Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 24 december - 6 januari 2011-2012

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 52 & 1   24 december - 6 januari 2011-2012
ZATERDAG 24 december   -   Kerstavond
17.00 uur Kleuterviering met samenzang
20.30 uur Gezinsmis met zang Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris en als jaardienst voor overl. ouders Knubben-Prevaes en dochter Annemie en overl. ouders Haufman-Kolenburg en zoon Antoine
23.00 uur Nachtmis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
ZONDAG 25 november   -   Hoogfeest Geboorte van de Heer
11.15 uur Hoogmis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
 
MAANDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag, H. Stefanus, eerste martelaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
ZONDAG 1 januari   -   Hoogfeest H. Maria Moeder van God, wereldvredesdag
10.30 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pie Ummels
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 52 & 1   24 december - 6 januari 2011-2012
ATTENTIE: Na iedere viering op de Kerstdagen wordt een kerkdeurcollecte gehouden. De opbrengst zal worden besteed voor het opknappen van de uurwerken in de kerktorens.

ZATERDAG 24 november   -   Kerstavond
Vanaf 17.00u wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
17.00 uur Kleuterviering met samenzang
19.00 uur Gezinsmis met samenzang
Intenties: voor Henk Budy (offg), voor Albert Ringhs en voor Paula Dassen-Wijnands (offg)
22.00 uur Nachtmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Lies Heuts-Custers (offg), voor echtl. Dassen-Heuts, voor Tony Thomissen en overl. ouders Thomissen-Verstegen, voor overl. ouders Roskamp-van Wunnik en zoon Theo, voor Chris en Marie Pasmans-Gulikers en voor Theodorus en Maria van Beek-Gubernath, voor Giel Coninx, voor Pierre en Mia Konings-Sollet en voor John Essers (offg)
   
ZONDAG 25 december   -   Hoogfeest Geboorte van de Heer
08.30 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 3e jaardienst voor Leon Vranken, voor Roos Dassen-Austen (offg), voor Tilla Thehu-Claessens, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor echtl. Bijkerk-Boesten, voor Viktor Dirix (vanwege verjaardag) en om kracht naar kruis voor een zieke


MAANDAG 26 december    -   Tweede Kerstdag, H. Stefanus, eerste martelaar
09.45 uur Hoogmis met Kon. Harmonie Heer en zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie
11.45 uur H. Mis met accordeonorkest Accordi
Intenties: voor de zieken van de parochie Roquet-Bouvrie
   
DINSDAG 27 december   -   H. Johannes, apostel en evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: om kracht naar kruis voor een zieke
   
WOENSDAG 28 december   -   H.H. Onnozele Kinderen
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl ouders en grootouders Sjer Beckers en Annie Beckers-Braken en uit dankbaarheid
   
DONDERDAG 29 december   -   H. Thomas Becket, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lenie Kicken-Schmets (offg), om kracht naar kruis voor een zieke en voor de priesterzielen in het vagevuur
   
VRIJDAG 30 december   -   H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en om kracht naar kruis voor een zieke
Aansluitend biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 31 december   -   H. Silvester I, paus
18.00 uur H. Mis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 januari   -  Hoogfeest H. Maria Moeder van God, wereldvredesdag
11.00 uur Hoogmis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor de echtl. Marie en Giel Heijnen-Bessems en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 2 januari   -   H.H. Basilius de Grote en Gregrorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen, t.e.v. de H. Antonius en om kracht naar kruis van een zieke
   
DINSDAG 3 januari   -   H. Naam van Jezus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor John Essers (offg), om kracht naar kruis voor een zieke en dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen

 
WOENSDAG 4 januari  
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie Heuts-Schroeder
   
DONDERDAG 5 januari   -   H. Gerlachus, kluizenaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen
   
VRIJDAG 6 januar 
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg), t.e.v. het H. Hart voor de overl. van de familie Hanssen-Ernst, voor Pierre Konings  en voor de zielen in het vagevuur
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Het pastorale team en het kerkbestuur van onze twee parochies wensen alle parochianen een zalig Kerstfeest en een gezegend 2012. Mogen wij allen als parochianen waakzaam zijn en blijven streven naar de vredesboodschap van het Kerstkind.

NIEUWJAARSTREFFEN

Op zondag 1 januari nodigt het kerkbestuur alle inwoners van Heer en De Heeg uit om na afloop van de H. Mis van 11.00u tot 14.00u samen te komen voor het gebruikelijke nieuwjaarstreffen in Aen de Wan.

OVERLEDEN

- 3 december, Truus Muijtjens-Braeken, 85 jaar, Manshaag 67b.
- 5 december, Gertie Knubben-Geurts, 73 jaar, Onder de Kerk 5b 02.
- 10 december, Jean Hendrikx, 90 jaar, Laan in den Drink 19.
Mogen zij nu rusten in het licht van de eeuwige vreugde.

GROOTONDERHOUD

De in de maand december gehouden collectes voor het grootonderhoud van de kerkgebouwen brachten op in Heer € 155,14 en in De Heeg € 80,46.

KERKDEURCOLLECTE

De op zaterdag 10 december gehouden kerkdeurcollecte voor de inrichting van het clublokaal voor de misdienaars heeft € 168,18 opgebracht.
Namens de misdienaars hartelijk dank aan de gevers.

INLEVEREN

Doordat sedert maart 2011 de parochies van Heer, De Heeg en Heugem het pastorale team moeten delen, kunnen rond Kerstmis en Nieuwjaar niet meer evenveel vieringen worden gehouden als voorheen. Elke parochie moet wat dat betreft iets inleveren:
In Heugem zijn er geen vieringen op 2e kerstdag en nieuwjaarsdag; in Heer is er op kerstavond één H. Mis minder en in De Heeg is er geen op oudejaarsavond.
Wij hopen zo, als pastoraal team en kerkbesturen, de lasten op een redelijke wijze te hebben verdeeld.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007