Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6 & 7   5 - 18 februari 2011
ZATERDAG 5 februari  
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het onderhoud van het kerkgebouw

20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 6 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris en José Claessens-Stroom
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het onderhoud van het kerkgebouw


ZATERDAG 12 februari  
15.00 uur Aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechemunaatsmis
 
ZONDAG 13 februari   -   Zesde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6 & 7   5 - 18 februari 2011
ZATERDAG 5 februari 
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 9e jaardienst voor Lies Lardenoye-Dauphin, als jaardienst voor echtel. Gommans-Idsers, als jaardienst voor Jean Blom, voor Mathieu Bronckers en Thea Bronckers-Habets (offg) voor Lies Coninx-Walraven (offg)en voor Frans de Groen (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 6 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Tiny Meertens-v.d.Bosch, als jaardienst voor Jan Vromans, als jaardienst voor Lucie Scaf-Haesen, als jaardienst voor ouders Heuts-Lahoye, als jaardienst voor Math. Essers, zoon Jean-Nic en ouders Essers-Bleeser, als jaardienst voor ouders Prevaes-Jacobs en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk


MAANDAG 7 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda-Roquet-Bouvrie, overl. ouders Retrtae-Heuts en kinderen, Jan en Wies Vromans-Aussems (offg) en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 8 februari   -   H.Josephina Bakhita, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ansje v.d.Bosch-Vissers (offg) en voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 9 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 10 februari   -   H.Scholastica, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Kicken-Sistermans en voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 11 februari   -   O.L.Vrouw van Lourdes
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament;  stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Peter Hub. Essers en voor een groot godsvertrouwen
Na de H.Mis: Biechtgelegeheid

   
ZATERDAG 12 februari 
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Hein Spauwen (offg), Bertine Magermans-Ackermans (offg) en Lies Heuts-Custers (offg)
   
ZONDAG 13 februari   -  Zesde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als zeswekendienst voor Jan Swakhoven, als 1e jaardienst voor Piet Fey, als jaardienst voor Tonny Thomissen, als jaardienst voor Jan Severeyns, Catharina Houben, zoon pater Leo Severeyns en zuster Maria Francisca, als jaardienst voor Jes Weerts-Daemen en voor Clim Weerts (offg), echtel. Welzen-Walraven en voor John Essers (offg)
   
MAANDAG 14 februari   -   HH. Cyrillus en Methodius, bisschoppen, patronen van Europa
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 15 februari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mia Passage-Custers (offg) en Mia Brouwers-Faarts (vanwege verjaardag)
   
WOENSDAG 16 februari  
15.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Anneke Beckers-Rompelberg (offg) en uit dankbaarheid
   
DONDERDAG 17 februari   -   De zeven heilige stichters van de Servieten
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
VRIJDAG 18 februari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het welzijn van de parochievrijwilligers en voor overl. ouders Kok-Rietveld
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
21 Januari, Roos Dassen-Austen, 69 jaar, Veldstraat 75.
Moge zij met vreugde zijn binnengegaan in Gods huis.

WEEKAGENDA

Donderdag 17 feb. 20.00 uur pastorie: Bijbelgroep II.
Vrijdag 18 feb. in aansluiting op de avondmis, in  Aen de Wan: ontmoetingsavond voor de parochievrijwilligers.

HEILIGDOMSVAART 2011

De commissie Heiligdomsvaart Maastricht heeft te kennen gegeven, dat zij graag gebruik willen maken van het door onze twee parochies gedane aanbod met een groep te willen deelnemen aan de komende Heiligdomsvaart.
Daarnaast is de commissie op zoek naar kinderen die borden kunnen dragen en personen die wagens kunnen duwen (jong volwassenen en volwassenen).
Parochianen die zich hiervoor beschikbaar willen stellen kunnen zich melden aan het parochiebureau, telefoon 361 00 28 (maandag, dinsdag en donderdag van 09.30-12.00 uur)

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007