Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 50 & 51   8 - 21 december 2012
ZONDAG 9 december   -   Tweede zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
ZONDAG 16 december   -   Derde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: uit dankbaarheid vanwege een verjaardag
Na de Mis is er een kerkdeurcollecte voor en door de misdienaars
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 50 & 51   8 - 21 december 2012
Attentie!
Vanwege het toedienen van het H. Vormsel begint de Mis op zaterdag 15 december om 18.00u i.p.v. 17.45u.

ZATERDAG 8 december
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Annie Janssen-v.d. Bosch, voor Wim Jacobs (offg), voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg), voor Peter Geerlings (offg) en voor Fer Haesen
   
ZONDAG 9 december   -   Tweede zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor pastoor Alex de Wever, voor Hub Dassen (offg), voor Math Heuts (offg), voor Huub Braken (offg), voor echtl. Welzen-Walraven en voor Michel Narinx (vanwege verjaardag)


MAANDAG 10 december 
18.40 uur Rozenhoedjee
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Jean Hendrikx en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 11 december 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 12 december 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae en voor de arme zielen in het vagevuur
   
DONDERDAG 13 december   -   H. Lucia, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie en voor een goede uitslag van een medisch onderzoek

 
VRIJDAG 14 december   -   H. Johannes van het kruis, priester en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot Godsvertrouwen
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 15 december 
18.00 uur H.Mis met zang Vivas en toediening van het H. Vormsel door mgr. Wiertz aan 31 kinderen
Intenties: als jaardienst voor Jean Hendrikx, als jaardienst voor Giel en Trees Heuts-Hendrikx, Wiel Hollanders (offg), voor Thijs Vrancken (offg) en Bertien Vrancken-Wijnands en voor John Essers (offg)
Na de Mis is er een kerkdeurcollecte voor en door de misdienaars

   
ZONDAG 16 december   -  Derde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Gijsen-Kostons, als jaardienst voor Anna Maria Steyns, voor Math Heuts (offg), voor Huub Braken (offg) en voor Mattie Scaf (offg)
 
MAANDAG 17 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Boeteviering, aansluitend de H. Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en tot intentie van de H. Bernadette
Aansluitend biechtgelegenheid
   
DINSDAG 18 december 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: uit dankbaarheid

 
WOENSDAG 19 december  
14.30 uur Kerstviering Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor fam. Konings-Rethero en broer Willem Konings en voor Mattie Scaf (offg)
   
DONDERDAG 20 december  
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens
   
VRIJDAG 21 december  
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld en Alken-Piters
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

VORMELINGEN 2012
Bjorn Dubois; Cedric Schaepkens; Corina Bodden; Daniel Guiseppe Bambaci; Dean Kerstel; Eline Essers; Elvira Bos; Elysio Giera; Eva Schrieder; Geena Jacobs; Guy Janssen; Jean Janssen; Jesse Tonnard; Jessica Niesten; Jill Budy; Kelsey Schreuers; Koen Nelissen; Lindsey Thehu; Minke van de Nobelen; Nino Siliquini; Noa Cremers; Rico Bonten; Sanne de Bruijn; Solange Houten; Sven van Tilburg; Sverre Visser; Thomas Prikken; Veerle Huinen; Vera Weijzen; Yvana Dijkstra; Zenja Ubaghs

WEEKAGENDA

- maandag 10 december, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- maandag 17 december, 20.00u Aen de Wan, Processiecomité.

KERSTSPEL

Kerst komt er weer aan! Dat betekent dat we een kerstspel voorbereiden. We zijn op zoek naar kinderen die een rol willen spelen in de kleuterviering en de gezinsmis op 24 december. Heb je interesse om een rol te spelen in het spel (zoals Jozef, Maria, herders, engelen, ezel of schapen), neem dan contact op met het parochiebureau (Marie Jose Sullot, 043-3610028), uiterlijk vrijdag 14 december. Van tevoren zal er in de kerk worden geoefend, wanneer hoor je dan nog. We hopen op veel medewerking.
Werkgroep Kerst - Parochie St. Petrus' Banden

VIERINGEN KERSTMIS EN JAARWISSELING
HeerMaandag 17 december:    19.00u Boeteviering, aansluitend H.Mis
Woensdag 19 december:    14.30u Kerstviering Croonenhoff 
Maandag 24 december:    17.00u Rondbrengen Ziekencommunie 17.00u Kleuterviering  19.00u Gezinsmis  22.00u Nachtmis  
Dinsdag 25 december:    9.45u Hoogmis  
Woensdag 26 december:     9.45u Hoogmis  
Maandag 31 december:    17.45u Hoogmis, als dankviering
Dinsdag 1 januari:     11.00u Hoogmis  

De HeegMaandag 24 december:   20.30u H.Mis23.00u Nachtmis  
Dinsdag 25 december:    11.15u Hoogmis  
Woensdag 26 december:  11.15u Hoogmis  
Dinsdag 1 januari:     10.30u Hoogmis  

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007