Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Kerstvieringen 2009 Parochie De Heeg en Heer
PAROCHIE DE HEEG
DONDERDAG 24 DECEMBER: Kerstavond
17.00 uur: Kleuterviering
19.00 uur: Gezinsmis
21.00 uur: H.Mis met Evolution
23.00 uur: Nachtmis met Monulfus- en Gondulfuskoor

VRIJDAG 25 DECEMBER: Eerste Kerstdag
11.15 uur: H.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor

ZATERDAG 26 DECEMBER: Tweede Kerstdag
11.15 uur: H.Mis met samenzang

PAROCHIE HEER
DONDERDAG 24 DECEMBER: Kerstavond
16.30 uur: Kleuterviering
18.00 uur: Gezinsmis
20.00 uur: H.Mis met Dameskoor St. Petrus' Banden
22.00 uur: Nachtmis met Kon. St.Caeciliakoor

VRIJDAG 25 DECEMBER: Eerste Kerstdag
08.30 uur: H.mis met samenzang
09.45 uur: Hoogmis met 
Kon. St.Caeciliakoor

ZATERDAG 26 DECEMBER: Tweede Kerstdag
09.45 uur: Hoogmis met Dameskoort St. Petrus' Banden
11.30 uur: H.Mis met accordeonorkest "Accordi"

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 51 & 52   12 - 26 december 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 12 december  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 13 december  -   Derde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor Marie José v.d.Camp-Smeets en voor Bèr Goessen
   
ZATERDAG 19 december   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Nick Ramaekers (vanwege verjaardag)
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 20 december   -   Vierde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
   
DONDERDAG 24 december   -   Kerstavond
17.00 uur Kleuterviering
19.00 uur Gezinmis met samenzang
21.00 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Knubben-Prevaes en dochter Annemie, voor overl. ouders Haufman-Kolenburg, zoon Antoine en Jo Didderen en voor Ingrid Hendriks-Veeris
23.00 uur Nachtmis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
VRIJDAG 25 december   -   Kerstmis - Hoogfeest geboorte van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Bèr Goessen
 
ZATERDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag - H.Stefanus, eerste martelaar
11.15 uur H.Mis met samenzang
Om 17.45 uur geen H.Mis, 20.45 uur geen Neokatechumenaatsmis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 51 & 52   12 - 26 december 2009
ZATERDAG 12 december

ATTENTIE!.
Tijdens de avondmis op zaterdag 12 december zal vicaris Mgr.P.F.Vroemen het Sacrament van het H.Vormsel toedienen aan 43 kinderen. De viering begint dan om 19.00 uur  i.p.v. 19.15.
19.00 uur H.Mis met Vormselviering
Intenties: als jaardienst voor Fer Haesen, als 2e jaardienst voor Wim van Wissen, voor Lies Paulissen-Meijers (offg) en Bertine Magermans-Ackermans (offg)
   
ZONDAG 13 december   -   Derde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jeu Aarts, voor Jo Huijnen (offg) en echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 14 december   -  H.Johannes van het Kruis
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae
   
DINSDAG 15 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Anna Maria Steyns (offg)
   
WOENSDAG 16 december   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg)
   
DONDERDAG 17 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor fam. Konings-Rethero en broer Willem Konings
   
VRIJDAG 18 december   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: Chrit v.d.Akker (offg), Jef Toorens, Conny v.Ginniken en voor de zieken van een familie
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 19 december   
19.15 uur H.Mis met "Musique Complête"
Intenties: als zeswekendienst voor Jana Franssen-Verstappen, als jaardienst voor overl. ouders, schoonouders, opa en oma Harrie Kicken en Lies Kicken-Schols, als jaardienst voor Guus Dirix, als jaardienst voor overl. ouders Gijsen-Kostons en voor Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg)
   
ZONDAG 20 december  -  Vierde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Jo Huijnen (offg) en echtg. Brands-Budy en zoon Pieter Mathijs
   
MAANDAG 21 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering, aansluitend H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld en voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
DINSDAG 22 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pierre Smeets
   
WOENSDAG 23 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 24 december   -   Kerstavond
16.30 uur Kleuterviering met samenzang
17.00 uur Rondgang ziekencommunie
18.00 uur Gezinsviering met samenzang
Intenties: voor Albert Ringhs
20.00 uur H.mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor echtel. Hameleers-Soudant en Nelissen-Janssen
22.00 uur Nachtmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor echtel. Dassen-Heuts, Tony Thomissen (offg), Giel Coninx (offg), Harry Decker (offg), Rinus en Roos Stallenberg-Ramaekers (offg), echtel. Chris Pasmans en Marie Gulikers, echtel. Theodorus Vanbeek en Maria Goubernath en zoon Martin Vanbeek, overl. ouders Roskamp-v.Wunnik en zoon Theo, overl. ouders Thomissen-Verstegen, voor Victor Dirix (vanwege verjaardag)
   
VRIJDAG 25 december   -   Kerstmis - Hoogfeest geboorte van de Heer
08.30 uur H.Mis met samenzang
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 1e jaardienst v oor Leon Vranken,  voor Mia Heuts-Penders en zoon Marcel, voor Lieske Brouwers-Costongs (offg), Sjef Passier (offg), Tilla Thehu-Claessens, Wies Vromans-Aussems (offg), Jan van Zoeren (offg), Mia Retrae-Janssen en voor Sophie Bijkerk-Boesten
   
ZATERDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag - H.Stefanus, eerste martelaar
09.45 uur Hoogmis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: als zeswekendienst voor Hub van Lieshout voor Harry Decker (offg)en voor Harrie Smeets (offg)
09.45 uur H.mis met accordeonorkest "Accordi"
Intenties: voor overl. ouders Heuts-Keulemans
Op deze zaterdag is er geen H.Mis om 19.15 uur

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 6 december jl. werden in de parochiekerk Heer door het H.Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap: Fiona Wetzels, Demertstraat 105 en Gino Koenen, Kerkegaard 15.
Dopelingen, ouders en familieleden; Proficiat!

OVERLEDEN
21 November, Thea Bronckers-Habets, 87 jaar, Demertdwarsstraat 4.
24 November, Bert Thans, 64 jaar, St.Servatiusweg 64.
30 November, August Willemsen, 83 jaar, St.Servatiusweg 87.,
Mogen zij vol vreugde zijn binnengegaan in het hemels koininkrijk.

WEEKAGENDA
Maandag 14 dec. 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.

H.VORMSEL

De hierna genoemde kinderen zullen op zaterdag 12 december te Heer in de viering van 19.00 uur, het sacrament van het Vormsel ontvangen:
Van basisschool "De Kring": Gijs Achterberg, Sven de Brouwer, Jeroen Cox, Rob Gökemeijer, Jules Homblen, Melanie Maes, Macy Mommers,  Denise Nelissen, Michaily en Zoï Pappas, Fabio Soffiati, Lisanne Stevens, Linda v.d. Schrier, Romy Tonnard en Gwen Wolters.
Van basischool "De Schans": Ivo v. Beveren, Danique Miseré n Morena Remmers.
Van basisschool "De Perroen" en parochiegroep: Demi Franssen, Esther Schapendonk, Joël Schobben en Rutger Zimmerman.
Van basisschool "De Burght": Dominique Beckers, Mike Budy, Tom Cobbenhagen, Rodi Prikken, Daré Rikers en Tom Smeijsters.
Van basischool "De Joppenhof": Daisy Clermonts, Charles Frijns, Nathalie v.Ginneken, Danique Hermans, Solange Husson, Yourick Luyten, Joey Milius, Jeroen Niesten, Franco Raga, Laura Siliquini, Johnny Steijns, Nicole Visser en Chris Willems.
Van de "Suringarschool": David Heije.
Buitenschools: Sharona v. Dijk

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007