
MAANDAG 28 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Retraer-Janssen en zoon Bert en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 1 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
WOENSDAG 2 maart 
Op deze woensdag is er geen H.Mis in Croonenhoff.De vieringen in de maand maart worden verplaatst naar woensdag de 9e en de 23e
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Anneke Beckers-Rompelberg (offg) en uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
DONDERDAG 3 maart  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 4 maart   -   H.Casimir
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendienst voor Roos Dassen-Austen, ter ere van het H.Hart voor de overledenen v.d. fam. Hanssen-Ernst, voor Willy Custers (offg) José Claessens-Stroom, voor de overledenen van een familie, de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 13 feb. jl. werd door het H.Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap Sem Eerens, Poelgaard 16.

OVERLEDEN

1 feb. Annie Dassen-Frissen, 61 jaar, Dampstraat 39.
Moge zij in vreugde zijn binnengegaan in Gods Rijk.

KERKCOLLECTEN
De in de maand februari in onze kerken gehouden collecten voor het schilderwerk van de kerken bracht in Heer op € 566.05, in De Heeg € 128.85.

WEEKAGENDA
Maandag 28 feb. 20.00 uur, pastorie; vergadering kerkbestuur.

VRIJWILLIGERSAVOND

Vrijdag 18 feb. is er een vrijwilligersavond voor degenen die zich inzetten voor de parochies Heer en De Heeg.
De avond begint met een eucharistieviering om 19.00 uur in kapel Opveld, met de intentie voor het welzijn van onze parochievrijwilligers. De avond krijgt een vervolg in het Ontmoetingscentrum  "Aen de Wan".

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007