Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 3 december - 1 januari 2016 - 2017

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 49 t/m 1   3 december - 1 januari 2016 - 2017
Attentie
- Op Kerstavond is er geen H. Mis om 23.00u, alleen om 20.30u.
- Op Tweede Kerstdag is er geen H. Mis.

ZONDAG 4 december   -   Tweede zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met zang van Monulfus- en Gondulfuskoor
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 11 december   -   Derde zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met samenzang
   
ZONDAG 18 december   -   Vierde zondag van de Advent
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: als jaardienst voor Hans Boulboulle
   
ZATERDAG 24 december   -   Kerstavond
20.30 uur Mis met zang van Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag
11.15 uur H. Mis met zang van het Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor diaken Ber Goessen en overleden familie
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 januari   -   H. Moeder Gods Maria
10.00 uur H. Mis met samenzang
Intenties: uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar en voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie in het nieuwe jaar
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 49 t/m 1   3 december - 1 januari 2016 - 2017
Attentie!
M.i.v.1 januari 2017 zullen in Heer de H. Missen op zaterdag- en woensdagavonden komen te vervallen.

ZATERDAG 3 december 
17.45 uur H. Mis met samenzang
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 4 december   -   Tweede zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor de overl. ouders Dautzenberg-Penners, voor Magda Roquet-Bouvrie, voor Teun en Marie v.d. Beeten-Burgers, voor de overl. ouders Njoo-Pinghwie, voor overl. echtgenoot Guus Eggert, voor de echtl. Piters-Habets, voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman en voor de overledenen v.d. parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 10 december   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Theo Mevissen, als jaardienst voor Fer Haesen en voor Jean Hendrikx
   
ZONDAG 11 december   -   Derde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang van de Schola Cantorum
Intenties: voor de echtl. Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 17 december   
17.45 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor de eenzamen
   
ZONDAG 18 december   -   Vierde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: voor de overl. ouders Schurgers-Hoenen en voor de overledenen v.d. fam. Van Kerkhof-Polman
   
MAANDAG 19 december   
19.00 uur Boeteviering met aansluitend H. Mis
Intenties: voor de overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
   
ZATERDAG 24 december   -   Kerstavond
17.00 uur De Communie wordt rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.00 uur Gezinsmis met samenzang en Kerstspel
Intenties: voor de bescherming van het leven
22.00 uur Nachtmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Tiny Smeets-Dassen en voor de echtl. Dassen-Heuts en zoon en schoondochter
Aansluitend aan de vieringen zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: als 8e jaardienst voor Leon Vranken, voor Adam Terlinden en Truu Remmers (offg), voor Paul Hollewijn (offg), voor Jeanne Sistermans-Smeets (offg) en voor de over. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
MAANDAG 26 december  -   Tweede Kerstdag
09.45 uur Hoogmis met zang van het Dameskoor
Intenties: voor vrede in de wereld
Aansluitend aan de viering zal er een kerkdeurcollecte zijn voor het groot onderhoud van het kerkgebouw
   
ZATERDAG 31 december  -   H. Silverster I, paus
17.45 uur H. Mis met zang van het Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar
   
ZONDAG 1 januari   -   H. Moeder Gods Maria
11.15 uur H. Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie in het nieuwe jaar

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

Agenda
- Donderdag 8 december, 20.00u Pastorie, jaarvergadering collectanten Heer.
- Maandag 12 december, 20.00u Pastorie, vergadering Federatiebestuur.

Gedoopt

Heer:
- 30 oktober, Lorena en Penélope Caballero Téllez
- 20 november, Micah Breibach
De Heeg:
- 6 november, Tum Heijenrath
Mogen zijn uitgroeien tot blije en trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familie proficiat.

Kerstconcert

Op zondag 11 december zal er om 14.30u een Kerstconcert plaatsvinden in de kerk van De Heeg, met medewerking van Evolution, Vivas en het Monulfus- en Gondulfuskoor.

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 1 januari 2016 is er aansluitend aan de H. Mis van 11.15u in Heer tot 14.00u een Nieuwjaarsreceptie in Aen de Wan.

Parochiebureau
Het Parochiebureau is van 24 december 2016 t/m 1 januari 2017 gesloten!

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007