Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 28 januari - 3 februari 2006

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 5   28 januari - 3 februari 2006
ZATERDAG 28 januari
17.45 uur Jongerenmis
ZONDAG 29 januari - Vierde Zondag door het jaar
11.15 uur Gezinsmis
DINSDAG 31 januari - H.Johannes (Don) Bosco, priester
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor heilige priesters
DONDERDAG 2 februari - Opdracht van de Heer in de tempel. Maria Lichtmis
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding tot 20.00 uur
VRIJDAG 3 februari - H.Blasius, bisschop en martelaar - Eerste vrijdag van de maand
18.15 uur Aanbidding, vespers en rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de stervenden
Na de H.Mis is er gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 5   28 januari - 3 februari 2006
ZATERDAG 28 januari
11.00 uur H.Mis met vicaris Mgr. H.Schnackers, vanwege de Organisatie Limburgse Bedevaarten
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als 2e jaardienst voor Lena Severeijns-Jacobs, voor Pierre Konings (vanwege buurt), voor Fré Heuts (offg), Hans Geurtz (offg), en voor Guillaume Beckers (offg)
ZONDAG 29 januari - Vierde Zondag door het jaar
8.30 uur Leesmis
Intenties:
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
9.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Fons Reiters, voor Lies Lahoye en overl. familie, voor Jac Ottenheijm (offg), voor overleden ouders, uit dankbaarheid voor ontvangen weldaden en voor het geestelijk welzijn van een familie
MAANDAG 30 januari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Pie Frijns, voor echtel. Gulikers-Jacobs en echtel. Gulikers-Munnichs
DINSDAG 31 januari - H.Johannes (Don) Bosco, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Martin Lamkin en Jean Canisius (offg)
WOENSDAG 1 februari
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens
DONDERDAG 2 februari - Feest van de opdracht van de Heer in de tempel. Maria Lichtmis
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden.
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: als jaardienst voor Jef Meij, als jaardienst voor echtel. Jorissen-Houben en Jeng Jorissen en voor Bèr Cilissen (offg)
Tijdens deze viering worden kaarsen gezegend en een lichtprocessie gehouden
VRIJDAG 3 februari - H.Blasius, bisschop en martelaar - Eerste vrijdag van de maand
18.00 uur
18.30 uur
Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de familie Hanssen-Ernst, voor overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, Lies Josquin, Jeanne Nillesen-Quaden, echtel. Brouwers-v.d. Boorn en zoon Chrit, overl. echtel. v.d.Boorn-Alberts, voor de overledenen van de fam. Schins-Berden, overl. echtpaar Rie en Jan Fievez-v.Es (offg) en voor de zielen in het vagevuur
Na deze viering bestaat de mogelijkheid de Blasiuszegen te ontvangen

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

UITNODIGING
Een samenleving zonder God
Is dat geen dwaas bestaan?
Misschien is het nu de tijd,
Daar eens echt bij stil te staan!

Kom naar de geloofsverdiepingsavonden voor jongeren en volwassenen
op dinsdag en donderdag van 20.15 tot 21.15 uur,
in de zaal onder de kerk in De Heeg
op de Roserije, naast het gemeenschapshuis de Boeckel.

Eerste ontmoeting: dinsdag 31 januari.
Info: pastoor P.Horsch, tel. 043-3610028.


VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Donderdag 26 januari, 20.15 uur: Woordviering.
Zaterdag 28 januari en 4 februari, 20.30 uur: Eucharistievieringen.
Deze vieringen worden gehouden in de dagkapel parochiekerk De Heeg.
Zondag 5 februari 11.30 uur: conviventie. Petrushofje.


WEEKAGENDA
Zaterdag 28 januari, 10.00 uur, Gezinsmisclub, parochiezaal De Heeg.
Zaterdag 28 januari, na de Jongerenmis van 17.45 uur, programma voor jongeren.
De Tienerclub “Teen Spirit” komt samen op vrijdag 3 februari om 19.45 uur in de parochiezaal De Heeg.


DOOPDATUMS PAROCHIE DE HEEG
Op de zondagen 5 maart, 16 april, 7 mei, 18 juni en 2 juli.
Aanmelding gaarne minstens één maand tevoren.


OVERLEDEN
11 januari, mevr. Marie Dirix – van Loo, 93 jaar, aanleunwoningen Veldstraat.
Moge zij nu rusten in Gods vrede

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007