Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 30 november - 27 december 2013

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


Wijziging publicatie parochieberichten
De parochieberichten wordt vanaf deze maand gepubliceerd in het huis-aan-huisblad Markant. Dit blad wordt éénmaal per maand verspreid in Amby, De Heeg, Eyldergaard, Heer, Scharn, Vroendaal en Wittevrouwenveld. Om ruimte en daarmee kosten te besparen, zullen de reguliere doordeweekse H.Missen in Heer niet meer opgenomen worden. De H.Missen worden wel opgedragen voor de opgegeven misintenties, maar deze worden niet meer kenbaar gemaakt via de parochieberichten. Daarnaast worden de H.Missen in het weekend van De Heeg en Heer gecombineerd weergegeven en vervallen de nieuwsberichten. De digitale ParochieAgenda van De Heeg en Heer zal hier binnenkort ook op aangepast worden. Dit betekent ook dat u de ParochieAgenda nog maar éénmaal per maand in uw digitale brievenbus zult ontvangen.

 

 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 48 t/m 52   30 november - 27 december 2013
ZONDAG 1 december   -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw


ZONDAG 8 december   -  Tweede zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
ZONDAG 15 december   -   Derde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
   
ZONDAG 22 december   -   Vierde zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
   
DINSDAG 24 december   -   Kerstavond
20.30 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: voor Ingrid Hendriks-Veeris
23.00 uur Nachtmis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
   
WOENSDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag
11.15 uur Hoogmis met zang Monulfus- en Gondulfuskoor
Intenties: voor Bèr Goessen
   
DINSDAG 26 december   -   Tweede Kerstdag; H. Stefanus, eerste Martelaar, feest
11.15 uur H.Mis met samenzang
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 48 t/m 52   30 november - 27 december 2013
Op doordeweekse dagen:  19.00 uur H.Mis

ZATERDAG 30 november 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor overleden ouders Vranken-Wijnands
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 1 december   -   Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als zeswekendienst voor Marieke Heiligers-Rokx, voor echtelieden Piters-Habets, overl. ouders van Melsen-Magermans, Sjo Janssen, voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
ZATERDAG 7 december   
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor echtelieden Heuts-Schroeders, als jaardienst voor Marie Agnes Houben-Theheux en als zeswekendienst voor Karel Hounjet
   
ZONDAG 8 december   
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als zeswekendienst voor Gerard van Kerkhof, uit dankbaarheid

 
MAANDAG 9 december   -   Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur Hoogmis met zang door het Dameskoor
Intenties: als jaardienst voor pastoor Alex de Wever, voor Pater van Osch
   
ZATERDAG 14 december   
18.00 uur H.Mis met zang door Vivas
Toediening van het H. Vormsel door deken Mgr. M. Hanneman
Intenties: overl. v.d. fam. Raike, voor het geestelijk heil van de kinderen die vandaag het sacrament van het H. Vormsel ontvangen
   
ZONDAG 15 december   -   Derde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Anna-Maria Steijns, voor echtelieden Welzen-Walraven
   
ZATERDAG 21 december
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor Fer Haesen
   
ZONDAG 22 december   -   Vierde zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie


DINSDAG 24 december   -   Kerstavond
17.00 uur Kleuterviering met samenzang en kerstspel
19.00 uur Gezinsmis met samenzang en kerstspel
22.00 uur Nachtmis met Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor Leon Severeijns
   
WOENSDAG 25 december   -   Eerste Kerstdag
09.45 uur Hoogmis met Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de echtelieden Thehu-Claessens, overleden ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, Wim Habets
   
DONDERDAG 26 december   -    Tweede Kerstdag; H. Stefanus, eerste Martelaar, feest
09.45 uur Hoogmis met zang door het Dameskoor
Intenties: voor Lenie Kicken-Schmets (offergang)

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007