Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 28 november - 11 december 2009

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 49 & 50   28 november - 11 december 2009
Op maandag t/m vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 28 november  
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 29 november  -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
   
ZATERDAG 5 december   
15.00 uur Stille aanbidding H.Sacrament, tevens Biechtgelegenheid - tot 16.00 uur
17.45 uur H.Mis met samenzang
Tijdens de viering collecte voor het schilderwerk van de kerk
20.45 uur Neokatechumenaatsmis
 
ZONDAG 6 december   -   Tweede zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Bèr Goessen
Tijdens de viering collecte voor het schilderwerk van de kerk
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 49 & 50   28 november - 11 december 2009
ZATERDAG 28 oktober
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter, voor Marieke v.Es-Kerckhoffs (offg), Tiny Schijns-v.Engelshoven (offg) en Harry Decker (offg)
   
ZONDAG 29 november   -   Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor ouders Olislagers-Quaden en broer Laur en voor Jo Huijnen (offg)
17.00 uur Gregoriaanse Vesperdienst verzorgd door Chorum Gregorianum Zuid Limburg en Schola Cantorum van het Kon. St. Caeciliakoor
   
MAANDAG 30 november   -  H.Andreas, apostel
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Lieke Cloot, voor Pie Vranken en Lies Paulissen-Meyers (offg)
   
DINSDAG 1 december  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een zekere intentie
   
WOENSDAG 2 december   
15.30 uur H.Mis kapel Providentia
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor een groot godsvertrouwen
   
DONDERDAG 3 december   -   H.Franciscus Xaverius, priester
In de ochtenduren wordt de H.Communie rondgebracht voor zieken en thuiszittenden
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 4 december   -   Eerste vrijdag van de maand. H.Johannes van Damascus, priester en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Miis
Intenties: ter ere van het H.Hart, voor de overledenen van de fam. Hanssen-Ernst, voor Willy Custers (offg), Chrit v.d.Akker (offg), overl. ouders Essers-Heuts, kinderen en kleinkinderen, Annie Beckers-Braken, voor de overledenen van een familie, de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Na de H.Mis: biechtgelegenheid
   
ZATERDAG 5 december   
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Marie Smitsmans-Coninx (offg)
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
ZONDAG 6 december  -  Tweede zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Tonie Greuel-Strijbos, als 1e jaardienst voor Sophie Bijkerk-Boesten, voor Leon Vranken  (offg), echtel. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het schilderwerk van de kerk
   
MAANDAG 7 december   -   H.Ambrosius, bisschop en kerkleraar
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Marie Agnes Houben-Theheux, echtgenoten Heuts-Schroeders, Virgenie en Jean Lemeer-Aussems, overl. ouders Retrae-Heuts en kinderen en uit dankbaarheid
   
DINSDAG 8 december   -   Hoogfeest v.d. Onbevlekte Ontvangenis v.d. H.Maagd Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis met zang Dameskoor St. Petrus' Banden
Intenties: voor Wies Vromans-Aussems (offg) en Tilla Thehu-Claessens
   
WOENSDAG 9 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: als jaardienst voor pastoor Alex de Wever en voor het zieleheil van een familie
   
DONDERDAG 10 december   
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis 
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
   
VRIJDAG 11 december   -   H.Damasus I, paus
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Chrit v.d.Akker (offg), Jef Rompelberg (offg) en voor onze priesters
Na de H.Mis: Biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

GEDOOPT
Tijdens de doopviering op 15 november jl. in De Heeg, werden in onze geloofsgemeenschap opgenomen Dewy Snijders Oofthegge 3 en Siri van Golde, Bornedaal 2.
Dopelingen, ouders en familieleden: Proficiat!

OVERLEDEN

9 Nov. Lenie Kicken-Schmets, 81 jaar, Waaygaard 27.
14 Nov. Josée Keulartz-v.Haaren, 80 jaar, "La Valence".
14 Nov. Hub v. Lieshout, 80 jaar, Burg.Kessensingel 82.
15 Nov. Jean Rompelberg, 88 jaar, G.Walravenstraat 82A.
15 Nov, Ben Biermann, 78 jaar, Kruisstraat 11.de
18 Nov. Diaken Leon Prikken, 79 jaar, Veldstraat 51.
Mogen zij nu genieten van de eeuwige vreugde bij God.

WEEKAGENDA

Maandag 30 nov,  20.00 uur, pastorie: korenberaad.
Dinsdag 1 dec, 20.00 uur, pastorie: collectantencollege.
Donderdag 3 dec. 20.00 uur, pastorie: bijbelgroep.
Maandag 7 dec. 11.00 uur, pastorie: werkgroep Ziekenbezoek.
Dinsdag 8 dec. 20.15 uur, pastorie: werkgroep Parochieel leven.

Boom in de torenBOOMPJE UIT TOREN VERWIJDERD
Ongeveer een meter onder de galmgaten van de zuidtoren van onze kerk, heeft zich jarenlang een boompje weten te nestelen. Voor degenen die de kerk passeerden en even omhoog keken , was dat een vreemde gewaarwording. Het was natuurlijk ook niet goed voor het voegwerk van de toren. Op verzoek van het kerkbestuur heeft daarom Dak- en zinkwerkbedrijf Haine en Zonen BV op maandagmiddag 9 november met een hoogwerker het boompje verwijderd en het aangetaste voegwerk gerepareerd. Omdat deze actie gratis werd uitgevoerd heeft het kerkbestuur een reden temeer om het bedrijf Haine en Zonen BV te bedanken.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007