Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


03.12.2006 Adventsboodschap 2006 bisschop Wiertz
In 2007 staat in het bisdom Roermond het gezin centraal. In zijn adventsboodschap blikt bisschop Frans Wiertz alvast vooruit op dit thema. De brief is in het eerste Adventsweekend in alle kerken in Limburg voorgelezen of gepubliceerd.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 50   9 - 15 december 2006
ZATERDAG 9 december
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 10 december - Tweede Zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
12.30 uur Poolse H.Mis
DINSDAG 12 december
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie en voor de zielen in het vagevuur
DONDERDAG 14 december - H.Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
18.30 uur
19.00 uur H.Mis
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 15 december
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 50   9 - 15 december 2006
ZATERDAG 9 december
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Fer Haesen, voor pastoor Alex de Wever, Huub Pluymakers (offg), Math. Sarneel (offg) en Marie Heusschen- van Engelshoven (offg)
ZONDAG 10 december - Tweede Zondag van de Advent
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor Bèr Cilissen
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als 1e jaardienst voor Jacky Knubben, als jaardienst voor overl. ouders Dekkers-Frijns, voor echtel. Welzen-Walraven en voor Marco Knubben
MAANDAG 11 december - H.Damasus, paus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur, de bekering van de zondaars en voor de overledenen van de parochie
DINSDAG 12 december
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae en t.e.v. de H.Antonius uit dankbaarheid
WOENSDAG 13 december - H.Lucia, maagd
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens, Berth Nelissen-Quaden en ter ere van de H.Rochus
DONDERDAG 14 december - H.Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Louis Beckers
VRIJDAG 15 december
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Anna Maria Steyns, als 1e jaardienst voor Math. Hendrix, voor overl. ouders Kok-Rietveld en voor Lies Josquin

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 11 december, 20.00 uur, pastorie: bijeenkomst bijbelgroep.
Donderdag 14 december, 20.00 uur, pastorie: werkgroep Parochieel Leven.

DOOPDATUMS DE HEEG
De zondagen 7 januari, 4 februari, 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks zaterdag, om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

OVERLEDEN
30 november, Tine Aerts, 86 jaar, corr. adres: Secr. Van Berghestraat 7.
Moge zij nu rusten in Gods heerlijkheid.

ADVENTSACTIE 2006
Ook dit jaar vragen wij in de Adventstijd van onze parochianen in De Heeg en Heer om steun voor een project in Madagascar, waar Zr. Renée van klooster Opveld werkzaam is geweest. Het gaat om een project “Zuiver Water”. Met onze steun willen wij hulp bieden aan de inwoners van het dorpje Antsiradrano. Het dorpje ligt tussen de bergen en heeft 800 à 1000 inwoners. In het dorp is voor de bewoners geen drinkwater beschikbaar. Met onze bijdragen kunnen wij de mensen daar helpen om water van de bergen naar het dorp te leiden. Het project zal uitgevoerd worden onder het waakzaam oog van de burgemeester zelf. Wij hier geven er ons geen rekenschap van wat het wil zeggen zuiver water te hebben. Ieder jaar sterven driemiljoen kinderen, jonger dan vijf jaar door gebrek aan drinkbaar water!
Uw bijdragen voor dit project kunt u deponeren in de hiervoor bestemde offerblokken, geplaatst achter in de kerken.

EENZAME KERST
Tweede Kerstdag wordt er voor de mensen die in De Heeg wonen, om 13.30 uur, een gezellig samenzijn georganiseerd, beneden in de kerk, dicht bij De Boeckel. Laat u eens verassen en door ons verwennen! Nieuwsgierig geworden? Graag reserveren vóór 15 december. U kunt ons woensdag en vrijdag bellen op nr. 3611199 en wij zorgen dat u een fijne middag hebt.
Graag tot ziens!.

Vertrek kapelaan Cornelius en kapelaan Martinus (in 2007)
De bisschop van Trier (Duitsland) heeft aan "De Kommel" gevraagd om in zijn bisdom een bedevaartskerk over te nemen. Op dat verzoek heeft de leiding van die gemeenschap in willen gaan.

Voor de parochies van De Heeg en Heer betekent dit echter een grote teleurstelling, omdat dit tot gevolg heeft dat kapelaan Cornelius per 1 februari 2007 van ons afscheid zal nemen om samen met rector Van Oudheusden de pastorale werkzaamheden rond de bedevaartskerk in Duitsland op zich te nemen.
Daarmee hangt ook het vertrek samen van kapelaan Martinus, die vanaf 1 juli 2007 volledig ter beschikking zal staan van de Kommel en dus met ingang van die datum ook uit De Heeg en Heer zal vertrekken.
Misschien kan kapelaan Martinus daarna toch nog af en toe diensten verlenen aan parochies, maar wat dit zal inhouden is momenteel nog onduidelijk.

Van de zijde van Bisdom Roermond is wel de toezegging gedaan, dat er een nieuwe kapelaan voor in de plaats zal komen. Uiteraard zijn wij daar blij mee, zeker gezien het huidig tekort aan priesters, maar het blijft een feit dat wij twee priesters met elk hun eigen en bijzondere kwaliteiten moeten gaan missen.

Het kerkbestuur vraagt u om het besluit van de leiding van de gemeenschap van onze kapelaans te respecteren, ondanks de pijn die dit voor ons met zich meebrengt, en nodigen wij u uit om te bidden : zowel voor kapelaan Martinus en Cornelius en de Gemeenschap van de Kommel als voor een goede kapelaan die hen zal opvolgen.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007