Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 22 december - 4 januari 2007-2008

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 52 & 1   22 december - 4 januari 2007-2008
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen, muv. de feestdagen
ZATERDAG 22 december  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 23 december   -   Vierde Zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
MAANDAG 24 december   -   Kerstavond. Geboorte van de Heer
17.00 uur Kleuterviering
19.00 uur Gezinsmis
21.00 uur Nachtmis met zang “Evolution”
Intenties: voor overl. ouders Knubben-Prevaes en dochter Annemiek, overl. ouders Haufman-Kolenburg en zoon Antoine en voor Jo Didden
23.00 uur Nachtmis met Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DINSDAG 25 december   -   Kerstmis. Geboorte van de Heer
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
   
WOENSDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag. Feest van de H.Stefanus, eerste martelaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZATERDAG 29 december  
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Leon Gerets
   
ZONDAG 30 december   -   Feest van de H.Familie: Jezus, Maria en Jozef
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Carla Biesmans-Willems en als 3e jaardienst voor Pie Ummels
   
MAANDAG 31 december   -   H.Silvester I, paus
19.00 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DINSDAG 1 januari   -   Hoogfeest Heilige Moeder Gods: Maria
10.30 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 52 & 1   22 december - 4 januari 2007-2008
ZATERDAG 22 december  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Bèr Cilissen, voor Wim Franssen (offg), Lambèr Kerssemeeckers (offg), Ed Schiepers en Dennis Aarts
   
ZONDAG 23 december   -   Vierde Zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Harrie Steuns en voor Fien Beusen-Gilissen (offg)
   
MAANDAG 24 december   -   Kerstavond. Geboorte van de Heer
16.30 uur Kleuterviering – kerstspel
18.00 uur Gezinsviering met samenzang
Intenties: voor Albert Ringhs en Miet Slangen-Kater
20.00 uur H.Mis met Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor ouders Rings Custers Aerts en voor Wim Habets
22.00 uur Nachtmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: voor echtel. Horssels-Heuts en dochter Marie Louise, voor Jacky Knubben (offg), echtel. Dassen-Heuts, overl. ouders Roskamp-van Wunnik en zoon Theo, Tony Thomissen (offg), overl. ouders Chris en Marie Pasmans-Gulikers, Theodorus en Maria van Beek-Gubernath en zoon Martin
   
DINSDAG 25 december   -   Kerstmis. Geboorte van de Heer
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor
Intenties: voor overl. ouders Frijnts- van Gastel, Frans Vissers (offg), Liza Janssen-Ritchi (offg), Tilla Thehu-Claessens, overl. ouders Pasmans-Lasoe, Thimo Bosch en echtel. Bosch-Cimmermans, voor Victor Dirix (vanwege verjaardag), Pierre en Mia Konings-Sollet en uit dankbaarheid aan God voor de weldaden in dit jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2008 en voor hun overleden ouders
   
WOENSDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag. Feest van de H.Stefanus, eerste martelaar
09.45 uur Hoogmis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
11.30 uur H.Mis met accordeonorkest “Accordi”
Intenties: als jaardienst voor overl. fam. Quadvlieg-Janssen en schoonzoon Luud en voor overl. ouders Heuts-Keulemans
   
DONDERDAG 27 december   -   H.Johannes, apostel en evangelist
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Mina Elissen-Rousch (vanwege verjaardag)
   
VRIJDAG 28 december   -   HH. Onnozele kinderen, martelaren
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders en grootouders Sjer Beckers en Annie Beckers-Braken en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 29 december  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het welzijn van de gezinnen in onze parochie
   
ZONDAG 30 december   -   Feest van de H.Familie: Jezus, Maria en Jozef
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Col Weerts (offg), Agnes ten Haaf-Fievez (offg), Jean Thans en Fien Beusen-Gilissen (offg)
   
MAANDAG 31 december   -   H.Silvester I, paus
18.00 uur H.Mis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
DINSDAG 1 januari   -   Hoogfeest Heilige Moeder Gods: Maria
11.00 uur Hoogmis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor echtel. Heijnen-Bessems en Sjer Beckers, en uit dankbaarheid aan God voor de weldaden in het afgelopen jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2008 en voor hun overleden ouders
   
WOENSDAG 2 januari   -   HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 3 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Albert Ringhs (offg)
   
VRIJDAG 4 januari   -   Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, Lies Josquin en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Het pastorale team en het kerkbestuur van de parochies Heer en De Heeg, wensen de parochianen van onze beide parochies een Zalig Kerstfeest en een gezegend 2008.

WEEKAGENDA
Zaterdag 22 december 10.00-11.30 uur, zaaltje kerk De Heeg: Gezinsmisclub.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
Met ingang van 15 januari a.s. wordt er in de parochiekerk van De Heeg gestart met een serie geloofsverdiepingsavonden. De avonden worden gehouden op dinsdag en donderdag van 20.00 tot 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan deze verdiepingsavonden verbonden. Ook hoeft men zich hiervoor niet te melden. Eenieder, zowel jongeren en volwassenen zijn welkom. In vijftien avonden proberen we de waarde van de door de Heer gebrachte blijde boodschap te ontdekken. De boodschap die persoonlijk aan ieder van ons gericht is, die ook een uitnodiging is Hem te volgen op de weg van de liefde. We proberen deze avonden een antwoord te vinden op onze belangrijkste levensvragen. Bent u zoekend of nieuwsgierig hierna, komt u dan! Voor informatie kunt u terecht bij pastoor P.Horsch, tel. 361 00 28.

ONZE KAPELAAN
Tijdens de kerkdiensten in het voorbije weekeinde hebt u reeds kennis kunnen maken met kapelaan R.Maenen. Voor zover u om welke reden ook, geen kerkdienst hebt meegevierd en u toch enig belang stelt in de levensloop van de kapelaan, volgen hierna enige door hem verstrekte bijzonderheden. . Hij werd geboren op 19 maart 1971 (feest van St. Jozef). Zijn opa’s, ooms en vader werkten ondergronds in de Emma-mijn. Na de Christus-Koning basisschool en het St.Janscollege te hebben doorlopen, studeerde hij sociale studies aan de universiteit van Leiden. In 1997 werd hij toegelaten tot de priesteropleiding Rolduc. Na stages in Bekkerveld en Molenberg te Heerlen werd hij tot diaken gewijd op het feest van Kruisverheffing, 14 september 2002 en benoemd in aanvankelijk vier, maar al snel daarna in zes parochies van het dekenaat Horst. Zijn priesterwijding door Mgr. Wiertz volgde op 14 juni 2003 op het feest van de H.Lidwina, patrones van de zieken. Als kapelaan in Horst bereidde hij kinderen en ouders voor op het H.Doopsel, de Eerste H.Communie en het H.Vormsel en bezocht hij maandelijks aldaar de kleuterkerk, kinderclubs en tienergroep. Hij bezocht ernstig zieken, begeleidde stervenden,verzorgde uitvaartdiensten en was daarnaast biddend aanwezig voor de bredere gemeenschap. Na deze eerste, jonge jaren van het priesterschap is hij nu bij en voor onze twee parochies dienstbaar als kapelaan, dankbaar voor het geloofsgetuigenis van vele priesters, diakens en in de eerste plaats van de gelovigen, op voorspraak van de H.Gerardus, de HH. Monulfus en Gondulfus en Sint Petrus vragend om uw persoonlijk gebed.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007