Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 48   24 - 30 november 2007
Van maandag tot en met vrijdag zijn er geen HH.Missen
ZATERDAG 24 november   -   Feest van "Blotevoetenkoning"
17.45 uur Gezinsmis
Intenties: voor Leon Gerets en uit dankbaarheid t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest echtpaar Willems-Simons
Na de H.Mis trekt de Lichtprocessie door de straten van De Heeg op weg naar het veldkruis 'Boe Bis Diech' aan de Rijksweg, tegenover de molen.
   
ZONDAG 25 november   -   Hoogfeest Christus Koning van het heelal
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Dhr. W.Dijkman
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 48   24 - 30 november 2007
ZATERDAG 24 november  
19.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Prikken-Vrancken, als 1e jaardienst voor Jana Verstappen-Remmers, als jaardienst voor Maria v.d.Boorn-Theunissen, als jaardienst voor Harie Kicken en Lies Kicken-Schols en voor Wim Franssen (offg)
   
ZONDAG 25 november   -   Hoogfeest van Christus Koning van het heelal
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Tien Simon-Budy, als 1e jaardienst voor Tilke Pasmans-Lasoe, Frans Pasmans en Thimo Bosch, voor Col Weerts (offg), Harie Aarts (offg), Jean Thans, voor Martha Eggen-Heuts en Berrie Eggen en voor ouders Olislagers-Quaden en zoon Laur
   
MAANDAG 26 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: ls jaardienst voor Harie Lardinoye en voor een bijzondere intentie
   
DINSDAG 27 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Tilla Thehu-Claessens
   
WOENSDAG 28 november   -   Zalige Zuster Maria Helena Stollenwerk
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
   
DONDERDAG 29 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.mis
Intenties: voor Louis Beckers
   
VRIJDAG 30 november   -   H.Andreas, apostel
18.00 uur Uitstelling H.Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: als 2e jaardienst voor Lieke Smeets-Cloot en voor Lies Josquin
Na de H.Mis gelegenheid tot biechten

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
Zaterdag 24 november, 10.00-11.30 uur, zaaltje kerk De Heeg: Gezinsmisclub.
Maandag 26 november, 20.00 uur, pastorie: Bijbelavond.
Dinsdag 27 november, 16.00 uur, pastorie: Stichting Restauratie St. Petrus’ Banden.
Dinsdag 27 november, 20.00 uur, pastorie: Korenberaad.
Domnderdag 29 november, 18.30 uur, zaaltje kerk De Heeg: Alpha-cursus.

VIERINGEN NEOKATECHUMENAAT
Wekelijks op woensdag om 20.15 uur: Woordviering.
Wekelijks op zaterdag om 20.30 uur: Eucharistieviering.
De vieringen worden gehouden in de parochiekerk De Heeg.

LICHTPROCESSIE DE HEEG
Zaterdag 24 november, na de gezinsmis van 17.45 uur, zal de jaarlijkse lichtprocessie b.g.v. het feest van de "Blotevoetenkoning" uittrekken. De processie trekt van de parochiekerk De Heeg, naar het kruis "Boe bis diech" aan de Rijksweg, bij de molen. Bij de molen zal aan de deelnemers warme chocolademelk worden geschonken. Parochianen die willen meetrekken kunnen zich bij het vertrek aan de kerk, of onderweg aansluiten.
Zaterdag 24 november van 10.00 tot 11.30 uur zal voor de kinderen van de Gezinsmisclub in het zaaltje van de Heeg, deze processie worden voorbereid.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007