Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6 & 7   4 - 17 februari 2012
ZONDAG 5 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris, voor Pie Ummels (vanwege verjaardag) en voor José Claessens-Stroom
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
ZONDAG 12 februari   -   Zesde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6 & 7   4 - 17 februari 2012
ZATERDAG 4 februari
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Tiny Meertens-v.d. Bosch, als jaardienst voor Math Essers en zoontje Jean-Nic en ouders Essers-Bleeser, als 10e jaardienst voor Lies Lardenoye-Dauphin, voor Chrit Wilders (offg) en voor Henk Budy (offg).
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 5 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor ouders Prevaes-Jacobs, als jaardienst voor echtl. Gommans-Idsers, voor de echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


MAANDAG 6 februari   -   H.H. Paulus Miki en gezellen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. O.L.V. van Lourdes, als jaardienst voor Ronnie Kostons en voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen
   
DINSDAG 7 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jan en Wies Vromans
   
WOENSDAG 8 februari   -   H. Hieronymus Emiliani
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Kicken-Sistermans en voor een groot Godsvertrouwen
   
DONDERDAG 9 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid
   
VRIJDAG 10 februari   -   H. Scholastica, maagd
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg)
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 11 februari
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Peter Hub Essers, als 3e jaardienst voor Jean Blom en voor Annie Janssen-v.d. Bosch (offg)
   
ZONDAG 12 februari   -  Zesde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Tony Thomissen, voor Bertie Soudant-Rademakers (offg), Leon Severeijns (offg) en voor Clim en Jes Weerts-Daemen
   
MAANDAG 13 februari 
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. H. Bernadette, als jaardienst voor Jean Severeyns, voor Catherina Houben, zoon pater Leo Severeyns en zuster Maria-Francisca
   
DINSDAG 14 februari   -   H.H. Cyrillus en Methodius, bisschoppen, patronen van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie

 
WOENSDAG 15 februari  
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mia Brouwers-Faarts (vanwege verjaardag) en voor de meest verlaten priesterzielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 16 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een overledene
   
VRIJDAG 17 februari   -   H.H. Stichters v.d. Servieten
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de ouders Kok-Rietveld
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
-  Maandag 6 februari, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
-  Maandag 13 februari, 20.00u Pastorie, Kerkbestuur.

HUWELIJKSVOORBEREIDING

Op 2,9 en 16 februari worden voorbereidingsavonden gehouden voor aanstaande bruidsparen. De avonden worden gehouden in de kerk van De Heeg van 20.00u tot 22.00u. Zij die hieraan willen deelnemen, kunnen dit melden aan het parochiebureau: Tel. 043-3610028.

OVERLEDEN

26 januari, Ria Siebers-Jacobs, 81 jaar, zorgcentrum de Mottenburght, Eijsden.
Moge zij zijn ingegaan in Gods eeuwige vrede.

ZIEKENZEGENING

Zaterdagmiddag 11 februari zal er om 15.00 uur een Lourdesviering plaatsvinden in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Pr. Rooseveltlaan 211 te Maastricht. Tijdens deze plechtigheid is er gelegenheid om een speciale ziekenzegening te ontvangen.

KERKBESTUUR
Op maandag 30 januari jl. werd door deken Hanneman onze parochiaan Marc Bosch beëdigd als lid van het kerkbestuur.

OPNAME IN ZIEKENHUIS OF ZORGINSTELLING

Vroeger werd aan de parochie doorgegeven wanneer iemand werd opgenomen in het ziekenhuis of in een zorginstelling. Helaas is dat sedert jaren niet meer het geval, waardoor het nogal eens voor komt dat iemand die dat wel op prijs zou stellen toch niet wordt bezocht door de pastoor, de kapelaan, of iemand anders namens de parochie. Om teleurstellingen te voorkomen, is het daarom aan te raden om even aan het parochiebureau door te geven wanneer u, uw man of vrouw of een van uw ouders in het ziekenhuis of elders wordt opgenomen. Overigens kunt u dat ook doen wanneer u iemand kent die langdurig ziek thuis is en bezoek op prijs stelt.

VAN WIE IS DE KERK EIGENLIJK
De eerste vermelding van een kerk in Heer stamt uit het jaar 1292, maar er zijn nog fragmenten van de toren van de oude kerk (de oude Annaschool) in visgraat-metselwerk dat van Romeinse oorsprong is. Aangenomen mag worden dat dit lang vóór 1292 was en dat er in Heer dus reeds lang daarvóór een kerk moet zijn geweest.
In de loop der eeuwen is deze meerdere keren herbouwd, verbouwd, uitgebreid en gerestaureerd. En waarom? Omdat de inwoners van Heer het gedurende al die honderden jaren belangrijk vonden om een eigen plek te hebben waar zij voor stilte, bezinning en gebed terecht konden en waar zij troost en bemoediging vonden. Meer dan negen eeuwen lang kon het kerkgebouw in stand worden gehouden: nauwelijks door financiële steun van de burgerlijke overheid, maar vooral omdat de parochianen al die tijd bereid waren om zelf geldelijk bij te dragen aan hun kerk.
Vandaag de dag is het in Nederland nog steeds zo dat door de scheiding van Kerk en Staat kerkgebouwen en priesters niet betaald worden door de wereldlijke overheid maar door de parochianen zelf.
Omdat onze kerk monumentaal is, komen we wel in aanmerking voor zeer gedeeltelijke subsidies en omdat de parochie ook een belangrijke sociale functie heeft, verleent Gemeente Maastricht (nog!) een kleine (maar steeds kleiner wordende) bijdrage.
Het schijnt dat er mensen zijn, die veronderstellen dat vanuit het “schatrijke Rome” grote bedragen vloeien waarmee kerken en priesters betaald worden, maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval.
De enige manier om ons bijzondere kerkgebouw in stand te houden en daarin geloofsvieringen te blijven houden, is dat u zo edelmoedig bent om een financieel steentje bij te dragen.
Het feit dat, ondanks de pijnlijke recente geschiedenis, trouwe kerkgangers de kerkdiensten blijven bijwonen en landelijk gezien evenveel jonge mensen toetreden tot de katholieke kerk, toont aan dat er een ware behoefte blijft aan zingeving en antwoorden op levensvragen.

Daarom zou ik u willen vragen om er eens over na te denken of u een (vast) bedrag, kunt overmaken aan onze parochie, bijvoorbeeld eenmaal per
maand, kwartaal of jaar. Er zijn mensen die dat al doen, vaak gedurende vele jaren. Aan dezen zou ik in overweging willen geven, of het mogelijk is om uw kerkbijdrage te verhogen. Eenmalige giften zijn uiteraard ook welkom. Uw bijdrage kunt u storten:
Voor Heer: op rekening 11.98.00.039 t.n.v. Kerkbestuur St. Petrus Banden;
voor De Heeg: op rekening 11.98.11.855 t.n.v. Parochie HH. Monulfus en Gondulfus.
In beide gevallen onder vermelding van ofwel “kerkbijdrage” ofwel “gift”.

Pastoor P. Horsch

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007