Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 24 december - 7 januari 2010-2011

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 52 & 1   24 december - 7 januari 2010-2011
VRIJDAG 24 december   -   Kerstavond
17.00 uur Kleuterviering
19.00 uur H.Mis
21.00 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Knubben-Prevaes en dochter Annemie, voor Ingrid Hendriks-Veeris, overl. ouders Haufman-Kolenburg en zoon Antoine en voor Jo Didderen
23.00 uur H.Mis met zang Monulfus en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen


ZATERDAG 25 december   -   Hoogfeest van Kerstmis - Geboorte van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus en Gondulfuskoor
 
ZONDAG 26 december   -   Tweede kerstdag - Feest v.d. H.Familie - Jezus, Maria, Jozef
11.15 uur H.Mis met samenzang


VRIJDAG 31 december   -   H.Silvester I, paus en martelaar
19.00 uur H.Mis met zang  Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZATERDAG 1 januari   -   Hoogfeest H.Maria, Moeder van God
10.30 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
 
ZONDAG 2 januari   -   Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Pie Ummels, voor José Claessens-Stroom en voor Bertha Nelissen-Schrijnemakers
Tijdens de viering wrodt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 52 & 1   24 december - 7 januari 2010-2011
VRIJDAG 24 december   -   Kerstavond
Vanaf 17.00 uur wordt de H.Communie rondgebracht  voor zieken en thuiszittenden
16.30 uur Kleuterviering met kerstspel
18.30 uur Gezinsviering
Intenties: voor Ed Schiepers en Gerard v.Gerwen, Albert Ringhs en Paula Dassen-Wijnands (offg)
20.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
22.00 uur Nachtmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Michael Coninx, als jaardienst voor Miets Slangen-Kater, voor John Essers (offg), Giel Coninx (offg), Chrit Wilders (offg),  echtel. Dassen-Heuts, Tony Thomissen, overl. ouders Thomissen-Verstegen, overl. ouders Roskamp-v.Wunnik en zoon Theo, overl. ouders Chris en Marie Pasmans-Gulikers,  Theodorus en Maria Beek-Gubernath en Lies Heuts-Custers, voor Rinus en Roos Stallenberg-Ramaekers, voor Pierre en Maria Konings-Sollet  en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie
   
ZATERDAG 25 december   -   Hoogfeest van Kerstmis - Geboorte van de Heer
08.30 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum en samenzang
Intenties: als 2e jaardienst voor Leon Vranken, voor Magda Roquet-Bouvrie, Jan en Wies Vromans-Aussems (offg), Tilla Thehu-Claessens, overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, overl. ouders Bijkerk-Boesten, Mirèse Hermans-Schroders en kinderen Jeroen en Stacey en voor Viktor Dirix (vanwege verjaardag)
   
ZONDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag - Feest van de H.Familie - Jezus, Maria, Jozef
09.45 uur Hoogmis met Kon. Harmonie van Heer en het Kon.St.Caeciliakoor
Intenties: voor het welslagen van het 160-jarig bestaan van de Kon. Harmonie, voor Mieke Beckers-Meertens (offg) en Harrie v.d.Bosch (offg) en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie
11.45 uur H.Mis met accordeonvereniging "Accordi"
Intenties: als 1e jaardienst voor Chrit Bastian en voor Lenie Kicken-Schmets


MAANDAG 27 december   -   H.Johannes, apostel en evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 28 december   -   HH.Onnozele Kinderen, martelaren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders en grootouders Sjer Beckers en  Annie Beckers-Braken en voor echtel. v.d.Bosch-Lardenoye
   
WOENSDAG 29 december  -   H.Thomas Becket, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lenie Kicken-Schmets (offg) en overl. ouders Claessens-Royen
   
DONDERDAG 30 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Magda Roquet-Bouvrie en als zeswekendienst voor Jan Remmers
   
VRIJDAG 31 december   -   H.Silvester I, paus
18.00 uur H.Mis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als dank aan God voor alle weldaden in het afgelopen jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie
   
ZATERDAG 1 januari   -   Hoogfeest H.Maria, Moeder van God
11.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor Thea Bronckers-Habets (offg), Ria Swakhoven-Kerkhofs (offg), Sjer Beckers en echtpaar Marie en Giel Heijnen-Bessems
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
Aansluitend nieuwjaarsreceptie "Aen de Wan"
   
ZONDAG 2 januari   -  Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Pierre Schurgers, als jaardienst voor Wiel Heuts en voor de overleden ouders van een familie en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 3 januari 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor een groot godsvertrouwen
   
DINSDAG 4 januari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Ansje v.d.Bosch-Vissers (offg) en uit dankbaarheid
   
WOENSDAG 5 januari   -   H.Gerlach, kluizenaar
15.30 uur H.Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
DONDERDAG 6 januari 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Pierre Konings en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 7 januari   -   H.Raimundus van Penyafort, priester
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.0 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen v.d. fam. Hanssen-Ernst, voor Willy Custers (offg), José Claessens-Stroom, voor de overledenen van een familie, de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

ZALIG KERSTMIS
Pastoor Horsch, kapelaan Maenen, diaken Roquet en het kerkbestuur van de parochies St. Petrus' Banden en HH.Monulfus en Gondulfus wensen u gezegende kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op zaterdag 1 januari a.s. nodigen het pastorale team, het kerkbestuur, het Buurtplatform Heer en het bestuur van het Ontmoetingscentrum "Aen de Wan"alle inwoners van Heer en De Heeg uit  voor de Nieuwjaarsbijeenkomst  welke wordt gehouden in "Aen de Wan". Dit treffen begint na afloop van de H.Mis rond 12.00 uur en duurt tot 14.00 uur.

OVERLEDEN
14 dec. Anneke Beckers-Rompelberg, 87 jaar, Dorpstraat 107.
Moge zij nu leven in de eeuwige vrede van de hemel.

GEDOOPT

Op 12 dec. werden door het H.Doopsel in Heer opgenomen in onze geloofsgemeenschap Winston Beckers, Haspengouw 211 en Neo Verstapppen, Dorpstraat 127.
Dopelingen, ouders en familieleden: proficoat!

OPBRENGST KERKCOLLECTEN

De in de maand december in onze parochiekerken gehouden collecten voor het schilderwerk van de kerkgebouwen brachten op in Heer € 277.08, in De Heeg € 218.67.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007