Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 7   11 - 17 februari 2006
ZATERDAG 11 februari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 12 februari   -   Zesde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met koor “Evolution”
 
DINSDAG 14 februari   -   HH.Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop. Patronen van Europa
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een ernstig zieke
 
DONDERDAG 16 februari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uur
 
VRIJDAG 17 februari   -   De Zeven HH. Stichters van de Servieten
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de stervenden
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 7   11 - 17 februari 2006
ZATERDAG 11 februari  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Bèr Cilissen, als 1e jaardienst voor Ria Klever-Smeets, als 1e jaardienst voor Jean van Golde, als jaardienst voor Peter Hub. Essers, als jaardienst voor Truu TerLinden-Remmers en voor Fré Heuts (offg)
 
ZONDAG 12 februari   -   Zesde Zondag door het jaar
8.30 uur Leesmis
Intenties:
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Liza Biesmans-Verjans, voor Gré Meurs-Lageveen (offg), echtel. Welzen-Walraven, Guus Dirix (offg) en voor Lieke Smeets-Cloot (offg)
 
MAANDAG 13 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Mina Elissen-Rousch, als jaardienst voor Jan Severeyns, Catharina Houben, zoon pater Leo Severeyns en zuster Maria Francisca en voor Pierre Konings (vanwege buurt)
 
DINSDAG 14 februari   -   HH.Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop. Patronen van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Luud Reinders en Anna Reinders-Beckers, voor Mien Jacobs-Beckers, Martin Lamkin en Ronnie Kostons (offg)
 
WOENSDAG 15 februari  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de fam. Coninx, voor Berth Nelissen-Quaden en voor Mia Brouwers-Faarts (vanwege verjaardag)
 
DONDERDAG 16 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Frits In de Braekt en voor Jean en Harrie Jaminon
 
VRIJDAG 17 februari   -   De zeven HH. Stichters van de Servieten
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Toorens, Tos Heuts (offg), Lies Josquin en Jeanne Nelissen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

www.parochieheer.nl
www.parochiedeheeg.nl
e-mail: parochiebureau@freeler.nl


WEEKAGENDA
Woensdag 15 februari, 20.00 uur, Basisschool Joppenhof: ouderavond communicanten.
Vrijdag 17 februari, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur Heer/De Heeg.

KERKDEURCOLLECTE
Na de eucharistievieringen in het komende weekend, vindt er aan de kerkdeuren van zowel de parochie Heer als De Heeg een collecte plaats voor een project in Brazilië.
In het bisdom Teofilo Otoni aldaar, is Mgr. J.A.Reesink afkomstig uit Heerlen werkzaam. Zijn bisdom is een van de armste diocesen van het land. Het merendeel van de bevolking leeft onder de officiële armoedegrens. Het bisdom probeert zoveel mogelijk deze mensen te helpen, vooral op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. De kliniek “Obra Social Santa Isabel” in het bisdom werkt voornamelijk voor de armen, die zelf de allergoedkoopste medicijnen niet kunnen betalen. De kliniek geeft ook fysiotherapie en verricht kleine medische ingrepen. De armen kunnen in de kliniek rekenen op een goedkope en verantwoorde gezondheidszorg. Aan de kliniek is de “Farmacia Verde” verbonden, alwaar kruiden worden geteeld voor medicijnbereiding. Medicijnen die goede alternatieven zijn voor dure gangbare medicijnen. Via het Missieburo Roermond, vraagt Mgr. Reesink ondersteuning voor de voortzetting van deze projecten.
In Nederland beschikken wij over een uitstekende gezondheidszorg. Via de Obra Social Santa Isabel kan aan de armen van het diocees Teofilo Otoni een naar onze begrippen een bescheiden verantwoorde gezondheidszorg worden geboden. Met uw bijdrage helpt u mee aan de instandhouding van dit project.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 16 en 23 februari, 20.15 uur, Woordviering.
Zaterdag 18 en 25 februari, 20.30 uur, Eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de dagkapel parochiekerk De Heeg.

UITNODIGING
Een samenleving zonder God
Is dat geen dwaas bestaan.
Misschien is het nu de tijd
Daar eens echt bij stil te staan.

Parochianen, maar ook niet-parochianen zijn van harte welkom op de geloofsverdiepingsavonden voor zowel jongeren als volwassenen, op dinsdag en donderdag van 20.15 tot 21.15 uur, in de zaal onder de parochiekerk De Heeg aan de Roserije, naast het gemeenschapshuis De Boeckel.
Info: pastoor P.Horsch, tel 361 00 28.

SAMENVOEGING KERKBESTUREN
De leden van het kerkbestuur van de parochie St. Petrus’ Banden Heer werden op 30 januari jl. beëdigd tot lid van het kerkbestuur van de parochie van de HH.Monulfus en Gondulfus De Heeg.
De leden van het kerkbestuur de parochie De Heeg werden op dezelfde datum beëdigd tot lid van het kerkbestuur van de parochie Heer.
Als nieuw lid van het gezamenlijke kerkbestuur werden op 30 januari beëdigd mevr. Emma Nguyen-Kersch, mevr. Marie Jose Sullot-Godding en de heer Hans Ghijzen.
Beide kerkbesturen treden nu op als één bestuur voor beide parochies.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007