Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 6 & 7   2 - 15 februari 2008
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn er geen HH.Missen muv. Aswoensdag
ZATERDAG 2 februari   (Geen viering van het feest Opdracht van de Heer in de tempel)
17.45 uur H.Mis met samenzang
Na de H.Mis gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen
   
ZONDAG 3 februari   -   Vierde Zondag door het jaar
11.15 uur H.Mis met carnavalsvereniging “De Kribbebieters”
Na de H.Mis gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen
   
WOENSDAG 6 februari   -   Aswoensdag. Dag van vasten en onthouding
19.00 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de H.Mis zegening van de as en wordt het askruisje opgelegd
   
DONDERDAG 7 februari  
19.00 uur H.Mis
   
ZATERDAG 9 februari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 10 februari   -   Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Pie Ummels
   
DONDERDAG 14 februari   -   HH.Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop. Patronen van Europa
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 6 & 7   2 - 15 februari 2008
ATTENTIE!
Zaterdag 2 februari begint de H.Mis i.v.m. carnavalsviering niet om 19.15 uur, doch om 18.30 uur.

Op de carnavalsdagen 4 en 5 februari, wordt om 09.00 uur de H.Mis gelezen en vervalt om 18.40 uur het Rozenhoedje en om 19.00 uur de H.Mis.

Tijdens de Veertigdagentijd wordt, zoals in het verleden gebruikelijk, de uitstelling en aanbidding van het H.Sacrament verschoven van de vrijdag naar de donderdag en wordt op de vrijdagen om 18.30 uur een Kruiswegoefening gehouden.

Zondag 10 februari is er om 17.00 uur een gregoriaanse Vesperdienst.

ZATERDAG 2 februari   (Geen viering van het feest Opdracht van de Heer in de tempel)
18.30 uur H.Mis met Carnavalsvereniging “de Sjraveleirs” en zang “Vivas” (koor De Heeg)
Intenties: als 6e jaardienst voor Lies Lardenoye-Dauphin, voor Netta Ramaekers-Raemaekers (offg), Ed Schiepers (offg), Wim Franssen (offg), Liesbeth Vliegen-Wijts (offg), Wim van Wissen (offg) en Jef Mey
Na de H.Mis gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen
   
ZONDAG 3 februari   -   Vierde Zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), echtel. Welzen-Walraven en voor de overledenen van de parochie
Na de H.Mis gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen
   
MAANDAG 4 februari  
09.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 5 februari   -   H. Agatha, maagd en martelares
09.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Johnny van Deurse, als jaardienst voor echtel. Gommans-Idsers en voor Louis Beckers
   
WOENSDAG 6 februari   -   Aswoensdag. Dag van vasten en onthouding
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: als jaardienst voor Jan Bannink en voor de redding van de zielen
Tijdens de H.Mis zegening van de as en wordt het askruisje opgelegd
   
DONDERDAG 7 februari  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Ronnie Kostons
   
VRIJDAG 8 februari  
18.30 uur Kruiswegoefening.
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 9 februari  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendiest voor Jean Froijen, als 1e jaardienst voor Fien Smeets-Quaden, voor Jean Huysmans (offg) en Pierre Stessen (offg)
   
ZONDAG 10 februari   -   Eerste Zondag van de Veertigdagentijd
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Liza Janssen-Ritchi, als jaardienst voor ouders Prevaes-Jacobs, als jaardienst voor echtel Kicken-Sistermans en Jef Kicken, voor Netteke Thoma-Ackermans (offg), Jacky Knubben (offg) en voor de zieken van de parochie
17.00 uur Gregoriaanse Vesperdienst
   
MAANDAG 11 februari   -   Gedachtenis van O.L.Vrouw van Lourdes
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Peter Hub. Essers en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 12 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
WOENSDAG 13 februari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jan Severeyns, Catharina Houben, zoon pater Leo Severeyns en zuster Maria Francisca en voor de redding van de zielen
   
DONDERDAG 14 februari   -   HH.Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop. Patronen van Europa
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor Luud Reinders, voor Mien Jacobs-Beckers en zoontje Johnnie
   
VRIJDAG 15 februari  
18.30 uur Kruiswegoefening
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 2e jaardienst voor Math. Sarneel, voor overl. ouders Kok-Rietveld, Mia Brouwers-Faarts (vanwege verjaardag) en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op 20 januari jl. werden in De Heeg gedoopt:
Hannah Carlils, Banniersborg 45, Quinn Hogenboom, Gerckenshaag 13 en Natasja Beisser, Mockeborg 42.
Mogen zij uitgroeien tot een blij en trouw christen.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat.

OVERLEDEN
Lies Jorissen-Essers, 95 jaar, Huize Licht en Liefde Maastricht.
Uitvaartdienst te Heer op 19 januari.
Patrick Wysoczamski, 24 jaar, Bolderikplein 2.
Uitvaartdienst De Heeg 23 januari.
Moge zij de eeuwige vreugde zijn binnengegaan.

WEEKAGENDA
Maandag 11 februari, 11.00 uur, pastorie: werkgroep Pastoraal Ziekenbezoek.
Dinsdag 12 februari, 20.00 uur. Basisschool Joppenhof: 1e ouderavond communicanten Heer.
Woensdag 13 februari, 13.30-15.00 uur, parochiezaal De Heeg: Gezinsmisclub.
Woensdag 13 februari, 20.00 uur, parochiezaal De Heeg: 1e ouderavond communicanten De Heeg.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
Dinsdag 15 januari jl. werd in de parochiekerk van De Heeg gestart met een serie geloofsverdiepingsavonden. Deze worden gehouden op dinsdag en donderdag van 20.00 tot 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden. Ook hoeft men zich hiervoor niet te melden. Ook al hebt u de eerste van deze bijeenkomsten gemist, u bent toch nog van harte welkom. Iedereen, zowel jongeren als volwassenen kunnen aan deze bijeenkomsten deelnemen. In vijftiental avonden wordt geprobeerd de waarde van de door de Heer gebrachte blijde boodschap die persoonlijk aan ieder van ons is gericht, te ontdekken, een boodschap die ook een uitnodiging is Hem te volgen op de weg van de liefde. Tevens wordt op deze avonden geprobeerd een antwoord te vinden op de belangrijkste levensvragen. Bent u zoekend of nieuwsgierig hierna, komt u dan!
Voor informatie kunt u terecht bij pastoor P.Horsch, tel. 361 00 28.

VRIJWILLIG(ST)ERS GEVRAAGD
Met de komst van kapelaan R.Maenen is de kapelanie aan de Oude Kerkstraat nr. 7 weer bewoond. De kapelanie zal moeten worden schoon gehouden. Dit zal zoals het zich laat aanzien twee morgens in de week moeten geschieden. Zijn er soms in onze parochies vrijwillig(st)ers die deze werkzaamheden op zich willen nemen? Wilt u nadere informatie hierover, of wilt u zich spontaan hiervoor melden, neemt u dan contact op met het parochiebureau ( tel.361 00 28).

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007