Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 50 & 51   10 - 23 december 2011
ZONDAG 11 december  -   Derde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
 
ZONDAG 18 december   -   Vierde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 50 & 51   10 - 23 december 2011
ZATERDAG 10 december
ATTENTIE: I.v.m. het toedienen van het H. Vormsel begint de Avondmis om 18.00u, i.p.v. 17.45u.
18.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Trees en Giel Heuts, Louis Debie (offg), Alice Wijnands-Heuts (offg) en voor Jo God (offg)
Tijdens de viering zullen 38 kinderen het Sacrament van het Vormsel ontvangen
Na de viering is er een kerkdeurcollecte voor de inrichting van het clublokaal van de misdienaars.

   
ZONDAG 11 december   -   Derde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Berke Kostons en als zeswekendienst voor Annie van Engelshoven-van Glabbeeck


MAANDAG 12 december 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie en voor Bert Retrae
   
DINSDAG 13 december   -   H. Lucia, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 14 december   -   H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur en om kracht naar kruis voor een zieke
   
DONDERDAG 15 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties:als jaardienst Anna-Maria Steyns en om kracht naar kruis voor een zieke
   
VRIJDAG 16 december  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix (offg), voor Nick Ramaekers (vanwege 26e verjaardag) en uit dankbaarheid
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 17 december
17.45 uur H. Mis opgeluisterd door Musique Complete
Intenties: als zeswekendienst voor Hub Ritzerfeld, als jaardienst voor Jos Janssen-Heuts, als jaardienst voor Fer Haesen, als jaardienst voor schoon- en grootouders Harie Kicken en Lies Kicken-Schols, als jaardienst voor overl. ouders Gijsen-Kostons en schoonzoon Louis, voor Jo God (offg), voor Hein Spauwen (offg) en voor Connie van Ginneken (vanwege verjaardag)
   
ZONDAG 18 december   -  Vierde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Mia van Hooren-Stassen, als 1e jaardienst voor Anneke Beckers-Rompelberg, voor Wiel en Alie Dekkers-Rijpkema (offg), voor de fam. Konings-Rethero en voor broer Willem Konings
   
MAANDAG 19 december  
18.40 uur Rozenhoed
19.00 uur Boeteviering met aansluitend H.Mis
Intenties: voor de overl. ouders Kok-Rietveld, Sjef Retrae en voor de overl. ouders Retrae-Heuts
Aansluitend Biechtgelegenheid
   
DINSDAG 20 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie en om kracht naar kruis voor een zieke

 
WOENSDAG 21 december  
14.30 uur H. Mis (Kerstviering) Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Jef Nix en voor de overl. ouders Toorens-Ackermans
   
DONDERDAG 22 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot Godsvertrouwen en om kracht naar kruis voor een zieke
   
VRIJDAG 23 december  
18.00 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: om kracht naar kruis voor een zieke
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 12 december, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.

OVERLEDEN

22 november, Dorine Essers-Ramaekers, 93 jaar, Croonenhoff.
 
Moge zij zijn ingegaan in Gods eeuwige heerlijkheid

TOEDIENING H. VORMSEL

Tijdens de Avondmis in Heer op zaterdag 10 december om 18.00u zal mgr. R. Merkx, het H. Vormsel toedienen aan de volgende kinderen: Eefke Achterberg, Ninon Augustinus, Kimberly Bastian, Ricky Beckers, Laura van Beveren, Celine Bodden, Sasha Bradberry, Emi Brok, Belanna Cauberg, Fenety Custers, Noa Elissen, Marco Essers, Caressa van Gastel, Isabeau Geers, Nikki Godding, Luuk Goverde, Anne Homblen, Jersey van Hoorn, Jordi Huntjens, Louise Husson, Inge Kieszl, Nick Lardenoye, Joëlle Macheels, Dewy Macheels, Rick Machiels, Cheyenne Maes, Marjoly Meens, Giulia Meinke, Rowan Muijtjens, Sterre Postma, Amber Raadschilders, Joey Rammers, Guy van de Rijdt, Sienna Soffiati, Nikki Sullot, Lucija Vrencken, Mauro Willems, Gilles Wolters.

DIENSTEN TIJDENS KERSTDAGEN EN JAARWISSELING

Heer
Kerstavond17.00uZiekencomunie
 17.00uKleuterviering met samenzang
 19.00uGezinsmis met samenzang
 22.00uNachtmis Kon. St .Caeciliakoor
1e Kerstdag08.30uH.Mis met samenzang
 09.45uHoogmis Kon. St. Caeciliakoor
2e Kerstdag09.45uHoogmis Dameskoor en Kon. Harmonie
 11.45uH.Mis Accordeonorkest Accordi
Oudejaarsavond18.00uH.Mis Kon. St. Caeciliakoor
Nieuwjaarsdag11.00uHoogmis Dameskoor
De Heeg
Kerstavond17.00uKleuterviering met samenzang
 20.30uGezinsmis met Evolution
 23.00uNachtmis met Monulfus- en Gondulfuskoor
1e Kerstdag11.15uHoogmis met Monulfus- en Gondulfuskoor
2e Kerstdag11.15uH.Mis met samenzang
Nieuwjaarsdag10.30uH.Mis met Monulfus- en Gondulfuskoor


SFEERCONCERT
Het geplande sfeerconcert dat plaats zou vinden op zondag 11 december om 15.00u in Aen de Wan komt te vervallen.

AANMELDING 1e H. COMMUNIE

Ouders in Heer en De Heeg die in 2012 hun kinderen de 1e H. Communie willen laten ontvangen, kunnen dit opgeven bij het parochiebureau: 043-3610028.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007