Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 23 december - 5 januari 2006

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 52   23 december - 5 januari 2006
ZATERDAG 23 december  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 24 december   -   Vierde Zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 24 december   -   Kerstavond
17.00 uur Kleuterviering. (Geen H.Mis)
19.00 uur Gezinsmis
21.00 uur H.Mis met Evolution
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Knubben-Prevaes en dochter Annemie, voor overl. ouders Haufman-Kolenburg en zoon Antoine en voor Jo Didderen
23.00 uur Nachtmis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
MAANDAG 25 december   -   Kerstmis: Hoogfeest van de geboorte van de Heer
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DINSDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag; H.Stefanus, eerste martelaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
DONDERDAG en VRIJDAG   -   Geen H.Mis
   
ZATERDAG 30 december  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 31 december   -   Feest van de H.Familie, Jezus, Maria en Jozef
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als 2e jaardienst voor Pie Ummels
   
MAANDAG 1 januari   -   Hoogfeest van de H.Maria, Moeder van God
10.30 uur H.Mis met “Laudate”
   
DONDERDAG 4 januari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 5 januari   -   Zalige pater Karel (Houben) van St. Andries; Eerste vrijdag van de maand
18.15 uur Vespers, aanbidding H.Sacrament en rozenhoedje
19.00 uur H. Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie en voor priesterroepingen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 52   23 december - 5 januari 2006
ZATERDAG 23 december  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Johan Vrijhoeven (offg) en Jeu Huiskens (offg)
   
ZONDAG 24 december   -   Vierde Zondag van de Advent
Geen H.Mis om 8.30 uur
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties:
voor Guillaume Beckers (offg), Leo Aarts (offg), Paula de Vrede-Bouchoms (offg) en Dennis Aarts
   
ZONDAG 24 december   -   Kerstavond
16.30 uur Kleuterviering met kerstspel (Geen H.Mis)
17.00 uur Rondgang ziekencommunie
18.00 uur Gezinsviering met kerstspel
Intenties: als jaardienst voor Connie van Ginneken en voor Albert Ringhs (offg)
20.00 uur H.Mis met Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: als 1e jaardienst voor Bèr Cilissen, voor Pierre en Mia Konings-Sollet, overl. ouders Ringhs-Custers en voor Wim Habets
22.00 uur Nachtmis met Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 1e jaardienst voor Miet –Slangen-Kater, voor Tos Heuts (offg), echtel. Dassen-Heuts, overl. ouders Theodorus en Maria van Beek-Gubernath en zoon Martin en voor Chris en Maria Pasmans-Gulikers, voor echtel. Horssels-Heuts en dochter Marie-Louise
   
MAANDAG 25 december   -   Kerstmis: Hoogfeest van de geboorte van de Heer
08.30 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de zieken van de parochie
19.00 uur Hoogmis met Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: voor Lieke de Ree-Krutzen (offg), Tilla Thehu-Claessens, Victor Dirix (vanwege verjaardag), Sjo Janssen en voor overl. ouders van Melsen-Magermans
   
DINSDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag; H.Stefanus, eerste martelaar
Geen H.Mis om 8.30 uur
09.45 uur Hoogmis met Kon. St Caeciliakoor
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
11.30 uur H.Mis met accordeonorkest “Accordi”
Intenties: voor overl. ouders Frijnts- van Gastel en overl. Ouders Heuts-Ceulemans en fam. Coninx
   
WOENSDAG 27 december   -   H. Johannes, apostel en evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: vvoor Tiny Gulikers-Jorissen (offg) en voor Mina Elissen –Rousch (vanwege verjaardag)
   
DONDERDAG 28 december   -   Feest van de HH.Onnozele Kinderen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders en grootouders Sjer Beckers en Annie Beckers-Braken en voor de overledenen van de parochie
   
VRIJDAG 29 december  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin, Netta Willems-Hendrikx en Col Weerts (offg)
   
ZATERDAG 30 december  
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Jeanne Keulemans-Ceulemans en voor Pie Piters (offg)
   
ZONDAG 31 december   -   Feest van de H.Familie, Jezus, Maria en Jozef
08.30 uur H.Mis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties:
voor Paula de Vrede-Bouchoms (offg) en Jean Thans
Geen H.Mis om 18.00 uur
   
MAANDAG 1 januari   -   Hoogfeest van de H.Maagd Maria, Moeder van God
Geen H.Mis om 8.30 uur
11.00 uur Hoogmis met Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: voor Marie Heijnen-Bessems, Sjer Beckers, Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
Geen H.Mis om 19.00 uur
   
DINSDAG 2 januari   -   HH.Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bischoppen en kerkleraren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Albert Ringhs (offg)
   
WOENSDAG 3 januari   -   Heilige Naam van Jezus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 4 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
VRIJDAG 5 januari   -   Zalige pater Karel (Houben) van St. Andries; Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Anna Bastens-Darding (offg), Lies Josquin, Paul Penders, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, Wim Habets en voor de zielen in het vagevuur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

KERST- EN NIEUWJAARSWENS

Het Pastoraal Team en het Kerkbestuur wensen u gezegende dagen toe, dagen in een sfeer van heiligheid en bovennatuurlijke vrede. En dat het licht van het Kerstkind mag stralen over het komende jaar.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Op maandag 1 januari 2007, Nieuwjaarsdag, zijn de parochianen van Heer en De Heeg uitgenodigd om met het kerkbestuur van beide parochies het glas te heffen op het nieuwe jaar.
U bent dan welkom van 12.00 tot 14.00 uur in “Aen de Wan”.

DOOPDATUMS DE HEEG
De zondagen 4 februari, 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

OVERLEDEN
Parochie Heer, 12 december, Harrie Steuns, 82 jaar, Oranjeplein 50F.
Parochie De Heeg, 14 december, Marie-José van den Camp-Smeets, 76 jaar, Vonkendaal 68.

ADVENTSACTIE 2006
Ook dit jaar vragen wij in de Adventstijd van onze parochianen in De Heeg en Heer om steun voor een project in Madagascar, waar Zr. Renée van klooster Opveld werkzaam is geweest. Het gaat om een project “Zuiver Water”. Met onze steun willen wij hulp bieden aan de inwoners van het dorpje Antsiradrano. Het dorpje ligt tussen de bergen en heeft 800 à 1000 inwoners. In het dorp is voor de bewoners geen drinkwater beschikbaar. Met onze bijdragen kunnen wij de mensen daar helpen om water van de bergen naar het dorp te leiden. Het project zal uitgevoerd worden onder het waakzaam oog van de burgemeester zelf. Wij hier geven er ons geen rekenschap van wat het wil zeggen zuiver water te hebben. Ieder jaar sterven driemiljoen kinderen, jonger dan vijf jaar door gebrek aan drinkbaar water!
Uw bijdragen voor dit project kunt u deponeren in de hiervoor bestemde offerblokken, geplaatst achter in de kerken.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op de bankrekening van de Werkgroep Wereldkerk Parochie De Heeg, nr. 119 896 311 o.v.v. “Adventsactie 2006”

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007