Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6   4 - 10 februari 2006
ZATERDAG 4 februari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 5 februari   -   Vijfde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Pie Ummels (vanwege verjaardag)
 
DINSDAG 7 februari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
 
DONDERDAG 9 februari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uur
 
VRIJDAG 10 februari   -   H.Scholastica, maagd
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6   4 - 10 februari 2006
ZATERDAG 4 februari  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Math. Hendrix, als 4e jaardienst voor Lies Lardenoye-Dauphin, als jaardienst voor Ronnie Kostons, als 1e jaardienst voor Jef Kicken en voor echtel. Kicken-Sistermans, voor Fré Heuts (offg), Jeanny Debie-Amory (offg), Giel Heuts (offg) en voor Jan Ritterbex (offg)
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
 
ZONDAG 5 februari   -   Vijfde Zondag door het jaar
8.30 uur Leesmis
Intenties:
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor ouders Prevaes-Jacobs, als jaardienst voor echtel. Gommans-Idsers, als jaardienst voor overl. ouders Heuts-Lahoye, als jaardienst voor José Hofman-Janssen. als jaardienst voor echtel. Dassen-Heuts en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze vieringen wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
 
MAANDAG 6 februari   -   HH.Paulus Miki en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor Hay Peters (offg)
 
DINSDAG 7 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jean Canisius (offg) en voor Corry Corstjens-Sistermans (offg)
 
WOENSDAG 8 februari   -   H.Hieronymus Emiliani
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
 
DONDERDAG 9 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Joannes Hubertus Nelissen
 
VRIJDAG 10 februari   -   H.Scholastica, maagd
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, overl. ouders Kok-Rietveld, Hans Geurtz (offg) en voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

www.parochieheer.nl
www.parochiedeheeg.nl
e-mail: parochiebureau@freeler.nl

 

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Op de zondagen 5 maart, 16 april, 7 mei, 18 juni en 2 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

 

OVERLEDEN
20 januari, de heer Chretien Bouvrie, 82 jaar, Poelgaard 25.
Moge hij de eeuwige vreugde genieten in het hemels vaderhuis.

 

UITNODIGING
Een samenleving zonder God
Is dat geen dwaas bestaan.
Misschien is het nu de tijd
Daar eens echt bij stil te staan.

Parochianen, maar ook niet parochianen zijn van harte welkom op de geloofsverdiepingsavonden voor zowel jongeren als volwassenen op dinsdag en donderdag van 20.15 tot 21.15 uur, in de zaal onder de parochiekerk De Heeg aan de Roserije, naast het gemeenschapshuis De Boeckel.
Info: pastoor P.Horsch, tel. 361 00 28.

 

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 2 en 9 februari, 20.15 uur, Woordvieringen.
Zaterdag 4 en 11 februari, 20.30 uur, Eucharistievieringen.
Deze vieringen worden gehouden in de dagkapel parochiekerk De Heeg.
Zondag 5 februari, 11.30 uur, Conviventie, Petrushofje.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007