Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6 & 7   6 - 19 februari 2010
ZATERDAG 6 februari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 7 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZATERDAG 13 februari   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 14 februari   -   Zesde zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met zang Slomesk-koor
Viering met carnavalsvereniging De Heeg
 
WOENSDAG 17 februari   -   Aswoensdag - Begin van de Veertigdagentijd - Dag van vasten en onthouding
19.00 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering wordt de as gezegend en het askruisje opgelegd
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6 & 7   6 - 19 februari 2010
ATTENTIE!
Zaterdag 13 februari, begin avondmis om 18.30 i.p.v. 19.15 uur.

Maandag 15 en dinsdag 16 februari (carnavalsdagen) wordt de H.Mis gelezen om 09.00 uur. Het gezamenlijk bidden van het Rozenhoedje en de avondmis vervalt dan.

In de Veertigdagentijd wordt de aanbidding van het H.Sacrament gehouden op donderdagavond 18.00 uur. Op de vrijdagavonden wordt er om 19.30 uur een Kruiswegoefening gehouden.

ZATERDAG 6 februari   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Chrit Bastian, als zeswekendienst voor Hanny v.Gastel-v.Loo, als 1e jaardienst voor Jean Blom, als 8e jaardienst voor Lies Lardenoye-Dauphin, voor Ronald Wetzels (offg), Tiny Schijns-v.Engelshoven (offg) en Thea Bronckers-Habets (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 7 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Heuts-Lahoye, als 1e jaardienst voor Math. Essers, als jaardienst voor ouders Prevaes-Jacobs, als 2e jaardienst voor Tiny Meertens-v.d.Bosch, voor diaken Leon Prikken (offg), Leon Vranken (offg), Wies Vromans-Aussems (offg), Hub. v.Lieshout (offg), Jean Rompelberg (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 8 februari   -   H. Hieronymus Emiliani
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld en voor Jean Raike
   
DINSDAG 9 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 10 februari   -   H.Scholastica, maagd
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 11 februari   -   O.L.Vrouw van Lourdes
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor echtel. Kicken-Sistermans, als jaardienst voor Peter Hub. Essers, René  Wiche en voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 12 februari   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Chrit v.d.Akker (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 13 februari   
18.30 uur H.Mis, viering met carnavalsvereniging "De Sjraveleirs"
Intenties: als zeswekendienst voor Henk Perée, als jaardienst voor Jan Severeyns, Catharina Houben, zoon pater Leo Severeyns en zr. Maria Francisca en voor Bertine Magermans-Ackermans (offg)
   
ZONDAG 14 februari  -  Zesde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor diaken Leon Prikken (offg), echtel. Welzen-Walraven, Monica van Wijlick (offg) en voor overl. ouders van een familie
   
MAANDAG 15 februari   
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor Mia Brouwers-Faarts (vanwege verjaardag)
   
DINSDAG 16 februari   
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
WOENSDAG 17  februari   -   Aswoensdag - Begin van de Veertigdagentijd - Dag van vasten en onthouding
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor  St.Petrus' Banden
Intenties: voor Giel Coninx (offg)
Tijdens de viering wordt de as gezegend en het askruisje opgelegd
   
DONDERDAG 18 februari   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot godsvertrouwen
   
VRIJDAG 19 februari   
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Rompelberg (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 8 februari, 20.00 uur, pastorie: bijeenkomst bijbelgroep

BEËDIGING NIEUW LID KERKBESTUUR
Op 1 februari is door deken Hanneman in de St. Servaasbasiliek, de heer Christian Kerckhoffs beëdigd als nieuw lid van ons kerkbestuur. Hij zal in het bestuur de functie van penningmeester gaan vervullen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007