Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 28 november - 1 januari 2015-2016

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 49 t/m 52   28 november - 1 januari 2015-2016
Attentie
- Op 2e Kerstdag is er geen H. Mis.

ZONDAG 29 november   -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 6 december   -   Tweede zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 13 december   -   Derde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 20 december   -   Vierde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
DONDERDAG 24 december   -   Kerstavond
20.30 uur H.Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
23.00 uur Nachtmis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
VRIJDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag
11.30 uur H.Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overledenen van de familie.
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 27 december   -   H. Familie
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Miet-Ummels-Nelissen (vanwege verjaardag)
   
VRIJDAG 1 januari   -   H. Moeder Gods Maria
10.00 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als 1e jaardienst voor Miet Ummels-Nelissen, als 11e jaardienst voor Pie Ummels en uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie in het nieuwe jaar
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 49 t/m 52   28 november - 1 januari 2015-2016
ZATERDAG 28 november   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
   
ZONDAG 29 november   -   Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Huub Meijs (offg), voor Marie-Louise Heijnen-Groenen, voor de overl. ouders Voncken-Raemaekers en voor de overl. ouders Dolders-van den Broek
   
ZATERDAG 5 december   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als 2e jaardienst voor Lenie Hendrix-Slangen
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 6 december   -   Tweede zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Huub Meijs (offg), voor Martha Anna van Waardenburg-Carli (offg), voor de echtl. Piters-Habets, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 12 december   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Fer Haesen en voor Erwin Prikken
   
ZONDAG 13 december   -   Derde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor Huub Meijs (offg) en voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 19 december   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
ZONDAG 20 december   -   Vierde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Huub Meijs (offg)
   
MAANDAG 21 december   
19.00 uur Boeteviering met aansluitend H. Mis
Intenties: voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
WOENSDAG 23 december   
14.30 uur Kerstviering Croonenhoff
   
DONDERDAG 24 december   -   Kerstavond
17.00 uur De Communie wordt rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.00 uur Gezinsmis met samenzang en kerstspel
Intenties: voor de vrede in de wereld
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
22.00 uur Nachtmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de echtl. Dassen-Heuts en zoon en schoondochter en voor Marie-Louise Heijnen-Groenen
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
VRIJDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeliakoor
Intenties: als 7e jaardienst voor Leon Vranken, voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor Adam Terliden en Truu Remmers en voor de overlenen van de fam. Van Kerkhof-Polman
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Dameskoor St. Petrus´ Banden
Intenties: voor de eenzamen
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 27 november   -   H. Familie
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor Huub Meijs (offg)
   
DONDERDAG 31 december   -   H. Silvester I, paus
17.45 uur H. Mis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Marie-Louise Heijnen-Groenen en uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar
   
VRIJDAG 1 januari   -   H. Moeder Gods Maria
11.15 uur H. Mis met zang van het Dameskoor St. Petrus´ Banden
Intenties: voor Martha Anna van Waardenburg-Carli en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie in het nieuwe jaar
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in Aen de Wan

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Maandag 7 december, 20.00u Pastorie, Bijbelgroep.
- Maandag 14 december, 20.00u Pastorie, vergadering Parochiële Bestuursraad (voorheen  kerkbestuur).
- Maandag 21 december, 19.00u Boeteviering met aansluiten H. Mis.

Overleden
- 4 november, Pie Heugen, 91 jaar.
Moge hij zijn binnengegaan in Gods heerlijkheid.

Kerstconcert
Op zondag 13 december zal er om 14.30u een Kerstconcert plaatsvinden in de kerk van De Heeg, met medewerking van Evolution, Vivas en het Monulfus- en Gondulfuskoor.

Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 1 januari 2016 is er aansluitend aan de H. Mis van 11.15u in Heer tot 14.00u een Nieuwjaarsreceptie in Aen de Wan.

Parochiebureau

Het Parochiebureau is van 24 december 2015 t/m 1 januari 2016 gesloten! 

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007