Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 5 t/m 10   30 januari - 11 maart 2016
Attentie:
- De voorstelmis van de communicanten op zondag 31 januari is verplaatst naar de kerk in Heer en begint dan om 9.45u!
- Op Aswoensdag is er geen Mis in De Heeg.

ZONDAG 31 januari   -   Vierde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Pie Ummels en voor Miet Ummels-Nelissen
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen
   
ZONDAG 7 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor en met CV de Kribbebieters
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 14 februari   -   Eerste zondag van de Vastentijd
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 21 februari   -   Tweede zondag van de Vastentijd
11.15 uur Gezinsmis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als zeswekendienst voor Hans Boulboulle en voor diaken Bèr Goessen en overleden familie
   
ZONDAG 28 februari   -   Derde zondag van de Vastentijd
11.15 uur H. Mis met zang van Evolution
   
ZONDAG 6 maart   -   Vierde zondag van de Vastentijd
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 5 t/m 10   30 januari - 11 maart 2016
Attentie:
- Op maandag 8 en dinsdag 9 februari zijn de Missen in Heer niet om 19.00u, maar om 9.00u.
- In de Vastentijd is er in Heer op donderdag  om 18.00u aanbidding en op vrijdag om 18.30u het bidden van de kruisweg.

ZATERDAG 30 januari   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: om vrede in de wereld
   
ZONDAG 31 januari   -   Vierde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis opgeluisterd door het Leerlingenorkest van Harmonie Heer Vooruit
Intenties: als jaardienst voor de ouders Prevaes-Jacobs en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Tevens voorstelmis van de communicanten van Heer en De Heeg
   
ZATERDAG 6 februari   
17.45 uur H. Mis met samenzang en CV de Sjraveleirs
Intenties: voor Erwin Prikken (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 7 februari   -   Vijfde zondag door het jaar
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert, voor Jan en Wies Vromans-Aussems, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 13 februari   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jan Severeyns en Catharina Houben, zoon pater Leo Severeyns en zuster Maria-Francisca
   
ZONDAG 14 februari   -   Eerste zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 20 februari   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de mensen die het leven niet meer zien zitten
   
ZONDAG 21 februari   -   Tweede zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als jaardienst voor de echtl. Dassen-Heuts en zoon en schoondochter en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
ZATERDAG 27 februari   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Karel Ropers
   
ZONDAG 28 februari   -   Derde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de zieken v.d. parochie
   
ZATERDAG 5 maart   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de slachtoffers van terreur en zinloos geweld
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 maart   -   Vierde zondag van de Vastentijd
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 15 februari, 20.00u Aen de Wan, vergadering processiecommissie.

Overleden

- 11 januari, Karel Ropers, 90 jaar.
Moge hij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Parochiebureau
- Op maandag 8 en dinsdag 9 februari is het parochiebureau gesloten. 

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007