Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6 t/m 9   1 - 28 februari 2014
ZONDAG 2 februari   -   Openbaring des Heren (Maria Lichtmis)
11.15 uur H.Mis met samenzang en kaarsenwijding
Na de viering gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 9 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Hetty Blaauw-Wolff
   
ZONDAG 16 februari   -   Zesde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang van Evolution
   
ZONDAG 23 februari   -   Zevende zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen van de familie
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6 t/m 9   1 - 28 februari 2014
Op doordeweekse dagen:  19.00 uur H.Mis, tenzij hieronder aangegeven

ZATERDAG 1 februari 
17.45 uur H.Mis met samenzang en kaarsenwijding
Intenties: als zeswekendienst voor Marie Pieters-Essers, voor Jes Braken-Schifferstein (offg), voor Karel Hounjet (offg) en voor de echtl. Thehu-Claessens.
Na de viering gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 februari   -   Openbaring des Heren (Maria Lichtmis)
09.45 uur Hoogmis met samenzang en kaarsenwijding
Intenties: als jaardienst voor de ouders Prevaes-Jacobs, voor Jef Meij, voor Math Essers en zoontje Jean-Nic en voor de overledenen van de parochie.
Na de viering gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
ZATERDAG 8 februari   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
ZONDAG 9 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Gerard van Kerkhof (offg)
   
ZATERDAG 15 februari
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 16 februari   -   Zesde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Marij Augustin-Horssels en voor de echtl. Welzen-Walraven


ZATERDAG 22 februari   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor priesterroepingen
   
ZONDAG 23 februari   -    Zevende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Dassen-Heuts, zoon en schoondochter en voor Gerard van Kerkhof (offg)

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

AGENDA
- Maandag 3 februari, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Dinsdag 11 februari, 15.00u Kerk Wittevrouwenveld (Pr. Rooseveltlaan 211), Lourdesviering met ziekenzegening.

OVERLEDEN
- 23 december, Ria Pieters-Essers, 75 jaar, Veldstraat 55.
- 2 januari, Marij Augustin-Horssels, 66 jaar, Ridder van Heerstraat 1.
- 6 januari, Sjef Claessens, 82 jaar, Lanaken.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

GEDOOPT
Op zondag 5 januari werd in Heer gedoopt:
- Mason Bastiaens
Op zondag 19 januari werd in De Heeg gedoopt:
- Nathalie Habets
Mogen zij uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

KERKBIJDRAGE

Indien u deze rubriek leest, neemt u waarschijnlijk deel aan de Kerkbijdrage. Dat is één van de manieren waarop u uw band met het geloof en met uw eigen parochie kunt tonen. Mede dankzij uw Kerkbijdrage wordt de pastorale zorg mogelijk gemaakt, en kunnen onze beide kerkgebouwen in stand worden gehouden.
Helaas neemt het aantal deelnemers aan de Kerkbijdrage gestaag af; niet alleen in Heer en De Heeg, maar in het hele bisdom. Daar staat tegenover, dat kerkbesturen met voortdurend stijgende kosten te maken hebben. Het wordt, kortom, steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Het bisdom heeft daarom onlangs besloten om voor 2014 het richtbedrag voor de Kerkbijdrage te verhogen van €96 naar €100 per jaar (dus €25 per kwartaal, of €8,35 per maand).
Natuurlijk is iedereen vrij om, afhankelijk van persoonlijke overwegingen en draagkracht, minder of juist meer bij te dragen. Elk bedrag was, is en blijft welkom; ook als dit duidelijk minder is dan €8,35 per maand.
Maar … weet u eigenlijk wel, hoeveel u bijdraagt? U kunt er natuurlijk uw bankafschriften op nazien. En dan blijkt misschien wel, dat uw Kerkbijdrage nog uit de “guldenstijd” stamt. Een duidelijk bewijs, dat u al heel lang meedoet, waarvoor onze dank! Maar sindsdien is wel alles duurder geworden …
Graag willen wij u dan ook vragen om de hoogte van uw Kerkbijdrage nog eens te overwegen, en deze dan misschien wat “naar boven af te ronden”. U levert daarmee een reële bijdrage aan de instandhouding van uw parochie!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007