Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6 t/m 10   4 februari - 5 maart 2017
Attentie: Op Aswoensdag is er geen H. Mis in De Heeg

ZONDAG 5 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen
   
ZONDAG 12 februari   -   Zesde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 19 februari   -   Zevende zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overl. familie
   
ZONDAG 26 februari   -   Achtste zondag door het jaar
11.15 uur Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor en met CV de Kribbebieters
   
ZONDAG 5 maart   -   Eerste zondag van de Vastentijd
11.15 uur
H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het buitenschilderwerk van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6 t/m 10   4 februari - 5 maart 2017
Attentie:
- Op zaterdag 25 februari is er in Heer om 19.00u een H. Mis met CV de Sjraveleirs
- Op maandag 27 en dinsdag 28 februari (carnaval) zijn de H. Missen in Heer niet om 19.00u, maar om 9.00u
- Op Aswoensdag is er in Heer om 19.00u een H. Mis
- In de Vastentijd is in Heer op donderdag  om 18.00u aanbidding en op vrijdag om 18.30u het bidden van de kruisweg

ZONDAG 5 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de ouders Prevaes-Jacobs, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen
   
ZONDAG 12 februari   -   Zesde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Gini Claessens en overl. ouders en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZONDAG 19 februari   -   Zevende zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 25 februari
19.00 uur H. Mis met CV de Sjraveleirs
Intenties: voor Bertien Vranken-Wijnands en overleden familie
   
ZONDAG 26 februari   -   Achtste zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de mensen die het leven als een last ervaren
   
WOENSDAG 1 maart  -   Aswoensdag
19.00 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 5 maart   -   Eerste zondag van de Vastentijd
09.45 uur
Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor de echtl. Piters-Habets, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman, voor de overledenen v.d. parochie en voor Gods zegen voor een goede gezondheid
De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Overleden
- 28 december, Mia Klijs-Aerts, 88 jaar.
- 1 januari, Jean Lardenoije, 80 jaar.
- 5 januari, Els Kieszl-Hertogs, 77 jaar.
- 17 januari, Bertien Lardenoye, 89 jaar.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007