Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Extra publicatie ParochieAgenda
De ParochieAgenda wordt vanaf deze week tweewekelijks gepubliceerd in het huis-aan-huisblad LeesGoedNieuws. Om de digitale publicatie gelijk te laten lopen, ontvangt u deze tussentijdse ParochieAgenda, met één week overlap. De volgende ParochieAgenda zult u weer, zoals gebruikelijk, over twee weken ontvangen, over de periode 23 februari t/m 8 maart 2013.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 7 & 8   9 - 22 februari 2013
Attentie!
- Op Aswoensdag 13 februari is er in De Heeg geen H. Mis.

ZONDAG 10 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met CV de Kribbebieters en zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Hay Faarts
 
ZONDAG 17 februari   -   Eerste zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 7 & 8   9 - 22 februari 2013
ZATERDAG 9 februari
17.45 uur H.Mis met CV de Sjraveleirs en zang Evolution
Intenties: als 11e jaardienst voor Lies Lardenoye-Dauphin, als 4e jaardienst voor Jean Blom, voor een bijzondere intentie en voor Wim Jacobs
   
ZONDAG 10 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Mattie Scaf (offg), voor Mieneke Jamin Ter Linden en voor echtl. Welzen-Walraven


MAANDAG 11 februari   -   O.L.V. van Lourdes
09.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Peter Hub Essers en voor Pater van Osch
 
DINSDAG 12 februari  
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 13 februari   -   Aswoensdag
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor Sint Petrus' Banden
Intenties: als jaardienst voor Jan Severeijns, Catharina Houben, voor Pater Leo Severeijns en zuster Maria-Francisca
   
DONDERDAG 14 februari   -   H.H. Cyrillus en Methodius, bisschoppen, patronen van Europa
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen

 
VRIJDAG 15 februari  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 16 februari
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Maria Counotte-Crijns, als zeswekendienst voor Rini Spronck-Tillie, voor Peter Geerlings (offg)
   
ZONDAG 17 februari   -   Eerste zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Nelia Cortjens-Blanckers, als jaardienst voor de echtelieden Dassen-Heuts, voor Mieneke Jamin-Ter Linde (offg)
 
MAANDAG 18 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, Pater van Osch, Magda Roquet-Bouvrie, overl. ouders Kok-Rietveld en Alken-Piters en dochter Marij
   
DINSDAG 19 februari 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

 
WOENSDAG 20 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
DONDERDAG 21 februari  
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor L.H. Lardenoye, B.H. Heuts en zoon Harrie
   
VRIJDAG 22 februari   -   St. Petrus’ Stoel
18.30 uur
Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Donderdag 14 februari, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 18 februari, 20.00u Aen de Wan, Processiecommittee.

OVERLEDEN

Op 30 januari overleed Frans Steinbach in de leeftijd van 78 jaar.
Moge hij rusten in Gods hemelse vreugde.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007