Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 50 & 51   11 - 26 december 2010
ZATERDAG 11 december
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 12 december   -   Derde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZATERDAG 18 december
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor fam. Op den Camp-Worms, fam. Worms-Boers en fam. Boers-v.Dieten
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 19 december   -   Vierde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
 
VRIJDAG 24 december   -   Kerstavond
19.00 uur H.Mis
21.00 uur H.Mis met zang "Evolution"
Intenties: als jaardienst voor overl. ouders Knubben-Prevaes en dochter Annemie, voor Ingrid Hendriks-Veeris, overl. ouders Haufman-Kolenburg en zoon Antoine en voor Jo Didderen
23.00 uur H.Mis met zang Monulfus en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Bèr Goessen


ZATERDAG 25 december   -   Hoogfeest van Kerstmis - Geboorte van de Heer
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus en Gondulfuskoor
 
ZONDAG 26 december   -   Tweede kerstdag - Feest v.d. H.Familie - Jezus, Maria, Jozef
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 50 & 51   11 - 26 december 2010
Attentie! I.v.m. de vormselviering op zaterdag 11 december, begint de H.Mis op deze dag om 19.00 uur.

ZATERDAG 11 december
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Fer Haesen,  voor Bertine Magermans-Ackermans (offg) en Mirèse Hermans-Schroders en kinderen Jeroen en Stacey
Tijdens de viering zullen 24 kinderen het sacrament van het Vormsel ontvangen
   
ZONDAG 12 december   -   Derde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor Jan Brugel offg) en echtel. Welzen-Walraven
   
MAANDAG 13 december   -   H.Lucia, maagd en martelares
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, Bert Retrae en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 14 december   -   H.Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor het zieleheil van een familie
   
WOENSDAG 15 december 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Anna Maria Steyns
   
DONDERDAG 16 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Nick Ramaekers (vanwege verjaardag)
   
VRIJDAG 17 december  
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 10e jaardienst voor Raoul Frijns, voor onze priesters en dat de jeugd het geloof mag leren kennen en waarderen
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 18 december
19.15 uur H.Mis met "Musique Complète"
Intenties: als zeswekendienst voor Frans de Groen, als zeswekendienst voor Mia Erkamp-v.Kan, als jaardienst voor Wim v.Wissen, ouders, schoonouders en familie, als jaardienst voor overl. ouders Gijsen-Kostons en schoonzoon Louis, voor Hein Spauwen (offg), Lies Coninx-Walraven, Mia Passage-Custers (offg) en voor fam. Konings-Rethero en broer Willem Konings
   
ZONDAG 19 december   -  Vierde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de parochie
   
MAANDAG 20 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts en voor een bijzondere inrtentie
   
DINSDAG 21 december 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de arme zielen in het vagevuur
   
WOENSDAG 22 december 
15.30 uur Kerstviering met H.Mis in Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pierre Smeets (offg)
   
DONDERDAG 23 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
VRIJDAG 24 december   -   Kerstavond
Vanaf 17.00 uur wordt de H.Communie rondgebracht  voor zieken en thuiszittenden
16.30 uur Kleuterviering met kerstspel
18.30 uur Gezinsviering voor Ed Schiepers en Gerard
Intenties: v.Gerwen, Albert Ringhs en Paula Dassen-Wijnands (offg)
20.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
22.00 uur Nachtmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor Miets Slangen-Kater, voor Giel Coninx (offg), Chrit Wilders (offg), echtel. Dassen-Heuts, Tony Thomissen, overl. ouders Thomissen- Verstegen, overl. ouders Roskamp-v.Wunnik en zoon Theo,  voor overl. ouders Chris en Marie Pasmens-Gulkiers en Theodorus en Maria v .Beek-Gubernath en voor Lies Heuts.Custers (offg)
   
ZATERDAG 25 december   -   Hoogfeest van Kerstmis - Geboorte van de Heer
08.30 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum en samenzang
Intenties: als 2e jaardienst voor Leon  Vranken, voor Magda Roquet-Bouvrie, Jan en Wies Vromans-Aussems (offg), Tilla Thehu-Claessens, overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, overl. ouders Bijkerk-Boesten, Mirèse Hermans-Schroders en kinderen Jeroen en Stacey
   
ZONDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag - Feest van de H.Familie - Jezus, Maria, Jozef
09.45 uur Hoogmis met Kon. Harmonie van Heer en het Kon.St.Caeciliakoor
Intenties: voor het welslagen van het 160-jarig bestaansfeest van de Kon.Harmonie, voor Mieke Beckers-Meertens (offg) en Harrie v.d.Bosch (offg)
11.45 uur H.Mis met accordeonvereniging "Accordi"
Intenties: als 1e jaardienst voor Chrit Bastian en voor Lenie Kicken-Schmets

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

TOEDIENING H. VORMSEL
Tijdens de eucharistieviering zaterdag 11 december om 19.00 uur, zal deken Mgr. M Hanneman het H.Vormsel toedienen aan de hierna genoemde kinderen.
Parochie Heer: Afke Ramaekers, Dion Demmers, Fernande Mandufu, Gaelle den Ridder, Julian en Milan Heusschen, Loïc Steijns, Kenneth Damen, Mike Castro, Mike Schreuers, Nordin Willems, Pierre Dierichs, Twan Vissers en Wesley Vernaus.
Parochie De Heeg: Daisy Dubois, Gaulthier Borro, Giovanni Dizy, Noel Janssen, Roy Thehu, Robin Bartels, Senna v.d.Stapppen, Sarino Sour, Ward ten Haaf en Stef Thewissen.

WEEKAGENDA

Maandag 13 dec. 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.

OVERLEDEN

21 nov. Jan Remmers, 58 jaar, Hub.v. Dorenlaan 51.
1 dec. Bertha Nelissen-Schrijnemakers, 84 jaar, St.Servatiusweg 56.
Mogen zij nu de barmhartigheid van God ervaren.

DEELNAME AAN EEN KERSTSPEL
Het kerstfeest nadert! Met man en macht wordt gewerkt om weer een kerstspel te organiseren. Wij zijn dan ook op zoek naar kinderen die een rol willen spelen in een kerstspel tijdens de gezinsmis(sen). Heb je interesse om als bv. Maria, Jozef,  een engel, herder, schaap of ezel mee te spelen op 24 december, neem dan contact op met het parochiebureau (mevr. Marie José Sullot, tel.nr. 3610028) uiterlijk vrijdag 17 december. We gaan hiervoor tevoren ik de kerk oefenen. Wanneer er zal worden geoefend zul je van ons horen.
Werkgroep Kerst Parochie St. Petrus' Banden.

KERSTVIERINGEN

Dinsdag 14 dec. 14.00 uur in Aen de Wan, kerstviering georganiseerd door   "DeZonnebloem". Tijdens deze viering is er een woord- en gebedsdienst.
Woensdag 22 dec. 14.30 uur in Croonenhoff met een eucharistieviering.
Opgemerkt wordt dat vanwege deze kerstviering er op woensdag 15 december in Croonenhoff geen H.Mis is.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007