Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Vastenboodschap 2008 - mgr. Frans Wiertz
"De Veertigdagentijd is voor alle gedoopten een tijd om opnieuw te kiezen voor God. Op het einde daarvan, belijden wij dat wij niet leven van brood alléén, maar van God, die alles geeft wat wij nodig hebben." Dat schrijft bisschop Frans Wiertz in zijn vastenboodschap, die dit weekeinde in de Limburgse kerken wordt voorgelezen. In dit Jaar van het Wijdingssacrament wijst hij ook op de jaarlijkse vernieuwing van de wijdingsbelofte van de priesters, die daarin uitspreken hun taak onbaatzuchtig en met liefdevolle toewijding te willen vervullen. "Zo is deze tijd, voor de hele gemeenschap van gedoopten én gewijden een tijd van terugkeer naar onze oorspronkelijke roeping en zending."

U kunt de volledige vastenboodschap lezen door hier te klikken.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 8 & 9   16 - 29 februari 2008
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 16 februari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 17 februari   -   Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met “Evolution”
   
DONDERDAG 21 februari  
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
ZATERDAG 23 februari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Leon Gerets en Tiny Ummels-Reiters
   
ZONDAG 24 februari   -   Derde Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Ria van Hooren-Jaspers
   
DONDERDAG 28 februari  
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een vruchtbare ontmoeting van de jongeren met de Paus in Sydney
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 8 & 9   16 - 29 februari 2008
ZATERDAG 16 februari
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), Ed. Schiepers (offg), Wim Franssen (offg), Lambèr Kerssemeeckers (offg), Anna Jabobs-Knubben (offg), overl. ouders In de Braekt-Spronck en zoon Frits, overl. ouders Jaminon-Frusch, Jean en Harrie, voor ouders Janssen- van Engelshoven en voor Jean en Virgenie Lemeer-Aussems (offg)
   
ZONDAG 17 februari   -   Tweede Zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor echtel. Dassen-Heuts
   
MAANDAG 18 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 19 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de redding van de zielen
   
WOENSDAG 20 februari  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 21 februari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.mis
Intenties: voor echtel. L.H.Lardenoye, B.H.Heuts en zoon Harrie
   
VRIJDAG 22 februari   -   Feest van St. Petrus’ Stoel
18.30 uur Kruiswegoefening.
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 23 februari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Giok Hoo Demmers-Lee (offg) en voor Annie Haenen-Essers (offg)
   
ZONDAG 24 februari   -   Derde Zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Harie Aarts (offg), als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, als 2e jaardienst voor Jef Westenberg en voor Jean Thans (offg)
   
MAANDAG 25 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 26 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Jef Frijns en voor Martin Nix (vanwege verjaardag)
   
WOENSDAG 27 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de redding van de zielen
   
DONDERDAG 28 februari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
VRIJDAG 29 februari  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
20 Januari in De Heeg: Hannah Carlils Banniersborg 45, Quinn Hogenboom Gerckenshaag 13 en Natasja Beisser Mockeborg 42.
10 februari in Heer: Sem Druif, Burg. Kessensingel B9.
Mogen zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopelingen, ouders en familie: Proficiat!

OVERLEDEN
Lies Jorissen-Essers, 95 jaar, Huize Licht en Liefde, uitvaartdienst Heer 19 januari.
John Baltussen, 69 jaar, Haspengouw 45, uitvaartdienst Heer 2 februari.
Elly Jacobs, 81 jaar, corr.adres Aalkeborg 21, uitvaartdienst De Heeg 8 februari.
Tiny Meertens-v.d.Bosch, 71 jaar, Burg. Kessensingel C19, uitvaartdienst Heer 9 februari.
Lambert Creuwels, 92 jaar, La Valence, uitvaartdienst Heer 11 februari.
Catharina v.Tiggelen-Claes, 94 jaar, Scharberg 14 Elsloo, uitvaartdienst Heer, 13 februari.
Mogen zij allen de eeuwige vreugde zijn binnengegaan.

WEEKAGENDA
Maandag 18 februari, 20.15 uur, pastorie: bijeenkomst werkgroep Parochieel Leven met afgevaardigden koren van de twee parochies.
Zaterdag 23 februari, 10.00-11.30 uur, parochiezaaltje De Heeg, gezinsmisclub.
Vrijdag 29 februari, 13.30 uur, pastorie: bijeenkomst Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden.

VASTENAKTIE 2008
De Vastenaktie in de parochies Heer en De Heeg is dit jaar gericht op het bisdom Lodwar in Kenia, met speciale aandacht voor verbetering in de gezondheidszorg, autonomie en leefomstandigheden, met aandacht ook voor blinden, slechtzienden en kansarme jongeren.
Tezamen met de Vastenaktie van ons bisdom en in samenwerking met andere parochies van Maastricht willen wij het zwaar getroffen Kenia de helpende hand reiken.
Voor dit doel zijn speciale offerblokken geplaatst achter in onze twee parochiekerken.

VRIJWILLIG(ST)ERS GEVRAAGD
De kapelanie aan de Oude Kerkstrtaat 7, die sinds kort bewoond wordt door kapelaan R.Maenen, zal moeten worden schoongehouden. Dit zal zoals het zich laat aanzien, twee morgens in de week dienen te geschieden. Zijn er in onze parochies een of meer vrijwillig(st)ers die deze werkzaamheden tegen een vrijwilligersvergoeding op zich willen nemen? Voor uw aanmelding of nadere informatie kunt u zich wenden tot het parochiebureau (tel. 3610028).

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007