Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6 t/m 10   4 februari - 4 maart 2018
ZONDAG 4 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
   
ZONDAG 11 februari   -   Zesde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor en met CV de Kribbebieters
   
ZONDAG 18 februari   -   Eerste zondag van de Vastentijd
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 25 februari   -   Tweede zondag van de Vastentijd
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 4 maart   -   Derde zondag van de Vastentijd
11.15 uur
H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris, voor alle levende en overleden leden van het Monulfus- en Gondulfuskoor en uit dankbaarheid b.g.v. het 40-jarig jubileum van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
Aansluitend aan de H. Mis is er een receptie voor het Monulfus- en Gondulfuskoor in de dagkapel

 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6 t/m 10   4 februari - 4 maart 2018
ZONDAG 4 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de ouders Prevaes-Jacobs,voor Jef Heuts, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor Math Essers en zoontje Jean-Nic, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 10 februari  
19.00 uur H. Mis met CV de Sjraveleirs in de kapel van Opveld
Intenties: voor een goede en veilige Carnaval
   
ZONDAG 11 februari   -   Zesde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Nelly Houben-Puts en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
WOENSDAG 14 februari   -   Aswoensdag
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: voor een goede vastentijd
   
ZONDAG 18 februari   -   Eerste zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Dassen-Heuts en dochter, zoon, schoondochter en kleinzoon en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZONDAG 25 februari   -   Tweede zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Nelly Houben-Puts
   
ZONDAG 4 maart   -   Derde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Jef Heuts, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de echtl. Piters-Habets, voor de overledenen v.d. fam. van Kerkhof-Polman en voor de overledenen van de parochie
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 5 februari, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.

Overleden

- 9 januari, Lei Remmers, 68 jaar.
Moge hij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Jubileum

Op zondag 4 maart viert het Monulfus- en Gondulfuskoor haar 40-jarig jubileum. Dit zal gebeuren tijdens de H. Mis van 11.15u in De Heeg, waarbij mgr. Wiertz ook aanwezig zal zijn, met aansluitend een receptie in de dagkapel.

Attentie

- Op zaterdag 10 februari is er in de kapel van Opveld om 19.00u een H. Mis met CV de Sjraveleirs.
- Op maandag 12 en dinsdag 13 februari (carnaval) zijn de H. Missen in Heer niet om 19.00u, maar om 9.00u.
- Op Aswoensdag is er in Heer om 19.00u een H. Mis.
- Op Aswoensdag is er geen H. Mis in De Heeg.
- In de Vastentijd is in Heer op donderdag  om 18.00u aanbidding en op vrijdag om 18.30u het bidden van de kruisweg.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007