Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 31 januari - 27 februari 2015

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6 t/m 9   31 januari - 27 februari 2015
ZONDAG 1 februari   -   Vierde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis opgeluisterd door het Leerlingenorkest van Harmonie Heer Vooruit
Tevens voorstelmis van de communicanten van Heer en De Heeg
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 8 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 15 februari   -   Zesde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang en CV de Kribbebieters
   
ZONDAG 22 februari   -   Eerste zondag van de Vastentijd
11.15 uur H.Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris en voor diaken Ber Goessen en overledenen v.d. familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6 t/m 9   31 januari - 27 februari 2015
Attentie
- Aansluitend aan de vieringen van maandag 2 en dinsdag 3 februari is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.
- I.v.m. de carnaval zijn de H.Missen op maandag 16 en dinsdag 17 februari niet om 19.00u, maar om 9.00u.

ZATERDAG 31 januari 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Martin Ringhs (offg) en voor Math Essers en zoontje Jean-Nic
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 februari   -   Vierde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Prevaes-Jacobs en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 2 februari   -   Opdracht van de Heer in de tempel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor Pater van Osch, voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Aansluitend aan de viering gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen
 
ZATERDAG 7 februari   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Jan en Wies Vromans-Aussems
   
ZONDAG 8 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 14 februari   
17.45 uur H.Mis met samenzang en CV de Sjraveleirs
Intenties: voor de zieken en de eenzamen
   
ZONDAG 15 februari   -   Zesde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor de echtl. Welzen- Walraven
   
WOENSDAG 18 februari   -   Aswoensdag
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang van het Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZATERDAG 21 februari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Sjo Geijselaers, voor Martin Ringhs (offg) en voor Lotte Wilders-Geerits (offg)
   
ZONDAG 22 februari   -   Eerste zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echt. Dassen-Heuts en zoon en schoondochter en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Donderdag 5 februari 20.00u Pastorie: Bijbelgroep.
- Maandag 23 februari 20.00u Aen de Wan: vergadering Processiecommissie.
- Donderdag 26 februari 20.00u Pastorie: kerkbestuursvergadering.

Overleden

- 7 december, Mia Weerts-Vaasens, 88 jaar.
- 10 december, Jo Castermans, 76 jaar.
- 27 december, Maria Hameleers-Nelissen, 87 jaar
- 31 december, Miet Ummels-Nelissen, 88 jaar.
- 8 januari, Jeanne Kessen-Penders, 89 jaar
- 13 januari, Sjo Geijselaers, 102 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007