Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 29 november - 2 januari 2015

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 50 t/m 1   29 november - 2 januari 2015
Attentie
Op 1e Kerstdag begint de H. Mis niet om 11.15u, maar om 11.30u!

ZONDAG 30 november   -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang


ZONDAG 7 december   -   Tweede zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 14 december   -   Derde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 21 december   -   Vierde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
WOENSDAG 24 december   -   Kerstavond
20.30 uur H.Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
23.00 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
DONDERDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag
11.30 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
VRIJDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag
11.15 uur H.Mis met samenzang
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 28 december   -   H. Familie
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
DONDERDAG 1 januari   -   H. Moeder Gods Maria
10.00 uur H. Mis met samenzang
Intenties: uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie in het nieuwe jaar
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 50 t/m 1   29 november - 2 januari 2015
ZATERDAG 29 november 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Sjef Hendrikx (offg)
   
ZONDAG 30 november   -   Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
 
ZATERDAG 6 december   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Lieske Peerlings-Ronckers (offg) en voor Sjef Hendrikx (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 7 december   -   Tweede zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Lenie Hendrix-Slangen, als jaardienst voor Marie-Agnes Houben-Theheux, voor echtl. Heuts-Schroeders, voor overl. ouders van Melsen-Magermans, voor Marieke Heuts-Jorissen (offg), voor de echtl. Piters-Habets en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 13 december   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Sjef Hendrikx (offg)
   
ZONDAG 14 december   -   Derde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor echtl. Welzen-Walraven en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 20 december  
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Fer Haesen
   
ZONDAG 21 december   -   Vierde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: als 1e jaardienst voor Ria Pieters-Essers
   
MAANDAG 22 december   
19.00 uur Boeteviering met aansluitend H. Mis
   
WOENSDAG 24 december   -   Kerstavond
17.00 uur De Communie wordt rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
17.00 uur Kleuterviering met samenzang en kerstspel
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
19.00 uur Gezinsmis met samenzang en kerstspel
Intenties: voor echtl. Weekers-Meesters en voor Marieke Heuts-Jorissen (offg)
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
22.00 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Leon Severeijns, voor Marie-Louise Heijnen-Groenen, voor echt. Dassen-Heuts en zoon en schoondochter, voor Tony Thomissen, voor overl. ouders Thomissen-Verstegen en voor overl. ouders Roskamp-van Wunnik en zoon Theo
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
DONDERDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 6e jaardienst voor Leon Vranken, voor echtl. Thehu-Claessens, voor Marij Augustin-Horssels (offg), voor Adam Terlinden en Truu Remmers (offg), en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
VRIJDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Dameskoor
Intenties: om vrede in de wereld
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 27 december   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de zieken van de parochie
   
ZONDAG 28 december   -   H. Familie
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
WOENSDAG 31 december   -   H. Silvester I, paus
17.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Marie-Louise Heijnen-Groenen en uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar
   
DONDERDAG 1 januari   -   H. Moeder Gods Maria
11.15 uur H. Mis met zang van het Dameskoor
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie in het nieuwe jaar
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in Aen de Wan

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Weekagenda
- Maandag 1 december, 20.00u Pastorie, clustervergadering.
- Dinsdag 16 december, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.
- Maandag 22 december, 19.00u Boeteviering met aansluitend H. Mis.

Het pastoraal team en het kerkbestuur wenst alle parochianen een zalig Kerstmis en een gezegend 2015.

Nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 1 januari 2015 is er aansluitend aan de H. Mis van 11.15u in Heer tot 14.00u een Nieuwjaarsreceptie in Aen de Wan.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007