Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 22 december - 4 januari 2012 / 2013

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 52 & 1   22 december - 4 januari 2012 / 2013
Attentie! Na de vieringen op Kerstavond en de Kerstdagen zal er een kerkdeurcollecte worden gehouden voor het onderhoud van het kerkgebouw.

ZONDAG 23 december   -   Vierde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Riny van Beek
 
MAANDAG 24 december   -   Kerstavond
20.30 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: voor overl. ouders Knubben-Prevaes en dochter Annemieke, voor overl. ouders Haufman-Kolenburg en zoon Antoine, voor Jo Didderen en voor Ingrid Veeris
23.00 uur Nachtmis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie


DINSDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en voor Hay Faarts


WOENSDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag - H. Stefanus, martelaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de zieken van de parochie


ZONDAG 30 december   -   H. Familie
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor priesterroepingen


DINSDAG 1 januari   -   H. Moeder Gods Maria
10.30 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 52 & 1   22 december - 4 januari 2012 / 2013
Attentie! Na de vieringen op Kerstavond en de Kerstdagen zal er een kerkdeurcollecte worden gehouden voor het onderhoud van het kerkgebouw.

ZATERDAG 22 december
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Wim Jacobs (offg)
   
ZONDAG 23 november   -   Vierde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor overl. ouders van Melsen-Magermans en voor Math Heuts (offg)


MAANDAG 24 december   -   Kerstavond
17.00 uur Heilige Communie wordt rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
17.00 uur Kleuterviering met Kerstspel en samenzang
19.00 uur Gezinsmis met Kerstspel en samenzang
Intenties: voor Harry Vrancken (offg), voor Paula Dassen-Wijnands (offg) en voor Albert Ringhs
22.00 uur Nachtmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor echtl. Dassen-Heuts, voor Lies en Tos Heuts-Custers (offg), voor Leon Severeijns (offg), voor Pater van Osch, voor Tony Thomissen, voor overl. ouders Thomissen-Verstegen, voor overl. ouders Roskamp-van Wunnik en zoon Theo, voor Miets-Slangen-Kater, voor Chris en Marie Pasmans-Gulikers, voor Theodorus en Maria van Beek-Gubernath en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
 
DINSDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag 
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Leon Vranken, voor Jan Bijkerk en Sophie Boesten, voor Jean Hendrikx, voor Pierre en Tilla Thehu-Claessens, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor Victor Dirix (vanwege verjaardag) en voor Clim en Jes Weerts-Daemen (offg)
   
WOENSDAG 26 december  -   Tweede Kerstdag - H. Stefanus, martelaar
09.45 uur Hoogmis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DONDERDAG 27 december   -   H. Johannes, apostel en evangelist 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: tot intentie van de H. Bernadette

 
VRIJDAG 28 december   -   H.H. Onnozele Kinderen, martelaren
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtl. van den Bosch-Lardenoye en uit dankbaarheid vanwege een verjaardag
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 29 december 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Ilse Colen-van Golde, voor Mattie Scaf (offg) en voor Pierre Meertens (offg)
   
ZONDAG 30 december   -   H. Familie
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en voor Math Heuts (offg)
 
MAANDAG 31 december   -   H.Silvester I, paus
17.45 uur H.Mis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Pater van Osch, Pierre en Tilla Thehu-Claessens, om Gods zegen voor een gezin in het nieuwe jaar en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 1 januari   -   H. Moeder Gods Maria
11.00 uur Hoogmis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor echtl. Heijnen-Bessems

 
WOENSDAG 2 januari 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 3e jaardienst voor Pierre Schurgers
   
DONDERDAG 3 januari
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
VRIJDAG 4 januari 
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ersnt en voor de zielen in het vagevuur
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Het pastorale team en het kerkbestuur van de parochies Heer en De Heeg wensen de parochianen een zalig Kerstfeest en een gezegend 2013.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Zoals gebruikelijk vindt er op Nieuwjaarsdag, aansluitend aan de H. Mis van 11.00u, in Aen de Wan een nieuwjaarsreceptie plaats tot 14.00u. Alle parochianen zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

OVERLEDEN

- 3 december, Annette Nelissen-Habets, 86 jaar, Croonenhoff.
- 4 december, Betje van den Elsen-Verstappen, 87 jaar, Klevarie.
Mogen zij zijn ingegaan in Gods eeuwige heerlijkheid.

OPBRENGST COLLECTE

De in de begin december gehouden collecte voor het grootonderhoud brachten op in Heer € 170,20 en in De Heeg € 82,79.

PRIESTERWIJDING

Op maandag 14 januari zal onze kapelaan Anu Antony in India tot priester worden gewijd. De viering van zijn eerste plechtige Mis zal plaats vinden op zaterdag 2 februari om 18.00u in de H. Walburgakerk te Amby.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007