Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Adventsboodschap Bisschop Frans Wiertz van Roermond
Na de algemene adventsbrief van de bisschoppenconferentie vorige week, heeft mgr. Wiertz, bisschop van Roermond, een adventsboodschap geschreven. Deze brief is afgelopen weekend voorgelezen in alle kerken in het bisdom. U kunt deze brief lezen door hier te klikken.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 51   15 - 21 december 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 15 december  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 16 december   -   Derde Zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Marie José v.d.Camp-Smeets
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 51   15 - 21 december 2007
ZATERDAG 15 december  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Guus Dirix, als jaardienst voor overl. ouders Gijsen-Kostons, als jaardienst voor mevr. Janssen-Rouvroye, voor Fiens Smeets-Quaden (offg), Ger Eggen (offg), Jean Huysmans (offg), echtel. Berthien en Giel Hameleers-Lardenoye (offg), Ed Schiepers (offg), Pierre Stessen (offg), Jean en Virgenie Lemeer-Aussems (offg), Annie Haenen-Essers (offg) en voor Giok Hoo Demmers-Lie (offg)
   
ZONDAG 16 december   -   Derde Zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Fien Beusen-Gilissen, als zeswekendienst voor Jo Frederix, voor Pierre Schurgers, An en Harie Schurgers-Rompelberg, Pie Rompelberg, Wim Oehlen, voor de (ex) leden van de Kon. Harmonie van Heer en voor de leden van het Neokatechumenaat
   
MAANDAG 17 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering. Aansluitend H.Mis.
Intenties: voor Jo Muitjens en voor een bijzondere intentie
Na de H.Mis biechtgelegenheid
   
DINSDAG 18 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de fam. Konings-Rethero en broer Willem Konings en voor Conny van Ginneken
   
WOENSDAG 19 december  
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 3e jaardienst voor Netta Willems-Hendrikx en voor Jef Toorens
   
DONDERDAG 20 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Martin Lamkin en voor echtel. Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs
   
VRIJDAG 21 december  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. Ouders Kok-Rietveld en voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Op 9 december werd door het H.Doopsel in de Sint Petrus’ Bandenkerk, lid van onze kerkgemeenschap: Dave Smulders, Oostermaasweg 37.

OVERLEDEN
2 December: Wim van Wissen, 73 jaar, Demertstraat 70.
Moge hij zijn binnengegaan in Gods eeuwig licht.

WEEKAGENDA
Zaterdag 22 december, 10.00-11.30 uur, zaaltje kerk De Heeg: Gezinsmisclub.

KERKDIENSTEN TIJDENS DE KERSTDAGEN
HH. MONULFUS EN GONDULFUS DE HEEG:
Kerstavond maandag 24 december

17.00 uur: Kleuterviering
19.00 uur: Gezinsmis
21.00 uur: H.Mis met zang “Evolution”
23.00 uur: Nachtmis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor

1e Kerstdag dinsdag 25 december
11.15 uur: H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor

2e Kerstdag woensdag 26 december
11.15 uur: H.Mis met samenzang

ST. PETRUSBANDEN HEER:
Kerstavond maandag 24 december
16.30 uur: Kleuterviering-kerstspel
17.00 uur: Rondgang Ziekencommunie
18.00 uur: Gezinsmis met samenzang.
20.00 uur: Eucharistieviering met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
22.00 uur: Nachtmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor

1e Kerstdag dinsdag 25 december
09.45 uur: Hoogmis met zang Kon. Sint Caeciliakoor.

2e Kerstdag woensdag 26 december
09.45 uur: Hoogmis met zang Dameskoor St. Petrus’ Banden
11.30 uur: H.Mis met accordeonorkest “Accordi”

Oudjaarsavond maandag 31 december
18.00 uur: H.Mis met zang Kon. Sint Caeciliakoor


ZIEKENCOMMUNIE
Maandag 24 december wordt vanaf 17.00 uur de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden.
Mochten er parochianen zijn die wegens ziekte, handicap of andere redenen de diensten in de kerk niet kunnen volgen en de Kerstcommunie daarom thuis willen ontvangen, dan kunnen zij dit melden aan het parochiebureau. (tel 361 00 28). Dit melden hoeft niet te geschieden door hen die nu reeds maandelijks de H.Communie thuis ontvangen.

KOMST KAPELAAN
Zoals eerder vermeld zal onze nieuwe kapelaan, de heer R.Maenen op zaterdag 15 december a.s. beginnen met zijn pastorale werkzaamheden in onze twee parochies. Hij zal dan zowel in Heer als in De Heeg de HH.Missen op zaterdagavond de 15e en zondagmorgen de 16e opdragen.

VRIJWILLIG(ST)ER GEVRAAGD
Met de komst van kapelaan Maenen, zal de kapelanie aan de Oude Kerkstraat weer worden bewoond. De kapelanie zal dan moeten worden schoongehouden. Dit zal naar verwacht, tweemaal in de week op een morgen moeten geschieden. Zijn er soms in onze parochies vrijwilligers die deze werkzaamheden op zich willen nemen? Wilt u nadere informatie hierover, of wilt u zich spontaan hiervoor melden, neemt u dan contact op met het parochiebureau. (tel. 361 00 28).

PAROCHIEBEDEVAART NAAR ISRAEL
Van dinsdag 25 maart t/m vrijdag 4 april 2008 wordt voor de parochianen van Heer en De Heeg een bedevaartsreis naar Israël georganiseerd, met mooie excursies en verblijf in goede hotels. Tijdens deze elfdaagse rondreis wordt het noorden en midden van het H.Land bezocht. Zo zien de deelnemers het groene Galilea, Jeruzalem, Bethlehem en het Dode Zeegebied. Men ziet met eigen ogen de plaatsen waar Jezus is geboren, wonderen verrichtte, heeft geleden, is gestorven en verrezen. De bakermat van het geloof dus en van onze beschaving.
De reis staat onder leiding van pastoor Horsch en mevr. Marie José Sullot.
Heeft u belangstelling voor deze reis, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. Sullot, tel. 4090272 (privé) of 3610028, pastorie Heer op maandag, dinsdag en donderdag.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007