Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 51   16 - 22 december 2006
ZATERDAG 16 december
17.45 uur Jongerenmis
ZONDAG 17 december - Derde Zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
DINSDAG 19 december
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering, waarna H.Mis
Intenties: voor Anton Smeets en de zielen in het vagevuur
Aansluitend gelegenheid tot biechten
DONDERDAG 21 december
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 22 december
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 51   16 - 22 december 2006
ZATERDAG 16 december
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Guus Dirix, als jaardienst voor Raoul Frijns, als jaardienst voor ouders Gijsen-Kostongs en voor Truia Houben-Essers (offg)
ZONDAG 17 december - Derde Zondag van de Advent
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
voor overl. echtpaar Rie en Jan Fievez-van Es (offg), Bertha Weijenberg-Overhof (offg) en voor Paula de Vrede-Bouchoms (offg)
MAANDAG 18 december
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering, waarna H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Connie van Ginneken (vanwege verjaardag), voor Frans de Vroom (vanwege buurt), Rinus Nouse (vanwege buurt), Henk Dubois (offg), fam. Konings-Rethero en broer Willem Konings, voor Louis Beckers en voor de zielen in het vagevuur
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten
DINSDAG 19 december
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ter ere van de H.Jozef, voor Jef Toorens (vanwege verjaardag)
WOENSDAG 20 december
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtgenoten Brands-Budy en zoon Pieter-Mathijs, Martin Lamkin en voor Fien Kerckhoffs-Coninx
DONDERDAG 21 december
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van de parochie
VRIJDAG 22 december
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

KERKDIENSTEN TIJDENS DE KOMENDE KERSTPERIODE
PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Dinsdag 19 december
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering, waarna H.Mis
Aansluitend gelegenheid tot biechten
Zondag 24 december - Vierde zondag van de Advent & Kerstavond
11.15 uur H.Mis
17.00 uur Kleuterviering (Geen H.Mis)
19.00 uur Gezinsmis
21.00 uur H.Mis met Evolution
23.00 uur Nachtmis met Monulfus- en Gondulfuskoor
Maandag 25 december - Eerste Kerstdag
11.15 uur H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor
Dinsdag 26 december - Tweede Kerstdag
11.15 uur H.Mis met samenzang
PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Maandag 18 december
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering, waarna H.Mis
Aansluitend gelegenheid tot biechten
Zondag 24 december - Vierde zondag van de Advent & Kerstavond
Geen H.Mis om 08.30 uur
09.45 uur Hoogmis met samenzang
16.30 uur Kleuterviering - kerstspel (Geen H.Mis)
17.00 uur Rondgang Ziekencommunie
18.00 uur Gezinsviering met kerstspel
20.00 uur H.Mis met dameskoor St.Petrus Banden
22.00 uur Nachtmis met Kon. St. Caeciliakoor
Maandag 25 december - Eerste Kerstdag
08.30 uur H.Mis met samenzang
09.45 uur Hoogmis met dameskoor St.Petrus Banden
Dinsdag 26 december - Tweede Kerstdag
Geen H.Mis om 08.30 uur
09.45 uur Hoogmis met Kon. St. Caeciliakoor
11.30 uur H.Mis met accordeonorkest “Accordi”
Zondag 31 december - Oudjaarsavond
08.30 uur H.Mis
09.45 uur Hoogmis met Kon. St. Caeciliakoor
Geen H.Mis om 18.00 uur
Maandag 1 januari - Nieuwjaarsdag
11.00 uur Hoogmis met dameskoor St. Petrus Banden.
Geen avondmis

GEDOOPT
Zondag 10 december werd in de St.Petrus’ Bandenkerk gedoopt: Hugo Haine, Dorpstraat 101.
Moge hij uitgroeien tot een goed christen.
Dopeling, ouders en familieleden, gefeliciteerd!

WEEKAGENDA
Maandag 18 december, 20.00 uur, Aen de Wan: bijeenkomst processiecomité.
Woensdag 20 december, 13.30 uur en zaterdag 23 december 10.00 uur: Gezinsmisclub De Heeg (Voorbereiding Gezinsmis)

AANMELDING VOOR KERSTSPEL PAROCHIEKERK HEER
Tijdens de kleuterviering in de kerk van Heer, op zondag 24 december om 16.30 uur, wordt er een kerstspel opgevoerd. Voor dit kerstspel komen we nog enige kinderen tekort. Gezocht wordt naar kinderen van de groepen 1 tot en met 4 van de basisscholen. Ouders wilt u uw kinderen iets laten proeven van de ware betekenis van het kerstfeest, laat hen dan met dit spel meedoen. U kunt hen opgeven aan het parochiebureau op de pastorie, eventueel per telefoon onder nr 361 00 28.

ADVENTSACTIE 2006
Ook dit jaar vragen wij in de Adventstijd van onze parochianen in De Heeg en Heer om steun voor een project in Madagascar, waar Zr. Renée van klooster Opveld werkzaam is geweest. Het gaat om een project “Zuiver Water”. Met onze steun willen wij hulp bieden aan de inwoners van het dorpje Antsiradrano. Het dorpje ligt tussen de bergen en heeft 800 à 1000 inwoners. In het dorp is voor de bewoners geen drinkwater beschikbaar. Met onze bijdragen kunnen wij de mensen daar helpen om water van de bergen naar het dorp te leiden. Het project zal uitgevoerd worden onder het waakzaam oog van de burgemeester zelf. Wij hier geven er ons geen rekenschap van wat het wil zeggen zuiver water te hebben. Ieder jaar sterven driemiljoen kinderen, jonger dan vijf jaar door gebrek aan drinkbaar water!
Uw bijdragen voor dit project kunt u deponeren in de hiervoor bestemde offerblokken, geplaatst achter in de kerken.

COLLECTE GROOT-ONDERHOUD KERKGEBOUW HEER
Deze collecte bracht in het weekeinde 2/3 december € 1003.54 op.
Een heel mooi resultaat. Dank aan de trouwe gevers!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007