Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 27 januari - 2 februari 2007

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 5   27 januari - 2 februari 2007
ZATERDAG 27 januari  
17.45 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 28 januari   -   Vierde Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
Intenties: voor Marie José van den Camp-Smeets
   
DINSDAG 30 januari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
   
DONDERDAG 1 februari  
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
   
VRIJDAG 2 februari   -   Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) Eerste Vrijdag van de maand
18.15 uur Vesperdienst, Rozenhoedje en aanbidding H.Sacrament
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor priesterroepingen, voor de overledenen van een familie en voor een zekere intentie
Tijdens deze viering worden kaarsen gezegend
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 5   27 januari - 2 februari 2007
ZATERDAG 27 januari 
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Harrie Steuns, als jaardienst voor Jef Nelissen en Sjef Soomers, als jaardienst voor Lena Severeyns-Jacobs, voor Pie Piters (offg) en Jeu Huiskes (offg)
   
ZONDAG 28 januari   -   Vierde Zondag door het jaar
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als jaardienst voor Michel Nols, voor Truia Houben-Essers (offg), May Nefkens-Aerts (offg), Jean Thans en voor Tine Aerts (offg)
   
MAANDAG 29 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Lies Lahoye en overl. familie, Louis Beckers, echtel Gulikers-Jacobs en echtel. Gulikers-Munnichs
   
DINSDAG 30 januari  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en ter ere van de H.Antonius uit dankbaarheid
   
WOENSDAG 31 januari   -   H.Johannes Don Bosco, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Albert Ringhs (offg)
   
DONDERDAG 1 februari  
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor echtel. Pasmans-Lasoe (offg) en voor Tille Thehu-Claessens
   
VRIJDAG 2 februari   -   Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) Eerste Vrijdag van de maand
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: voor echtel. Jorissen-Houben en Jeng Jorissen, voor Anna Bastens-Darding (offg), ter ere van het H.Hart voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Agnes ten Haaf-Fievez (offg), Paul Penders, Lies Josquin, overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, voor de overledenen van de fam. Douven-Wimmers, voor Jef Meij en voor de zielen in het vagevuur
Tijdens deze viering vindt er een kaarsenzegening en een lichtprocessie plaats

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Zondag 14 januari jl. werd Charissa van Linda Drenckgaard 51, in de parochiekerk van Heer, door het H.Doopsel, lid van onze kerkgemeenschap.
Dopeling, ouders en familieleden: Proficiat.

OVERLEDEN
13 Januari, Wiel Prikken, 72 jaar, Rijksweg 23.
17 januari, Laur Olislagers, 72 jaar, Uiverstraat 38.
18 Januari, Ger Eggen, 60 jaar, Wallensgaard 37.
Mogen zij de veilige haven van Gods heerlijkheid zijn binnengegaan.

DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Zondagen 8 april, 6 mei, 17 juni en 1 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand van tevoren.

WEEKAGENDA
Maandag 29 januari, 20.00 uur, pastorie: Bijbelgroep.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur. Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

GELOOFSVERDIEPINGSAVONDEN
In onze parochies zijn we gestart met geloofsverdiepingsavonden. Deze worden verzorgd door pastoor P.Horsch in samenwerking met enkele catechisten van het Neokatechumenaat. Als u in het verleden geaarzeld hebt om de stap naar geloofsverdieping te zetten, kunt u nu nog “ja” zeggen en aan deze verdiepingsavonden meedoen. Daarmee zet u de deur open naar een door Christus verrijkt leven!
De avonden zijn geheel gratis en worden gehouden op dinsdag- en donderdagavond in de kerk van De Heeg, aanvang 20.00 uur. Aanmelding is niet nodig.

AFSCHEID KAPELAAN CORNELIUS
Enkele weken geleden is bekend gemaakt dat kapelaan Cornelius Berkhout per 1 februari a.s. zijn werkzaamheden in de parochies Heer en De Heeg zal beëindigen, om vanaf die datum zijn pastorale diensten te gaan verlenen aan bedevaartgangers in het bisdom Trier.
U wordt in de gelegenheid gesteld afscheid van hem te nemen en hem de hand te drukken. Dit kan geschieden aansluitend aan de HH.Missen in de parochiekerk Heer op zaterdag 27 en zondag 28 januari a.s.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007