Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 24 december - 8 januari 2009-2010

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 52 & 53 & 1   24 december - 8 januari 2009-2010
DONDERDAG 24 december   -   Kerstavond
17.00 uur Kleuterviering
19.00 uur Gezinmis met samenzang
21.00 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Knubben-Prevaes en dochter Annemie, voor overl. ouders Haufman-Kolenburg, zoon Antoine en Jo Didderen en voor Ingrid Hendriks-Veeris
23.00 uur Nachtmis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
VRIJDAG 25 december   -   Kerstmis - Hoogfeest geboorte van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Bèr Goessen
 
ZATERDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag - H.Stefanus, eerste martelaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Om 17.45 uur geen H.Mis, 20.45 uur geen Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 27 december  -   Feest v.d. H.Familie Jezus, Maria en Jozef
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
DONDERDAG 31 december  -   H.Silvester I, paus
19.00 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
VRIJDAG 1 januari   -   Hoogfeest v.d. H.Maria, Moeder van God
10.30 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Bèr Goessen
   
ZATERDAG 2 januari   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 3e jaardienst voor Carla Biesmans-Willems
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 3 januari   -   Hoogfeest v.d. openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 52 & 53 & 1   24 december - 8 januari 2009-2010
DONDERDAG 24 december   -   Kerstavond
16.30 uur Kleuterviering met samenzang
17.00 uur Rondgang ziekencommunie
18.00 uur Gezinsviering met samenzang
Intenties: voor Albert Ringhs
20.00 uur H.mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor echtel. Hameleers-Soudant en Nelissen-Janssen
22.00 uur Nachtmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Miet Slangen-Kater,  voor echtel. Dassen-Heuts, Tony Thomissen (offg), Giel Coninx (offg), Harry Decker (offg), Rinus en Roos Stallenberg-Ramaekers (offg), echtel. Chris Pasmans en Marie Gulikers, echtel. Theodorus Vanbeek en Maria Goubernath en zoon Martin Vanbeek, overl. ouders Roskamp-v.Wunnik en zoon Theo, overl. ouders Thomissen-Verstegen en voor Victor Dirix (vanwege  verjaardag)
   
VRIJDAG 25 december   -   Kerstmis - Hoogfeest geboorte van de Heer
08.30 uur H.Mis met samenzang
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 1e jaardienst voorf Leon Vranken, voor Mia Heuts-Penders en zoon Marcel, voor Lieske Brouwers-Costongs (offg), Sjef Passier (offg), Tilla Thehu-Claessens, Wies Vromans-Aussems (offg), Jan v.Zoeren (offg), Mia Retrae-Janssen en voor Sophie Bijkerk-Boesten
   
ZATERDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag - H.Stefanus, eerste martelaar
09.45 uur Hoogmis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: als zeswekendienst voor Hub van Lieshout, voor Harry Decker (offg)en voor Harrie Smeets (offg)
09.45 uur H.mis met accordeonorkest "Accordi"
Intenties: voor overl. ouders Heuts-Keulemans
Op deze zaterdag is er geen H.Mis om 19.15 uur
   
ZONDAG 27 december   -   Feest van de H.Familie, Jezus, Maria en Jozef
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor José Keulartz-v.Haaren, als zeswekendienst voor Jean Rompelberg, als 1e jaardienst voor Lei Gulikers en Theresia Gulikers-Moenen en voor Jo Huijnen (offg)
   
MAANDAG 28 december   -  HH.Onnozele Kinderen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Frijnts-v.Gastel, overl. ouders en grootouders Sjer Beckers en Annie Beckers-Braken en voor Math. Sarneel
   
DINSDAG 29 december  -   H.Thomas Becket, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als zeswekendienst voor Lenie Kicken-Schmets
   
WOENSDAG 30 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Antonius, voor Pie Vranken en Sjef Passier (offg)
   
DONDERDAG 31 december   -   H.Silvester I, paus
18.00 uur H.Mis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Lieke v.Reij-v.Assen, uit dankbaarheid voor ontvangen weldaden in 2009 en voor het geestelijk welzijn van een familie in 2010
   
VRIJDAG 1 januari   -   Hoogfeest v.d. H.Maria, Moeder van God
11.00 uur H.Mis met zang dameskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Thea Bronckers-Habets, Willy Custers (offg), Sjer Beckers, Pierre Smeets (offg), voor Giel en Marie  Heijnen-Bessems, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor de zielen in het vagevuur en ter ere van het H.Hart voor de overledenen v.d. fam. Hanssen-Ernst
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in " Aen de Wan"
   
ZATERDAG 2 januari   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pierre Hofman, voor Ronald Wetzels (offg) en Michel Wijnands (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 3 januari  -  Hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 5e jaardienst voor Wiel Heuts, voor Leon Prikken (offg), Jo Huijnen (offg), Leon Vranken (offg), Hub v.Lieshout (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 4 januari   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
   
DINSDAG 5 januari   -   H.Pater Karel van St. Andries (priester)   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Wim Habets en voor de arme zielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 6 januari   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Passier (offg)
   
DONDERDAG 7 januari   -   H.Raimundus van Penyafort, priester
Tijdens de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 8 januari   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Trees Essers, als jaardienst voor ouders Meurs-Lageveen, de Roy-Crommentuyn en zus Marian Oostdijk-Meurs, voor Chrit v.d. Akker (offg) en Jef Rompelberg (offg)
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR
wensen het pastoraal team en het kerkbestuur alle parochianen van Heer en De Heeg. Moge in het komend jaar  vrede en onderlinge eenheid onder u heersen. Moge God een plaats blijven houden in uw leven.
Het kerkbestuur blijft hopen dat het mogelijk is in het komend jaar te starten met het schilderwerk in de kerk. Met een groots op te zetten parochiefeest op 27 juni 2010, hoopt de Stichting Restauratie St. Petrus Banden inkomen te genereren voor dit doel.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Zoals gebruikelijk zal er op 1 januari in aansluiting op de eucharistieviering van 11.00 uur, in "Aen de Wan" een nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Het pastorale team en het kerkbestuur nodigen alle inwoners van Heer en De Heeg uit voor dit nieuwjaarstreffen, dat een mooie gelegenheid is tot ontmoeting en elkaar het beste te wensen voor 2010. De receptie zal duren tot 14.00 uur.

KERKCOLLECTEN VOOR HET SCHILDERWERK VAN DE KERK
De in de maand december gehouden kerkcollecten voor dit doel brachten op in Heer € 380.09 in De Heeg € 104.67.

WEEKAGENDA
Maandag 4 jan. 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

OVERLEDEN

16 dec. Trees Heuts-Hendrix, 79 jaar, Burg.Lespinassestraat 1.
19 dec: Hanny van Gastel-van Loo, 49 jaar, Gouverneur Houbenstraat 11.
Mogen zij nu genieten van het eeuwige geluk dat God voor hen heeft bestemd.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007