Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6   3 - 9 februari 2007
ZATERDAG 3 februari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Carla Biesmans-Willems
   
ZONDAG 4 februari   -   Vijfde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor ouders Nelissen-Lardenoye, als zeswekendienst voor Marie José v.d.Camp-Smeets, voor Pie Ummels (vanwege verjaardag) en voor Pierre Habets
   
DINSDAG 6 februari   -   HH.Paulus Miki en gezellen, martelaren
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
   
DONDERDAG 8 februari   -   H.Josephina Bakhita, maagd
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 9 februari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6   3 - 9 februari 2007
ZATERDAG 3 februari 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 2e jaardienst voor Ronnie Kostons, als jaardienst voor echtel. Kicken-Sistermans, als jaardienst voor Jef Kicken, als jaardienst voor Peter Creuels en echtgenote Leonie Prikken, als 5e jaardienst voor Lies Lardenoye-Dauphin, voor Tiny Gulikers-Jorissen (offg), echtel. Brouwers-v.d.Boorn en zoon Chrit, Miep Haesen en voor Bertha Froyen-Meusen (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 februari   -   Vijfde Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor ouders Prevaes-Jacobs, als jaardienst voor overl. ouders Heuts-Lahoye, voor Harrie Heuts (offg), Harrie Steuns (offg), Jet en Bèr Willems-v.d.Boorn en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze vieringen wordt gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 5 februari   -   H.Agatha, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Gerardus, als jaardienst voor echtel. Gommans-Idsers, Henk Dubois (offg), Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
   
DINSDAG 6 februari   -   Miki en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
WOENSDAG 7 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 8 februari   -   H.Josephina Bakhita, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe
   
VRIJDAG 9 februari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
De zondagen 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

OVERLEDEN
Parochie Heer: 22 Januari, Giel Heijnen, 94 jaar, Akersteenweg 188.
Parochie De Heeg: Marie José van den Camp, Vonkendaal 68, Carla Biesmans-Willems, Welsdaal 18 en Pierre Habets, Gerckenshaag 85B.
Mogen zij de eeuwige rust en vrede gevonden hebben bij de Heer.

WEEKAGENDA
Vrijdag 9 februari, 14.30 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
In onze parochies zijn we gestart met geloofsverdiepingsavonden. Deze worden verzorgd door pastoor P.Horsch in samenwerking met enkele catechisten van het Neokatechumenaat. Als u in het verleden geaarzeld hebt om de stap naar geloofsverdieping te zetten, kunt nu nog “ja” zeggen en aan deze verdiepingsavonden deelnemen. Daarmee zet u de deur open naar een door Christus verrijkt leven!
De avonden zijn geheel gratis en worden gehouden op dinsdag- en donderdagavond in de parochiekerk van De Heeg, aanvang 20.00 uur. Aanmelding is niet nodig.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag woordvieringen, aanvang 20.15 uur.
Wekelijks op zaterdag eucharistievieringen, aanvang 20.30 uur.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk van De Heeg.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007