Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 49   2 - 8 december 2006
ZATERDAG 2 december
17.45 uur H.Mis met samenzang
ZONDAG 3 december - Eerste Zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
DINSDAG 5 december
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de zielen in het vagevuur
DONDERDAG 7 december - H.Ambrosius, bisschop en kerkleraar
18.30 uur
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
Aansluitend aanbidding H.Sacrament tot 20.00 uur
VRIJDAG 8 december - Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H.Maagd Maria - Patrones van het bisdom Roermond
18.30 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 49   2 - 8 december 2006
ZATERDAG 2 december
18.30 uur Biechtgelegenheid
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze viering wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
ZONDAG 3 december - Eerste Zondag van de Advent
08.30 uur Leesmis
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties:
als zeswekendienst voor Annie Bovens, als 1e jaardienst voor Lieke Cloot, voor Martha Eggen-Heuts en zoon Berrie Eggen, voor Jef Westenberg (offg), May Nefkens-Aerts (offg), Harrie Heuts (offg), Lieke de Ree-Krutzen (offg), Paula de Vrede-Bouchoms (offg), echtel. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens deze vieringen wordt gecollecteerd voor het groot-onderhoud van het kerkgebouw
17.00 uur Gregoriaanse Vesperdienst
MAANDAG 4 december - H.Johannes van Damascus, priester en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Bert Retrae, Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, Henk Dubois (offg), Annie Beckers-Braken en voor de zielen in het vagevuur
DINSDAG 5 december
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor ouders Severeijns-Konings, dochter en zoon, schoondochters en schoonzoon
WOENSDAG 6 december - H.Nicolaas, bisschop
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 7e jaardienst voor Adèle Heuts-Geeraerts en alle overledenen van de fam. Heuts-Bovens, voor Martin Lamkin, Albert Ringhs (offg), Jeanne Nillesen-Quaden en voor Dries Kleynen
DONDERDAG 7 december - H.Ambrosius, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Marie Agnes Houben-Theheux, voor echtel. Heuts-Schroeders en voor de overledenen van de parochie
VRIJDAG 8 december - Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H.Maagd Maria - Patrones van het bisdom Roermond
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament, stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen met het H.Sacrament
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St.Petrus Banden
Intenties: voor Lies Josquin en Jeanne Nillesen-Quaden

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Maandag 4 december, 11.00 uur, pastorie: werkgroep Pastoraal Ziekenbezoek.
Maandag 4 december, 20.00 uur, pastorie: vergadering kerkbestuur.

GREGORIAANSE VESPERDIENST
Op zondag 3 december, de 1e Zondag van de Advent, om 17.00 uur, verzorgt de Schola Cantorum van ons Koninklijk St. Caeciliakoor, versterkt met leden van Chorum Gregorianum in de kerk van Heer een gregoriaanse vesperdienst. De vespers zijn een onderdeel van het kerkelijk getijdegebed. In de deelname aan de vespers verenigen wij ons met de wereldkerk, waar in alle kloosters en communiteiten de Heer wordt gedankt voor de gaven van de dag.
Deelname aan deze dienst kan al een mooie voorbereiding zijn op het komend kerstfeest.
U bent welkom!

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op donderdag om 20.15 uur: Woordvieringen.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistievieringen.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

COLLECTANTEN PAROCHIE HEER
Herhaalde oproep!
In genoemde parochie bestaat een tekort aan collectanten. Welke dames of heren willen het collectantencollege komen versterken? Eens in de drie weken zal hiervoor een beroep op u worden gedaan. U kunt zich telefonisch melden bij de heer P.Gortmans, tel. 362 53 23.

KERKBIJDRAGE HEER
Als kerkbestuur hebben wij ons lange tijd niet verplicht gevoeld om ons te houden aan de richtlijn van het bisdom waarin het bedrag van de minimum kerkbijdrage werd vastgesteld. Het voldoen aan dit minimum betekent dat het misstipendium bij gelegenheid van een huwelijk of uitvaart niet betaald hoeft te worden.
Het kerkbestuur heeft jaar-in-jaar-uit daarvoor een bedrag vastgesteld dat niet alleen ver lag beneden het richtbedrag van het bisdom, maar ook beneden dat van andere parochies. Op aandringen van het bisdom en om de onrechtvaardige verschillen op te heffen, hebben wij moeten besluiten om voor de minimum kerkbijdrage per jaar met ingang van 1 januari 2007 € 96.- te vragen.
Wij hopen van harte op uw begrip en medewerking.
Het kerkbestuur.

OVERLEDEN
21 November, dr. Frans Vissers, 60 jaar, Dorpstraat 96.
22 November, Jana Verstappen-Remmers, 85 jaar, “De Zeven Bronnen.”
23 november, Tilke Pasmans-Lasoe, 92 jaar, Weth. Vrankenstraat 12C.
Mogen zij zijn binnengegaan in de vreugde en vrede van de eeuwige zaligheid.

GEEN H.MIS OP DE BEGRAAFPLAATS VAN HEER
Op zondag 1 oktober 2006 verrichtte burgemeester G. Leers de officiële opening van een multi-functionele ruimte op de begraafplaats van Heer. De bedoeling van Uitvaartcentrum Bovens is deze ruimte onder andere te gebruiken als kapel waarin afscheidsvieringen gehouden kunnen worden naar eigen smaak en oordeel van de klant.
Dit is, gezien het feit dat onze samenleving multi-cultureel, multi-religieus en deels zonder godsdienst is, wellicht een passend aanbod.
Rooms Katholieken weten, dat de viering van een uitvaart bij voorkeur in een kerk gehouden wordt; kerkgebouwen zijn immers juist gebouwd voor de eredienst en het gebed. Omdat gelovigen daarin samenkomen, zijn zij tevens een symbool van de gemeenschap waar de overledene deel van uitmaakt.
Het is echter ook belangrijk om te weten dat het niet is toegestaan om op een begraafplaats (of in een crematorium) de Eucharistie te vieren of een anderssoortige viering te houden waarbij de Heilige Communie wordt uitgereikt. Dit is dus ook van toepassing op de multi-functionele ruimte op de begraafplaats van Heer.

ADVENTSACTIE 2006
Ook dit jaar vragen wij van onze parochianen in de Adventstijd om steun voor een project in Madagascar, waar Zr. Renée Peters van klooster Opveld werkzaam is geweest.
Het gaat om een project “Zuiver Water.”
Met onze steun willen wij hulp bieden aan de inwoners van het dorpje Antsiradrano. Het dorpje ligt tussen de bergen en heeft 800 à 1000 inwoners. De streek was voorheen een groot moeras. De modderige omtrek begon men te beplanten met vochtverslindende kokos-, fruit- koffie- en vanillebomen. De omgeving lijkt op een aards paradijs, met een overvloed van fruit en andere gewassen. Maar…….. het dorp Antsiradrano heeft geen drinkbaar water!
Met onze bijdragen kunnen wij de mensen daar helpen om water van de bergen naar het dorpje te leiden. Zelf kunnen ze onmogelijk het materiaal betalen. Met onze hulp zijn ze in staat om buizen, kranen en vergaarbakken aan te schaffen. Het project zal uitgevoerd worden onder het waakzaam oog van de burgemeester zelf.
Wij hier geven er ons geen rekenschap van wat het wil zeggen “Zuiver Water” te hebben. Wij kunnen drinken en wassen zoveel we willen. Honderduizenden mensen zijn er op onze wereld die daar niet over beschikken, die soms kilometers ver moeten lopen om over zuiver water te kunnen beschikken. Ieder jaar sterven driemiljoen kinderen, jonger dan vijf jaar door gebrek aan drinkbaar water!
Advent is naast een tijd van boete en versterving veeleer een tijd van bezinning, met aandacht voor mensen die de kans niet krijgen zich te ontplooien, die zich in uitzichtloze situaties bevinden. Wij willen in deze adventstijd vertrekken vanuit onze rijkdom, om een lichtpunt te vinden en het te laten stralen voor anderen die het met veel minder moeten doen.
Uw bijdragen voor dit project kunt u deponeren in de hiervoor bestemde offerblokken, geplaatst achter in de kerk.

EENZAME KERST?
Tweede Kerstdag wordt er voor de mensen die in De Heeg wonen, om 13.30 uur, een gezellig samenzijn georganiseerd beneden in de kerk dicht bij De Boeckel.
Laat u eens verrassen en door ons verwennen.
Nieuwsgierig geworden?
Graag reserveren vóór 15 december.
U kunt ons woensdag en vrijdag bellen op nr. 361 11 99 en wij zorgen dat u ’n fijne middag hebt.
Graag tot ziens!

GESLAAGDE ROME-REUNIE
Zaterdag 21 oktober waren we bijeen om foto’s en films te bekijken van onze parochiebedevaart naar Paray-le-Monial, Assisi, Turijn en Rome.
Lachen soms om grappige opnames, maar ook momenten van stilte, toen we weer de prachtige beelden zagen waar we God dicht bij ons wisten.
Onder het genot van ’n hapje en ’n drankje hebben we veel herinneringen opgehaald en voelden we ons met elkaar verbonden en in gedachte weer in Rome.
Onze dank gaat uit naar de organisatoren van de reis: kapelaan Martinus, mevr. Sullot en het echtpaar Cantavenera.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007