Parochie De Heeg
 

ParochieNieuws

ParochieInfo
 · Algemeen
 · Kerkbestuur
 · Groeperingen
 · Geschiedenis
 · Liturgie en
   Sacramenten

Kruisweg
 · Bestellen

ParochieAgenda
 · Mailinglist

 

ContactForm

Links


ParochieAgenda van 24 november - 7 december 2012

Bekijk de ParochieAgenda van andere weken   -   Ontvang de ParochieAgenda in uw e-mailbox!


 
KERKDIENSTEN PAROCHIE HH.MONULFUS & GONDULFUS DE HEEG
Week 48 & 49   24 november - 7 december 2012
ZONDAG 25 november   -   Hoogfeest Christus Koning
11.15 uur H.Mis met zang Evolution
Intenties: voor Riny van Beek
 
ZONDAG 2 december   -   Eerste zondag van de Advent
11.15 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor José Claessens-Stroom
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd vor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 

 

KERKDIENSTEN PAROCHIE ST.PETRUS-BANDEN HEER
Week 48 & 49   24 november - 7 december 2012
ZATERDAG 24 november
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: als jaardienst voor ouders Lahaye-Weerts en echtpaar Lahaye-van Aubel en Jet Duyckaerts-Lahaye, voor Wiel Hollanders (offg) en voor Wim Jacobs (offg)
   
ZONDAG 25 november   -   Hoogfeest Christus Koning
09.45 uur Hoogmis met zang Kon. St. Caeciliakoor
Intenties: voor de levende en overleden leden van het Kon. St. Caeciliakoor, als zeswekendienst voor Jo Rompelberg-Vromans, als 1e jaardienst voor Leon Severeijns, als jaardienst voor Harie Lardinoye, voor Bertie Soudant-Rademakers, voor Math Heuts (offg), voor Huub Braken (offg), voor Chrit Wilders (offg), voor overl. ouders Jack en Lies Aarts-Heuts en Quino van Zwieten en uit dankbaarheid t.g.v. het 50-jarig huwelijk van het echtpaar Vonken-Dolders


MAANDAG 26 november  
18.40 uur Rozenhoedjee
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Jean Hendrikx, voor Sjef Retrae en over. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en tot intentie van O.L.V. van Lourdes
   
DINSDAG 27 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor overl. ouders Pierre en Tilla Thehu-Claessens (offg)
   
WOENSDAG 28 november  -   Z. Maria Helena Stollenwerk, kloosterlinge
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Jos Senden en Maria Pregter
   
DONDERDAG 29 november  
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor de priesterzielen in het vagevuur

 
VRIJDAG 30 november   H. Andreas, apostel
18.00 uur Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor ouders v.d. Bosch-Vissers, voor Jef Nix (offg) en voor José Claessens-Stroom (vanwege verjaardag)
Aansluitend biechtgelegenheid

   
ZATERDAG 1 december 
17.45 uur H.Mis met samenzang
Intenties: voor Thijs Vrancken (offg) en voor Bertien Vrancken-Wijnands, voor Wiel Hollanders (offg) en voor Mattie Scaf (offg)
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd vor het grootonderhoud van het kerkgebouw
   
ZONDAG 2 december   -  Eerste zondag van de Advent
09.45 uur Hoogmis met zang Schola Cantorum
Intenties: als jaardienst voor Wim van Wissen, voor Math Heuts (offg), voor Huub Braken (offg), voor Pierre Meertens (offg), voor echtl. Piters-Habets en voor de overledenen van de parochie
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd vor het grootonderhoud van het kerkgebouw
 
MAANDAG 3 december   -   H. Franciscus Xaverius, priester
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Pater van Osch, voor Sjef Retrae en overl. ouders Retrae-Heuts, voor overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert en tot intentie van de H. Bernadette
   
DINSDAG 4 december 
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: als jaardienst voor Bertha Nelissen-Schrijnemakers en tot intentie van de H. Antonius

 
WOENSDAG 5 december  
14.30 uur H. Mis Croonenhoff
18.40 uur Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Mattie Scaf (offg) en voor de jeugd, dat zij het geloof beter mogen leren kennen en waarderen
   
DONDERDAG 6 december   -   H. Nicolaas, bisschop
In de ochtenduren wordt de H. Communie rondgebracht aan zieken en thuiszittenden
18.40 uur
Rozenhoedje
19.00 uur H.Mis
Intenties: voor Marie Geijselaers-Royen (offg) en voor de overledenen van een familie
   
VRIJDAG 7 december   -   H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar
18.00 uur
Uitstelling H. Sacrament; stille aanbidding
18.30 uur
Rozenhoedje en zegen
19.00 uur H.Mis
Intenties: t.e.v. het H. Hart, voor de overl. v.d. fam. Hanssen-Ernst, als jaardienst voor Marie Agnes Houben-Theheux, voor Pater van Osch, voor echtl. Heuts- Schroeders, voor José Claessens-Stroom, voor Jef Nix (offg), voor overl. v.d. fam. Douven-Wimmers, voor overledenen van een familie, voor de zielen in het vagevuur en voor priesterroepingen
Aansluitend biechtgelegenheid

 

PAROCHIEBERICHTEN HEER & DE HEEG

WEEKAGENDA
- Dinsdag 27 november, 20.00u Vlinderboom, ouderavond communicanten Heer.
- Woensdag 28 november, 20.00u Kerk De Heeg, ouderavond communicanten De Heeg.
- Maandag 3 december, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.

GEDOOPT

Op zondag 11 november:
- Dorian Reinders, Moselborg 20.
- Janice Palmen, Stategaard 31.
- Lana Houben, Stategaard 55.
Op zondag 18 november:
- Jayden Bär, Hubert van Doornelaan 57.
Mogen zijn uitgroeien tot trouwe christenen.
Dopelingen, ouders en familieleden proficiat.

OVERLEDEN

- 16 november, Ilse Colen-van Golde, 47 jaar, Reyershaag 47.
Moge zij de eeuwige vreugde zijn binnengegaan.

OPBRENGST COLLECTE
De in deze maand gehouden collectes voor het grootonderhoud brachten op in Heer € 436,12 en in De Heeg € 70,53.

GEZOCHT: MISDIENAARS EN ACOLIETEN

Je hebt ze vast wel eens gezien: misdienaars en acolieten. Kinderen en jongeren, zowel jongens als meisjes, die de priester helpen tijdens de Mis.   
In Heer en De Heeg is er een aantal misdienaars en acolieten actief, maar dit aantal is helaas niet zo groot dat we alle Missen in de kerken van genoeg misdienaars en acolieten kunnen voorzien.
Je kunt misdienaar worden nadat je je Communie hebt gedaan, dus vanaf 8 jaar en ouder. Acolieten zijn meestal jongeren van 16 jaar en ouder. 
Als je interesse hebt, kun je je iedere dinsdag en donderdag tussen 9.30u en 12.00u aanmelden bij het parochiebureau: Tel. 043-3610028 . Of via de mail: parochiebureau@heerdeheeg.nl
Laat daarbij wel weten of je misdienaar of acoliet wilt worden in Heer of De Heeg.

OPNAME IN ZIEKENHUIS OF ZORGINSTELLING

Vroeger werd aan de parochie doorgegeven wanneer iemand werd opgenomen in het ziekenhuis of in een zorginstelling. Helaas is dat sedert jaren niet meer het geval, waardoor het nogal eens voorkomt dat iemand die dat wel op prijs zou stellen toch niet wordt bezocht door de pastoor, de kapelaan of iemand anders namens de parochie. Om teleurstellingen te voorkomen, is het daarom aan te raden om even aan het parochiebureau door te geven wanneer u, uw man of vrouw of een van uw ouders in het ziekenhuis of elders wordt opgenomen. Overigens kunt u dat ook doen wanneer u iemand kent, die langdurig ziek thuis is en bezoek op prijs stelt.
Het telefoonnummer van het parochiebureau is 043-3610028.

 

PAROCHIEBUREAU PAROCHIE HEER & DE HEEG
Oude Kerkstraat 10    6227 SR  Maastricht
T   043-3610028 E  

Op maandag en donderdag
bereikbaar van 9.30 uur tot 12.00 uur
© Copyright Parochie De Heeg 2007