Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 8 & 9   20 februari - 5 maart 2010
ZATERDAG 29 mei
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Hendrik Demmers, Lie Giok Loo Demmers en broer Rinus Demmers
20.45 uur Neokatechumenaatsmis

 
ZONDAG 30 mei   -   Hoogfeest v.d. H.Drieëenheid (Drievuldigheidszondag)
11.15 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
   
ZATERDAG 5 juni   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van het kerkgebouw
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 6 juni   -   Hoogfeest van het H.Sacrament van het lichaam en bloed van Christus (Sacramentsdag)
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Nick Ramaekers en voor diaken Bèr Goessen
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van het kerkgebouw
 
VRIJDAG 11 juni 
18.45 uur H.Mis
Aansluitend voorlichtingsavond Israel-reis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 8 & 9   20 februari - 5 maart 2010
ZATERDAG 20 februari   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Pierre Schurgers, als jaardienst voor Jef Dirix, als jaardienst voor Jef Ramaekers en Netta Ramaekers-Raemaekers, voor Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg), Jeuke Aarts (offg) en voor Pie en Fien v.Engelshoven-Dirix
   
ZONDAG 21 februari   -   Eerste zondag van de veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor echtel. Dassen-Heuts, voor diaken Leon Prikken offg), Pierre Hofman (offg) en voor Hub. v.Lieshout (offg)
17.00 uur Gregoriaanse Vesperdienst met zang Collegium Gregorianum Zuid Limburg en de Schola Cantorum van het Kon. St. Caeciliakoor
   
MAANDAG 22 februari   -   Feest van St.Petrus' Stoel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan v.Kempen en echtel. L.H.Lardenoye, B.H.Heuts en zoon Harrie
   
DINSDAG 23 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
WOENSDAG 24 februari   
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff (Providentia)
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter en voor Jean Rompelberg (offg)
   
DONDERDAG 25 februari   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jean Blom (vanwege verjaardag) en René Wiche (offg)
   
VRIJDAG 26 februari   
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jean Huysmans
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 27 februari   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor René Wiche, voor Harry Decker (offg), Michel Wijnands (offg), Tina Seegers-Heuts (offg) en Trees Heuts-Hendrix (offg)
   
ZONDAG 28 februari  -  Tweede zondag van de veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Ronald Wetzels, voor diaken Leon Prikken (offg), Rinus en Roos Stallenberg-Ramaekers (offg), Lieske Brouwers-Costongs (offg) en voor Monica v.Wijlick (offg)
   
MAANDAG 1 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, Ronald Wetzels (offg) en overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 2 maart   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid t.g.v. een verjaardag
   
WOENSDAG 3 maart   
15.30 uur H.Mis kapel Croonenhoff (Providentia)
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 4 maart   -   H.Casimir
In  de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 5 maart   
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Willy Custers (offg), Jef Rompelberg (offg), voor de fam. Douven-Wimmers, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor de overledenen van een familie, de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
4 feb. Jan Vromans, 84 jaar, Burg. Coninxstraat 11.
10 feb. Piet Feij, 75 jaar, verpleegkliniek Klevarie.
Mogen zij nu deel hebben aan het eeuwige geluk bij de Heer.

WEEKAGENDA
Maandag 22 feb, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.
Vrijdag 26 feb. 20.15 uur, bijeenkomst kerkbestuur.
Maandag 1 mrt, 20.00 uur, pastorie: bijbelgroep.
Donderdag 4 mrt. 20.00 uur, zaaltje kerk De Heeg: huwelijksvoorbereidingsavond
Vrijdag 5 mrt, pastorie, 16.00 uur: bijeenkomst dagelijks bestuur van het kerkbestuur.

VASTENACTIE 2010
Ook dit jaar zal er in onze twee parochies een vastenactie worden gehouden. Ingezameld  worden gelden voor een project, gekozen door het Missieburo van ons bisdom in Malawi (Afrika).  Nadere bijzonderheden over het project zullen nog  volgen. Tijdens de H.Mis op Aswoensdagavond zal hiervoor in onze parochies een collecte worden gehouden.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007