Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


Adventboodschap 2008 - mgr. Frans Wiertz
"Over vier weken vieren we de komst van Christus in deze wereld. In de donkerste tijd van het jaar steken we elke week een extra kaarsje aan om ons langzaam voor te bereiden op de komst van dat Licht. Meer dan 1600 jaar geleden streek bisschop Servatius als eerste missionaris neer in wat wij nu Limburg noemen. Hij werd gevolgd door tientallen grote en kleine heiligen. Via concrete personen verspreidde het geloof in dat Licht zich door onze regio, later gevolgd door officiële kerkelijke structuren. Komend jaar vieren wij dat het precies 450 jaar geleden is dat ons bisdom Roermond werd opgericht. Dat jubileum willen we uitgebreid vieren. Niet zozeer vanwege de structuur, maar vanwege het feit dat dit Licht van Christus de voorbije eeuwen heel gericht in onze regio is verspreid. Het is nu aan ons toevertrouwd om dit Licht te verspreiden. We moeten ons afvragen welke plek wij dat Licht in ons eigen leven geven."
U kunt de volledige adventboodschap lezen door hier te klikken.

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 50 & 51   6 - 19 december 2008
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 6 december  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 7 december   -   Tweede zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Patrick Wysoczanski
   
ZATERDAG 13 december  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
   
ZONDAG 14 december   -   Derde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Patrick Wysoczanski en uit dankbaarheid t.g.v. 25-jarig huwelijk echtpaar Martina
13.00 uur Poolse H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 50 & 51   6 - 19 december 2008
ZATERDAG 6 december
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Leo Vangelen, als zeswekendienst voor Tilly Bost-Jansen, als 1e jaardienst voor Wim van Wissen en als 9e jaardienst voor Adèle Geeraets en alle overledenen van de fam. Heuts-Bovens
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 7 december   -   Tweede zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Marie Agnes Houben-Theheux, voor Liesbeth Vliegen-Wijts (offg), Lies Jorissen-Essers (offg), Pierre Jongen (offg), echtel. Piters-Habets, echtel. Heuts-Schroeders, Jean en Virgenie Lemeer-Aussems (offg) en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 8 december   -   Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H.Maagd Maria - Patrones van het bisdom Roermond
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus’ Banden
Intenties: voor Maria Retrae-Janssen (offg)
   
DINSDAG 9 december
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor pastoor Alex de Wever
   
WOENSDAG 10 december 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lieke van Reij-van Assen (offg)
   
DONDERDAG 11 december   -   H.Damasus I, paus
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin
   
VRIJDAG 12 december
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Cato Toorens-Ackermans, Bert Retrae en Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 29 november  
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Fer Haesen, als jaardienst voor overl. ouders Gijsen-Kostons en voor Pie Vranken (offg)
Tijdens deze H.Mis zal door Mgr. E. de Jong het H.Vormsel worden toegediend aan 37 kinderen
   
ZONDAG 14 december  -  Derde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Jos Baguette-Claes, voor Sjo Thoma (offg), echtel. Welzen-Walraven, voor Lieke van Reij- van Assen (offg) en voor de zieken van de parochie
   
MAANDAG 15 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Anna Maria Steyns
   
DINSDAG 16 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Pie Vranken (offg)
   
WOENSDAG 17 december   -   H.Franciscus Xaverius, priester
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Giel Coninx (offg)
   
DONDERDAG 18 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Catharina Muijtjens-Wijnands (offg) en voor fam. Konings-Rethero en broer Willem Konings
   
VRIJDAG 19 december   
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Kok-Rietveld, voor Jef Toorens (vanwege verjaardag) en voor Lies Josquin
Na de H.Mis: biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

OVERLEDEN
20 Nov. Lei Aarts, 86 jaar, Weth.Vrankenstraat 12d, uitvaartdienst Heer 26 nov.
27 Nov. Maria Ramaekers-Weijenberg, 82 jaar, Atoomstrasat 18, uitvaartdienst Heer 3 dec.
Mogen zij de eeuwige vreugde en vrede zijn binnengegaan.

WEEKAGENDA
Dinsdag 9 dec, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.
Woensdag 10 dec, 13.30-15.00 uur, zaaltje kerk De Heeg: gezinsmisclub.
Maandag 15 dec, 16.30 uur, pastorie: Stichting Restauratie St.Petrus’ Banden.

TOEDIENING H. VORMSEL
Zaterdag 13 december a.s. zal de avondmis niet om 19.15 uur aanvangen maar om 19.00 uur.
Tijdens deze viering zal Mgr. E. de Jong het H.Vormsel toedienen aan 37 kinderen.
Van basisschool “De Kring”: Gilbert Creemers, Maurice Somers, Loeke Hameleers, Monique Destreel, Luka Snelling Berg, Remon ten Haaf en Sharon Meijer.
Van basisschool “De Schans”: Daphne Bronckers, Kjeld Bronckers, Whitney Hendriks, Kelly Hakke, Jaimy v.d.Bosch Evelien Sjeleg.
Van basisschool “De Perroen”. Laura Huinen en Maxime Berghmans.
Van basisschool “De Burght”: Luc Schmeits, Natascha Dijkstra, Luuk Dirix, Karin Kieszl, Claire Smeets, Clint Essers, Stan Huls en Servier v.Velthuysen.
Van basisschool “Joppenhof”: Dirk v.d.Beuken, Bryan Klever, Jordan Ramaekers, Nathalie Dierichs, Karel Ramaekers, Esther Atol, Gina Siliquini, Tommy Sullot, Sven de Bruijn, David Hüter, Laura Aragona, Alicia Aragona en Laura Joustra.
Van de Suringarschool: Luca Eijssen.

KERKDIENSTEN TIJDENS DE KERSTDAGEN
St.Petrus’ Banden Heer
Maandag 22 december. 18.40 uur: Rozenhoedje, 19.00 uur: Boetevering, aansluitend H.Mis, waarna biechtgelegenheid.
Kerstavond 24 december. 16.30 uur: kleuterviering, 17.00 uur: rondgang ziekencommunie, 18.00 uur: gezinsmis met samenzang, 20.00 uur: kerstviering m.m.v. Dameskoor St.Petrus’ Banden, 22.00 uur: nachtmis m.m.v. Kon. St. Caeciliakoor.
1e Kerstdag 25 december. 08.30 uur: H.Mis met samenzang, 09.45 uur: plechtige hoogmis m.m.v. Dameskoor St. Petrus’ Banden.
2e Kerstdag 26 december. 09.45 uur: H.Mis m.m.v. Kon.St.Caeciliakoor, 11.30 uur: H.Mis m.m.v. accordeonorkest “Accordi”.

HH.Monulfus en Gondulfus De Heeg
Kerstavond 24 december. 17.00 uur: kleuterviering, 19.00 uur: gezinsmis met samenzang, 21.00 uur: kerstviering m.m.v. “Evolution”, 23.00 uur: nachtmis m.m.v. Monulfus- en Gondulfuskoor.
1e Kerstdag 25 december. 11.15 uur. Plechtige hoogmis m.m.v. Monulfus- en Gondulfuskoor.
2e Kerstdag 26 december. 11.15 uur: H.Mis met samenzang.

OPGEVEN MISINTENTIES
Op woensdag 24 en 31 december zal “Ons Weekblad” niet verschijnen. Parochianen van Heer en De Heeg, die in de periode van zaterdag 20 december tot en met vrijdag 9 januari in “Ons Weekblad” misintenties wensen op te nemen, dienen hiervan uiterlijk donderdag 11 december opgaaf te doen aan het parochiebureau.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007