Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Geplande 1e H. Mis van Kapelaan Anu Antony in Amby op zaterdag 2 februari 18.00 uur is VERVALLEN
Volgens de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zouden alle reisdocumenten voor Anu Antony in orde zijn. Dat had deze dienst althans verzekerd aan Bisdom Roerond voordat hij vanuit Nederland vertrok. Toen Anu echter op zijn terugreis naar Nederland een tussenlanding had gemaakt in Dubai, liet de douane hem niet passeren. Wat de exacte reden daarvan is, weten we (nog) niet, maar het betekent dat zijn reis een grote vertraging oploopt, zodat de kans dat hij op tijd weer in Amby-Maastricht is, minimaal is.
Derhalve heeft het Kerkbestuur helaas moeten besluiten om alle feestelijkheden tot nader order af te lassen.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6 & 7   2 - 15 februari 2013
Attentie!
- Op woensdag 13 februari, Aswoensdag, is er geen H. Mis.

ZONDAG 3 februari   -   Vierde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering zal er worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
ZONDAG 10 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met CV de Kribbebieters en zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Hay Faarts
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6 & 7   2 - 15 februari 2013
Attentie!
- Vanwege de eerste H. Mis van kapelaan Antony in Amby is er op zaterdag 2 februari geen H. Mis in onze kerk.
- Vanwege de carnaval zijn de H. Missen op maandag 11 en dinsdag 12 februari om 9.00u, het rozenhoedje en de avondmis komen te vervallen.
- In de Veertigdagentijd zal de aanbidding plaatsvinden op donderdagavond, op vrijdagavond zal om 18.30u de kruiswegoefening zijn.

ZATERDAG 2 februari
Geen H.Mis
   
ZONDAG 3 februari   -   Vierd zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Annie Rompelberg-Konings, als jaardienst voor ouders Prevaes-Jacobs, als jaardienst voor Math Essers en zoon Jean-Nic en ouders Essers-Bleeser, voor Jef Meij, voor Pierre en Tiny Meertens-v.d. Bosch, voor Mieneke Jamin-Ter Linden en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal er worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


MAANDAG 4 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
 
DINSDAG 5 februari   -   H. Agatha, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtl. Gommans-Idsers
   
WOENSDAG 6 februari   -   H. Paulus Miki en gezellen, martelaren
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 7 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jean en Wies Vromans-Aussems

 
VRIJDAG 8 februari   -   H. Josephina Bakhita, maagd
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 9 februari
17.45 uur H.Mis met met CV de Sjraveleirs en zang Evolution
Intenties: als 11e jaardienst voor Lies Lardenoye-Dauphin, als 4e jaardienst voor Jean Blom, voor een bijzondere intentie en voor Wim Jacobs
   
ZONDAG 10 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Mattie Scaf (offg), voor Mieneke Jamin Ter Linden en voor echtl. Welzen-Walraven
 
MAANDAG 11 februari   -   O.L.V. van Lourdes
09.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Peter Hub Essers en voor Pater van Osch
   
DINSDAG 12 februari 
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

 
WOENSDAG 13 februari   -   Aswoensdag
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor Sint Petrus' Banden
Intenties: als jaardienst voor Jan Severeijns, Catharina Houben, voor Pater Leo Severeijns en zuster Maria-Francisca
   
DONDERDAG 14 februari   -   H.H. Cyrillus en Methodius, bisschoppen, patronen van Europa
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 15 februari 
18.30 uur
Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Donderdag 14 februari, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.

GEDOOPT

Op zondag 20 januari werd in De Heeg gedoopt:
Femke Dubois, Moesdaal 16
Moge zij uitgroeien tot een blij christen.
Dopeling, ouders en familie proficiat.

OVERLEDEN

- 19 januari, Tiny Remmers-Vleugels, 86 jaar, Klevarie.
Moge zij rusten in Gods hemelse vreugde.

COLLECTE GROOTONDERHOUD

De in deze maand gehouden collecte voor het grootonderhoud brachten op in Heer € 133,08 en in De Heeg € 96,02.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007