Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 20 december - 9 januari 2008 - 2009

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 52 & 01 & 02   20 december - 9 januari 2008 - 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen m.u.v. de feestdagen
ZATERDAG 20 december  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor overl. ouders Op den Camp, fam. Bours, fam. Worms en ouders van Dieten
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 21 december   -   Vierde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
   
WOENSDAG 24 december  -   Kerstavond
17.00 uur Kleuterviering
19.00 uur Gezinmis met samenzang
21.00 uur H.Mis met zang “Evolution”
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris, als jaardienst voor overl. ouders Knubben-Prevaes, dochter Annemie, voor de overl. ouders Haufman-Kolenbur en zoon Antoine en voor Jo Didderen
23.00 uur Nachtmis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
DONDERDAG 25 december   -   Hoogfeest van Kerstmis. Geboorte van de Heer
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
VRIJDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag - H.Stefanus, eerste martelaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
ZATERDAG 27 december  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
   
ZONDAG 28 december   -   Feest van de H.Familie: Jezus, Maria en Jozef
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski en als 2e jaardienst voor Carla Biesmans-Willems
WOENSDAG 31 december  -   H.Silvester I, paus
19.00 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
   
DONDERDAG 1 januari   -   Hoogfeest van de H.Maria, moeder van God - Wereldvredesdag
10.30 uur H.Mis met samenzang
ZATERDAG 3 januari  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
   
ZONDAG 4 januari   -   Hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen)
11.15 uur H.Mis met zang Pools koor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski en als jaardienst voor Pie Ummels
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 52 & 01 & 02   20 december - 9 januari 2008 - 2009
ZATERDAG 20 december
19.15 uur H.Mis met blaasorkest “Musique Complète”
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Harie Kicken en Lies Kicken-Schols, voor Anna Jacobs-Knubben (offg), Lies Ramakers-van Kan (offg), Solange Frissen (offg) en echtgenoten Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs
   
ZONDAG 21 december   -   Vierde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Lieke van Reij-van Assen, voor echtel. Froijen-Meusen, Catharina van Tiggelen-Claes (offg), Pie Vranken (offg), Tonnie Gorissen-Habets (offg), Anna en Hay Heijnen-Quaden, Sophie Bijkerk-Boesten (offg) en uit dankbaarheid t.g.v. een 40-jarig huwelijk
   
MAANDAG 22 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering
Aansluitend H.Mis
Intenties: voor Maria Retrae-Janssen (offg)  en voor de arme zielen in het vagevuur
Na de H.Mis Biechtgelegenheid
   
DINSDAG 23 december
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overl. ouders Frijnts-van Gastel en voor Sophie Bijkerk-Boesten
   
WOENSDAG 24 december   -   Kerstavond
16.30 uur Kleuterviering
17.00 uur Rondgang ziekencommunie
18.00 uur Gezinsmis met samenzang
Intenties: voor Albert Ringhs
20.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: als jaardienst voor Bèr Cilissen, voor Wim Habets en voor overl. ouders Ringhs-Custers
22.00 uur Nachtmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor overl. ouders Chris en Marie Pasmans-Gulikers en voor Theodorus en Maria van Beek-Gubernath, voor Pierre Schurgers, An en Harie Schurgers-Rompelberg, Pie Rompelberg en Wim Oehlen, voor overl. ouders Roskamp-van Wunnik, zoon Theo en overl. ouders Thomissen-Verstegen, voor echtel. Horssels-Heuts en dochter Marie Louise, voor echtel. Dassen-Heuts, Giel Coninx (offg) en Tony Thomissen (offg)
   
DONDERDAG 25 december   -   Hoogfeest van Kerstmis. Geboorte van de Heer
08.30 uur H.Mis met samenzang 
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: als jaardienst voor Victor Dirix, voor John Baltussen (offg), Tilla Thehu-Claessens, voor Thimo Bosch, echtel. Pasmans-Lasoe en echtel. Bosch-Cimmermans, voor Sophie Bijkerk-Boesten (offg), als dank voor de weldaden in 2008, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2009 en voor overleden ouders van een familie
   
VRIJDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag - H.Stefanus, eerste martelaar
09.45 uur Hoogmis met zang Kon.St. Caeciliakoor
Intenties: voor de overledenen van de fam. Douven-Wimmers en voor Lies Josquin
11.30 uur H.Mis met accordeonorkest “Accordi”
Intenties: voor overl. ouders Heuts-Keulemans
   
ZATERDAG 27 december  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor John van Gastel (offg) en Lieke van Reij-van Assen (offg)
   
ZONDAG 28 december  -  Feest v.d. H.Familie: Jezus, Maria en Jozef
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Liesbeth Vliegen-Wijts (offg), overl. ouders en grootouders Sjer Beckers en Annie Beckers-Braken, Jean Thans (offg) en Sophie Bijkerk-Boesten (offg)
   
MAANDAG 29 december   -   H.Thomas Becket, bisschop en martelaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. v.d.Bosch-Lardenoye en uit dankbaarheid
   
DINSDAG 30 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin en Pie Vranken (offg)
   
WOENSDAG 31 december   -   H.Silvester I, paus
18.00 uur H.Mis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Lieke van Reij-van Assen (offg)
   
DONDERDAG 1 januari   -   Hoogfeest v.d. H.Maria, moeder van God - Wereldvredesdag
11.00 uur H.mis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
Intenties: voor overl. ouders Heijnen-Bessems,  voor Sjer Beckers, als dank voor weldaden in 2008, voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie in 2009 en voor overleden ouders van een familie
   
VRIJDAG 2 januari    -   HH.Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor overl ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, Lies Josquin en voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
ZATERDAG 3 januari
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 januari   -   Hoogfeest van Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Wiel Heuts, voor Pierre Jongen (offg), Lies Jorissen-Essers (offg), Pie Vranken (offg), Agnes Quaden-Radschilder (offg), Lieke van Reij-van Assen (offg), voor Sophie Bijkerk-Boesten en voor de overledenen van de parochie, voor overleden ouders van een familie, als dank voor weldaden in 2008 en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van een familie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 5 januari   -   H.Gerlachus, kluizenaar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor Maria Retrae-Janssen (offg) en voor Wim Habets
   
DINSDAG 6 januari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
WOENSDAG 7 januari    -   H.Raimundus van Penyafort, priester
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
DONDERDAG 8 januari
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Trees Essers en voor Pie Vranken (offg)
   
VRIJDAG 9 januari
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Het pastorale team en het kerkbestuur van Heer/De Heeg wensen de parochianen van beide parochies  een zalig Kerstfeest en een gezegend 2009.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Zoals gebruikelijk zal er op 1 januari, in aansluiting op de eucharistieviering van 11.00 uur, in “Aen de Wan” een nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Het pastorale team en het kerkbestuur nodigen alle inwoners van de parochies Heer en De Heeg uit voor dit nieuwjaarstreffen, dat een mooie gelegenheid is tot ontmoeting en tot elkaar het beste te wensen voor 2009. Dit treffen zal duren tot 14.00 uur.

TV OPNAMEN NACHTMIS HEER
Van de nachtmis in Heer, op woensdag 24 december om 22.00 uur, zullen TV-opnamen worden gemaakt. De TV-uitzending zal niet rechtstreeks geschieden. De uitzending van deze opname zal plaats vinden via TV-Maastricht om 00.00 uur in de nacht van 24 op 25 december. De uitzending zal worden herhaald op 1e Kerstdag om 10.00 en om 13.00 uur.
Willen wij als parochie ons langs deze weg goed presenteren, laten we dan deze nachtmis met velen samen vieren.. Mogen we hiervoor op de parochianen rekenen?

GEDOOPT
7 December in Heer: Mitchell van Linda, Drenckgaard 51.
14 December in Heer: Pim van Trier, Meendaal 105.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat.

OVERLEDEN
20 nov: Lei Aarts, 86 jaar, Weth.Vrankenstraat 12d.
27 nov: Josephina Ramaekers-Weijenberg, 82 jaar, Atoomstraat 18.
2 dec: Antoinette Meerstad-Nelissen, 82 jaar, Desiré Leesensstraat 13.
2 dec. Sophie Bijkerk-Boesten, 79 jaar, Kerkhofweg 21.
9 dec. Mia van Ierland-Hougardy, 85 jaar, Passementmakersdreef 33.
9 dec. Jeanne Vanaubel-Spronck, 77 jaar, corr.adres Knapenstraat 4 Geleen.
Mogen zij nu delen in de hemelse vreugde.

WEEKAGENDA
Zaterdag 20 december, 10.00-11.30, zaaltje kerk De Heeg: Gezinsmisclub.
Maandag 5 januari, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.
 
SCHILDERWERK/GROOT ONDERHOUD KERKGEBOUWEN
De in de maand december gehouden kerkcollecte voor dit doel bracht in Heer op € 470.63, in De Heeg € 150.83.
De in De Heeg gehouden actie met verkoop van wafels, voor het schilderwerk van de kerk, bracht € 89 op. De kosten voor dit schilderwerk zijn geraamd op € 5000.-.
Parochianen van Heer die giften voor het groot onderhoud/schilderwerk van de kerk willen overmaken kunnen dit doen op bankrekening 93 06 09 832  t.n.v Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden Heer-Maastricht, o.v.v. gift schilderwerk kerk.
Parochianen van De Heeg kunnen giften overmaken op bankrekening  11 98 11 855 t.n.v. Parochie HH.Monulfus en Gondulfus De Heeg-Maastricht, o.v.v. gift schilderwerk of groot onderhoud kerk.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007